Spring til indhold

5. februar 2021

Lad os skabe det bedste skattesystem i verden

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Vi har ikke verdens bedste skattesystem, men vi har alle muligheder for at skabe det, hvis vi virkelig ønsker det.

Forleden på Børsen Impact sagde vores statsminister Mette Frederiksen, at det danske skatte- og afgiftssystem ikke pr. definition behøver at se ud som i dag. Svaret kom på nogle spørgsmål om de skattestigninger, der er gennemført på regeringens vagt, og jeg må sige, at udtalelsen glæder mig.

Jeg vil derfor gerne tage Mette Frederiksen på ordet og sige tak for det dejlige og nye signal – og samtidig opfordre til, at statsministeren og hendes politiske kolleger bliver enige om at handle.

Den gode nyhed er nemlig, at vi har alle muligheder for at skabe verdens bedste skattesystem, hvis vi vil. Og det har vi ikke i dag. Det er for komplekst og til tider uforståeligt selv for en veluddannet befolkning som den danske.

Ønskes: Lavere sværhedsgrad

Ambitionen må være, at man ikke behøver at være revisor eller meget talkyndig for at kunne navigere i vores skattesystem. Set fra min side af skattesystemet er det ikke min oplevelse, at det er sådan det er i dag. Desværre.

Rigtigt mange danskere har en god økonomisk situation – eller opnår det undervejs i deres voksne tilværelse. Mange af disse ønsker oprigtigt at disponere, så der både er mulighed for at leve nu og her, samtidigt med at der skabes gode rammer for både en tryg tilværelse som pensionist (= pensionsopsparing) samt sikkerhed for, at livet kan fortsætte så lidt påvirket som muligt, hvis der opstår bump på vejen derhen (= fri opsparing).

Med den aktuelle situation, hvor et bankindestående typisk vil blive forrentet med negativ rente, og obligationsinvesteringer sjældent leverer et positivt afkast, er det mere vigtigt end nogensinde før, at danskerne får lagt en plan for deres økonomi og placerer midler med længere horisont – i en eller anden form for investering – med henblik på som minimum at fastholde den købekraft pengene repræsenterer i dag.

Desværre strander mange allerede, inden de kommer i gang. Dette er der mange årsager til, men ikke mindst det komplekse skattesystem, du rammer som investor, kan fjerne iveren for at komme i gang.

En jungle af skatteregler

Et eksempel er pensionsopsparing. Der findes ratepension, kapitalpension, aldersopsparing og livrente. Afkast af investeringer beskattes ens i alle disse, men skattemæssig behandling ved ind- og udbetaling er vidt forskellige og et fint eksempel på, at man vil det hele, uden at nogen tilgodeses for meget.

Svækker vi incitamentsstrukturen frem for at styrke den? Det har vi set med aldersopsparingen, hvor der kun kan indskydes et relativt beskedent beløb hvert år. Det synes at være den forkerte vej at gå, men hvorfor ikke forsøge at gå mere grundigt til værks?

Vi har i dag et hav af forskellige skattemiljøer med forskellige skattesatser. Afkast på pensionsmidler beskattes med 15,3 procent, aktiesparekontoen beskattes med 17 procent efter lagerprincippet og aktieindkomsten beskattes med henholdsvis 27 og 42 procents beskatning – og her kan både lagerprincippet og realisationsprincippet finde anvendelse. Derudover opdeles afkast af frie midler i henholdsvis aktie- og kapitalindkomst, hvilket afhænger af, hvad de frie midler er investeret i.

Det er ikke så ligetil at finde rundt i og kan i værste tilfælde få den konsekvens, at den, der sparer op, ikke gør det, der tjener opsparingen bedst – simpelthen fordi reguleringen er for kompleks, og så er det lettere at lade være med at gøre noget som helst.

Ovenstående miskmask er et resultat af de vedvarende ændringer, vi ser i skatte- og pensionssystemet. Ofte har de desværre mere karakter af enkeltstående lappeløsninger frem for mere gennemgribende ændringer, der tager fat om nældens rod, og på den måde får man af og til skabt et større problem. 

Skal vi ændre på det, kræver det en sanering af alle de lapper og klude, som tilsammen udgør skattesystemet i dag. Lad os smide lapperne ud og i stedet opbygge et skattesystem med de rette incitamenter til at sørge for egen opsparing og med en enkel forståelig opbygning, hvor de fleste kan være med. Endemålet kunne være noget med at lade pension være pension, og så må folk i det store hele selv vælge, hvor og hvordan de placerer deres midler.

Jeg påstår ikke, at det bliver nogen let opgave, men det skyldes jo netop, at vi igennem årene har øget kompleksiteten og gjort det sværere for folk at forstå og sætte sig ind i.

Naturligvis skal en forandring af skattesystemet ske med respekt for, at den rette finansiering skal være på plads, men min påstand er, at det kan ske uden, at det går ud over statens samlede skatteprovenu. Oprydning skader sjældent og måske kan det ligefrem vise sig at være en fordel for alle, en såkaldt win-win-situation.

Artiklen har også været bragt som kronik i dagbladet Børsen fredag den 5. februar 2021

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver