Spring til indhold

15. juni 2024

Sådan ser et praktikophold hos Formuepleje ud

Af Michaela Vang

For børn og børnebørn af Premium-kunder tilbyder Formuepleje et todages praktikophold i Aarhus.
Interesserede kan stadig nå at tilmelde sig det næste forløb, som den 3. og 4. juli 2024.

Glade studenter og nyudklækkede bachelorer fra universiteterne indtager gaderne, men lykken over at være ”færdig” blander sig for mange med tvivl – for hvad nu? Skal man læse (videre) – og hvilken karriereretning skal man vælge?

En god måde at snuse til den finansielle verden på er at komme på et todages praktikophold hos Formuepleje på vores hovedkontor i Aarhus.

Som Premium-kunde har du mulighed for at invitere dit barn eller barnebarn til at deltage, og forude venter to spændende dage med masser af faglig indsigt, netværk og undervisning.

Formålet med opholdet er at give deltagerne et stærkere investeringsmæssigt fundament både i forhold til praktik og teori. Forløbet giver også et unikt indblik i investeringsbranchen og inspiration til den fremtidige karriere og valg af uddannelse. De unge kommer i berøring med investering, jura, rådgivning, kommunikation, IT og meget mere.

Deltagerne i Formueplejes praktikforløb kommer med vidt forskellige baggrunde. Nogle kommer direkte fra gymnasiet og skal til at holde sabbatår, andre læser til pædagog eller studerer økonomi på universitetet.

Alle er velkomne, og forløbet tager højde for, at praktikanterne kommer med forskellige baggrunde. De fleste, der deltager, er i alderen 17 til 30 år, og deltagerne kommer fra både Sjælland, Fyn og Jylland. Kommer man langvejsfra, tilbyder Formuepleje at betale for en overnatning på Wakeup Hotel fra dag et til to på forløbet.

Programmet for de to dage indeholder en lang række faglige oplæg. De unge får således viden om emner fra generationsskifte, skat, arv og investering til viden om aktier, obligationer og ejendomsinvesteringer. Underviserne er Formueplejes specialister fra de forskellige fagområder – fra compliance-afdelingen til kapitalforvaltningen.

Har dit barn eller barnebarn lyst til at deltage i vores praktikforløb, kan tilmelding ske hos Senior formuerådgiver Michaela Vang på MV@formuepleje.dk. Ved spørgsmål er du eller praktikanten velkommen til at ringe til Michaela på 50775302.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver