Spring til indhold

5. maj 2021

Kronik: Der er en oplagt måde at undgå negative renter

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Kundedirektør Helle Snedker kigger i denne Børsen-kronik nærmere på mulighederne for at undgå negative renter, hvor investering er et af de mest oplagte alternativer.

Tilbage i begyndelsen af 2020, da bankernes negative indlånsrenter til privatkunder fortsat var nyt for de fleste, havde jeg et indlæg her på Børsens debatsider. Hovedbudskabet var, at jeg håbede, at de negative renter måske kunne være en øjenåbner til de danskere, der har kontanter stående, så de for alvor kunne se mulighederne for at investere deres midler frem for at lade dem sande til i banken. Det budskab trænger til at blive gentaget.

Dengang var negative indlånsrenter til private relativt nyt (det begyndte i 2019), og grænsen gjaldt ved indestående over 750.000 kroner. Men allerede dengang lød eksperternes prognoser i Børsen, at de negative renter ville sprede sig til endnu flere banker – og endnu flere kunder.

De fik i den grad ret – og i en grad, så erhvervsminister Simon Kollerup nu har fået nok og vil sætte en stopklods op for bankernes negative renter over for privatkunder.

Man kan vælge at sige tak til erhvervsministeren for at sætte spot på de negative renter, selv om jeg nu hælder mest til at lade pengeinstitutterne drive deres virksomhed selv efter bedste evne, og at det er naturligt, at de sender regningen videre til deres kunder, hvis det koster pengeinstitutterne penge at modtage kundernes indlån. Så kunne Kollerup & co. i stedet få tid til at forenkle beskatning af afkast, så det animerer endnu flere til at investere frem for at lade opsparingen trække støv og koste penge.

Gode muligheder for at undgå negative renter

En lavthængende frugt er eventuelt at starte med at hæve loftet på indbetalinger til aktiesparekontoen som oprindeligt planlagt. Danskernes samlede indlån har rundet 1000 mia. kr., og jo flere af disse vi får ud at arbejde, jo bedre.

Ifølge Nationalbankens seneste tal betaler danskerne i dag negative renter af de 294 mia. kr., og det tal vil kun stige med de seneste udmeldinger om, at grænsen for negative renter i de største banker sænkes til 100.000 kr. Men der findes altså råd for at undgå negative renter, hvis man vil.

Den enkle måde at undgå det på er ved at kigge dig om efter velegnede investeringsløsninger. Investeringer indeholder altid et element af risiko, og du risikerer derfor et tab, ligesom investering ikke er for alle, men i længden er det som oftest en god måde at opnå et merafkast på, og samtidig er du med til at gøre en god gerning, fordi investeringer skaber både aktivitet og arbejdspladser. Dermed yder du også dit beskedne bidrag til, at vi en dag måske igen får et mere normalt rentemiljø. Du kan med fordel sætte dig ind i de muligheder, der er og derefter træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

En god huskeregel er, at du skal lade pengene stå på kontoen, hvis du skal bruge dem inden for en overskuelig fremtid, men er horisonten på tre år eller mere, bør du tænke over dine muligheder for at investere pengene.

Investering er det oplagte alternativ

I den nuværende situation, hvor negative renter er blevet så almindeligt, at det ifølge Nationalbanken rammer mindst 20 procent af privatkunderne, er investering det oplagte alternativ, hvis man ikke bare vil acceptere regningen og betale, hvad det koster i banken. Tiltaler investeringer dig ikke, vil det være oplagt at gå din økonomi efter i sømmene og betale af på eventuel gæld, eller du kan opnå glæden ved at give skattefri gaver for 68.700 kr. til dine nærmeste i op- eller nedstigende linje. Faktisk kan både du og en eventuel ægtefælle give op til dette beløb til alle børn og børnebørn, som måske kan have glæde af et tilskud til højskole eller indskud på lejlighed. Din investeringshorisont er måske ikke længere så lang, men måske er du også en af dem, der – selvom du sætter dit forbrug op – ikke vil kunne nå at bruge din opsparing, inden du forlader denne jord.

Hovedpointen er, at du faktisk kan gøre noget aktivt for at undgå de negative renter, og det bør du gøre for din egen skyld næsten uanset, hvem du er. Negative renter er nemlig ikke kun noget, der rammer de mest formuende.

Som jeg var inde på dengang tilbage i begyndelsen af 2020, hvor beløbsgrænsen var 750.000 kr., var det realistisk, at den grænse blev sænket, så den også ville ramme ”helt almindelige danskere”. Det er den situation, vi har nu, hvor mange banker opkræver negative renter allerede ved 100.000 kr.

Det er nok derfor, at erhvervsministeren nu råber vagt i gevær, men ønskeligt ville det være, hvis man også fra politisk hold sammen med befolkningen generelt begyndte at se perspektiverne i investering. Typisk venter der et positivt afkast for den enkelte, men for samfundet ligger der også i gevinst i, at flere tager vare på egen økonomiske situation – og statskassen behøver ikke lide under dette. Positivt afkast beskattes jo og skæpper med provenu i de offentlige kasser, som vi f.eks. ser med pensionsafkastbeskatningen i disse år. Det kunne være rart, hvis beslutningstagerne, f.eks. en erhvervsminister, også inddrog dette i sine overvejelser.

Indlægget er bragt som kronik i Børsen den 5. maj 2021

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver