Spring til indhold

15. december 2022

Update fra Formuepleje Ejendomme på baggrund af regeringsgrundlaget

Af Henrik Borch

I det nye regeringsgrundlag er det anført, at den nye regering vil annullere den ellers påtænkte lagerbeskatning af ejendomme. For investorer i Formueplejes ejendomsfonde medfører det en forbedret løbende likviditet i ejendomsselskaber som følge af, at der ikke skal betales skat løbende.

Siden efteråret 2020 har ejendomsinvesteringsmarkedet haft udsigt til lagerbeskatning af ejendommene fra 2023. Først i juli 2022 kom en fremsættelse af lovforslag på dagen for udskrivelsen af folketingsvalget den 5. oktober 2022.
 
Efter valget den 1. november 2022 var det klart, at de partier bag lagerbeskatningen af ejendomme, som var finansieringselement i aftalen om Arne-pensionen, ikke længere havde det fornødne flertal. Med det netop offentliggjorte regeringsgrundlag for den nye regering står det nu klart, at lagerbeskatning af investeringsejendomme annulleres.
  
Med den nu annullerede lagerbeskatning var der ellers lagt op til, at ejendommes værdistigninger skulle beskattes løbende. Annulleringen betyder, at der som tidligere først sker en beskatning af værdistigninger når ejendomme sælges ud af selskabet. Det giver ikke en skattelettelse, men det giver en forbedret løbende likviditet i ejendomsselskaber som følge af, at der ikke skal betales skat løbende.
 
Der har hele tiden været usikkerhed om lagerbeskatningen. Først og fremmest om den endelige lovtekst som branchen skulle vente næsten 2 år på, og dernæst om den overhovedet ville ende med at blive vedtaget som følge af valget. 
 
I Formuepleje Ejendomme har vi siden, vi første gang hørte om lagerbeskatning af ejendomme, arbejdet med ”worst case scenario”, og vores budgetter har derfor været baseret på, at lagerbeskatningen ville blive vedtaget. Det betyder, at de fonde, vi har udbudt, kan se frem til en forbedret likviditet relativt til, hvad der blev budgetteret for så vidt angår den løbende beskatning.
 
Har du spørgsmål til ovenstående eller til dine investeringer i Formuepleje, er du som altid velkommen til at kontakte os eller din personlige rådgiver på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver