Spring til indhold

10. juni 2021

Ny skattelov om danske aktier har ingen betydning for Formueplejes investeringsløsninger

Af Formuepleje

Den nye lovgivning, der fra 2022 betyder, at der ikke længere er nogen skattemæssig forskel på, om investeringsforeninger ejer danske eller udenlandske aktier, får ingen reel betydning for Formueplejes investeringsløsninger.

I denne uge vedtog Folketinget ny lovgivning, der har fået en del opmærksomhed, fordi den kaldes ”dobbeltbeskatning” og betyder, at danske investorers udbytter fra danske aktier i danske investeringsforeninger fra 2023 skal beskattes på lige fod med udbytte fra investeringer i udenlandske aktier.

Det har affødt en række spørgsmål fra vores kunder, som naturligvis gerne vil vide, hvordan de er stillet med den nye lovgivning og ikke mindst, hvor meget den påvirker dem. 

Fra 1. januar 2022 vil udloddende investeringsforeninger skulle betale 15 % i udbytteskat af danske aktieudbytter mod hidtil 0 %. Da reglerne for beskatning af udlodning fra investeringsforeninger er uændrede, er der reelt tale om dobbeltbeskatning af investorerne. 

Det korte svar er dog, at det højst får en marginal og i praksis ingen betydning i Formueplejes investeringsløsninger. Dels har vi kun mellem 0-1,5 procent af den samlede formue placeret i danske aktier, og dels er det alene udbytter, der rammes, mens kursgevinster ikke rammes af dobbeltbeskatningen. 

Det lidt mere uddybende svar lyder, at den nye lovgivning principielt får betydning alle steder, hvor der ligger danske aktier i en udloddende afdeling, og undtagelsen for ovenstående er selvfølgelig Afdeling Danske Aktier. Effekten kan her beregnes til ca. 0,15 % p.a. Når effekten ikke er større, skyldes det, at udbytter i praksis udgør en meget beskeden del af det samlede afkast. 

”Præcis for os er det er lidt en storm i glas vand, da effekten på for Formueplejes investeringsløsninger vil være ubetydelig. Formuepleje Danske Aktier er den eneste afdeling som reelt rammes, og netop den afdeling vil efter planen fusioneres ind i Afdeling Globale Aktier til efteråret og vil derfor i praksis heller ikke blive ramt af de nye regler. Kun i det tilfælde, at en af vores globale aktieafdelinger i 2022 ejer danske aktier, som betaler udbytte, vil det få en teoretisk betydning,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Skatten gælder allerede for akkumulerende afdelinger 

Konkret vil der ske det, at en investor, der indtil nu har betalt 27 procent i aktieindkomstskat, fremover vil skulle betale 10,95 procentpoint ekstra i skat af et aktieudbytte erhvervet indirekte gennem en udloddende afdeling sammenlignet med en direkte investering. 

Størstedelen af afkastet er imidlertid realiserede og urealiserede kursgevinster, som ikke rammes af skatten. Samtidig har lovændringen kun effekt for udloddende afdelinger – idet akkumulerende afdelinger, der i sagens natur ikke udbetaler udbytter, allerede betaler 15 procent i udbytteskat af danske aktier.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver