Spring til indhold

20. marts 2023

Midlertidig forhøjelse af indløsningsfradraget for to afdelinger

Af Formuepleje

Den seneste tids uro på de finansielle markeder, blandt andet skabt af usikkerheden omkring den schweiziske storbank Credit Suisse, påvirker nu obligationsmarkedet. Det medfører blandt andet en meromkostning ved salg af obligationer, og derfor øger Formuepleje midlertidigt indløsningsfradraget for to afdelinger.

Helt konkret er situationen i markedet, at forskellen mellem købs- og salgsprisen på obligationer er udvidet.

I situationer, hvor markederne falder kraftigt, kan det være sådan, at der er forholdsmæssigt større omkostninger ved salg end ved køb. Det skyldes, at der er mange sælgere i markedet, og det er den situation, vi befinder os i lige nu, og derfor forhøjer vi midlertidigt indløsningsfradraget i to obligationsafdelinger.

Vi følger, som altid, udviklingen i markedet tæt for hele tiden at sikre, at prisen for at træde ind og ud af porteføljerne er retvisende for vores investorer.

Det er derfor også vigtigt at understrege, at de ændrede indløsningsfradrag ikke går til Formuepleje, men derimod kun skal dække de øgede handelsomkostninger i fondene. Der er ingen ændringer i emissionstillægget.

Læs mere om baggrunden for justeringer af indløsningsfradraget her

 

Forhøjelsen gælder de to afdelinger Global High Yield og EM virksomhedsobligationer. Dermed bliver de aktuelt gældende satser følgende:

 

ISIN

Afdeling

Oprindelige
indløsnings-
fradrag iflg.
prospekt

Ændring

 

Nye midlertidige maksimale indløsnings-
fradrag

 

DK0016108640

Global High Yield

0,45 %

0,55%

1 %

DK0060632842

EM virk

0,55%

0,45%

1%

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver