Spring til indhold

9. juni 2022

Skat er en lykkelig begivenhed

Af Helle Snedker

Hvis der skal betales skat, er det fordi du har fået et afkast af dine investeringer. Du skal imidlertid ikke have levet livet som investor særligt længe, før du ved, at afkast og risiko hænger sammen. Over lange tidshorisonter vil der ofte være en sammenhæng mellem, hvor store udsving du kan leve med, og hvor stort et afkast du kan forvente. Desværre gælder det ikke uden undtagelser. Der findes masser af højrisikoinvesteringer, som ender med tab – uanset hvor længe du venter.

Det giver ingen mening, men vores nuværende skattesystem er skruet sådan sammen, at det i realiteten kan være motiverende for dig som investor at påtage dig større risiko, end du egentligt ønsker. Lad mig give et eksempel. Bemærk dog, at det følgende kun gælder for investeringer, du foretager for penge, du ikke har indskudt på en pensionsordning, i dit selskab eller i din virksomhedsordning.

Når du køber aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger, kan du nøjes med at betale 17% i skat af dit afkast. Det gælder vel at mærke kun, når du investerer op til 103.500 kr. på en aktiesparekonto. Dette blev muligt i 2019 som et tiltag for at gøre det let og attraktivt for almindelige danskere at investere deres opsparing.

Hvis du har mere end 103.500 kr. at investere, så kan du købe aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger for resten af pengene. Her vil afkast blive beskattet med 27%, hvis du holder dig under grænsen på 57.200 kr. Alt derover beskattes med 42%. Og der er dobbelt op på bundgrænsen (114.400 kr.), hvis du er gift.

Men hvis nu du ikke ønsker at gå hele vejen op ad risikostigen, men måske hellere ønsker at investere i en forening, der kombinerer aktier og obligationer, og hvor obligationer udgør den største andel, så begynder det for alvor at blive besynderligt. Her skal du som minimum betale 37% i skat af dit afkast (den præcise skat afhænger af kommuneskatten, hvor du bor). For her beskattes afkastet som kapitalindkomst. Og hvis du tilmed har store afkast af dine investeringer, eller hvis du har en høj løn, så kan du ende med at betale 42% i skat af dit afkast. Det endelige niveau afhænger nemlig af din samlede kapitalindkomst og din lønindtægt.

Så langt så godt. Men hvad så, når den lykkelige begivenhed (at der skabes afkast) ikke indtræffer? Så lærer du ordet ”asymmetri” at kende. Asymmetri opstår, når der skal betales en given procentsats i skat af gevinster, men når tab kun kan fratrækkes med en mindre procentsats. Asymmetrien finder du kun for investeringer, der beskattes som kapitalindkomst. For fradragsværdien af eventuelle tab, ligger mellem 25 og 33%. Altså i værste fald opkræves 42% i skat i år, hvor du har store afkast af dine investeringer (indtræffer ved positiv nettokapitalindkomst over 47.400 kr. (dobbelt op for ægtepar), hvis du samtidigt er topskattebetaler)), og du kan kun fradrage med en værdi på 25% i de år, hvor du har store fald på dine investeringer samt rente- og bidragsudgifter over 50.000 kr. (dobbelt op for ægtepar).

Asymmetrien findes ikke tilsvarende for aktieindkomst. Her betaler du 27/42% i skat, og fradragsværdien er den samme i år, hvor der er tab.

Skulle vi ikke bede vore politikere om at fjerne denne diskrimination af investorer, som ønsker at placere en del af deres opsparing i en kombination af aktier og obligationer, for dermed at dæmpe risikoen på deres investeringer? Det, synes jeg, kunne være en rigtig god ide. Ens beskatning af afkast og symmetri i behandlingen af både afkast og tab – uanset hvilken risikohylde jeg placerer mig på, og uafhængigt af om jeg investerer i aktier, obligationer eller en blanding heraf, som passer til mit temperament og min investeringshorisont. Ja tak.

Artiklen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 9. juni 2022

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver