Spring til indhold

11. april 2023

Jesper Rangvid og Dorte Ransby indtræder i Formueplejes bestyrelse

Af Formuepleje

Formuepleje, en af Danmarks største bankuafhængige og privatejede kapital-forvaltere, får to nye bestyrelsesmedlemmer. På den årlige generalforsamling er professor i finansiering på CBS, Jesper Rangvid, og Dorte Ransby, der har mange års erfaring fra forskellige direktørroller i den finansielle sektor, netop blevet præsenteret.

Dorte Ransby har senest været en del af direktionen i Codan. Derudover har hun haft en række ledende stillinger i henholdsvis Nets og Tryg. Her har hun blandt andet opbygget en særdeles bred både digital og kommerciel erfaring. Hun sidder også i bestyrelsen for en af Danmarks største NGO'er.

Udover sit professorat og sin bestyrelsespost hos CBS har Jesper Rangvid erfaring fra en lang række nuværende og tidligere bestyrelsesposter i den finansielle sektor. Blandt andet i Finansiel Stabilitet, Forenet Kredit, Rådet for Afkastforventninger og Lægernes Bank og Pension. 

”Det glæder mig meget at få Dorte og Jesper ind i Formueplejes bestyrelse. Dorte har de sidste 20 år arbejdet med fintech og forsikring, senest som EVP i Codan med ansvar for forretningsudvikling og IT. Jesper er anerkendt som en af Danmarks førende finanseksperter både via sit professorat på CBS og i spidsen for en række finansielle udvalg og instanser. 

Jeg ser meget frem til samarbejdet både i bestyrelsen og med vores nye administrerende direktør Peter Kjærgaard, samt den øvrige ledelse. Med den nye bestyrelse og ledelse i Formuepleje på plads kan vi accelerere vores ambition om fornyelse og langsigtet vækst samt udvikling af produkter og tilbud tilpasset fremtidens investeringsvilkår til gavn for vores kunder og aktionærer”, siger formand for bestyrelsen i Formuepleje A/S og Holding, Kirstine Damkjær.

Bidrager til fremtidens Formuepleje

Dorte Ransby er blandt andet blevet kaldt en kundeorienteret statistiker, der med data og indsigt styrker kundefokus og produktudvikling.

Formuepleje står foran en spændende vækstrejse, som stiller større krav til digitalisering og aktiv anvendelse af data. Vi skal udnytte teknologien og koble den med vores mangeårige erfaring med kundefokuseret kapitalforvaltning, så oplevelsen bliver en konkurrenceparameter parallelt med investeringsafkastet. Jeg glæder mig til at bidrage til denne rejse”, siger Dorte Ransby.

Jesper Rangvid er et velkendt ansigt i medierne, hvor han ofte kommenterer finansielle og økonomiske forhold. Mest kendt er han nok for at stå bag Rangvid-udvalget, der skulle afdække årsagerne til finanskrisen fra 2008.

Jeg takker for tilliden, og ser frem til samarbejdet med den nye ledelse og bestyrelse i Formuepleje, herunder Formueplejes dygtige medarbejdere. Jeg glæder mig til at bidrage til udviklingen og realiseringen af Formueplejes nye strategi med fokus på styrkelse af de eksisterende investeringskoncepter samt udvikling af nye produkter til glæde for nuværende og fremtidige kunder”, siger Jesper Rangvid.

To medlemmer forlader bestyrelsen

Samtidig med, at de to nye bestyrelsesmedlemmer træder ind, har to medlemmer valgt at forlade bestyrelsen. Det er Jørgen Wisborg, der har været medlem siden 2017 og Lene Espersen, der tiltrådte i 2016.

”Jeg vil gerne i den forbindelse takke Lene og Jørgen for deres store indsats. Deres dedikation og engagement har været uvurderlig, specielt i forbindelse med til den positive udvikling Formuepleje har gennemgået de senere år. Her har deres bidrag medvirket til en markant styrkelse af forretningen, ikke mindst i forbindelse med at Lars Larsen Group trådte ind som hovedinvestor i 2021. Deres høje faglighed og professionelle input har været med til at lægge et solidt fundament for Formueplejes fortsatte succesrejse”, siger Kirstine Damkjær.

Bestyrelsen i Formuepleje består dermed af formand Kirstine Damkjær, Andreas Hommelhoff, Jesper Lund, Daniel Albæk, Carsten With Thygesen, Dorte Ransby og Jesper Rangvid.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver