Spring til indhold

28. december 2021

Se de nye skattesatser for 2022

Af Formuepleje

Mange skattesatser ændrer sig ved årsskiftet, og det er godt at være opmærksom på, hvad man kan indskyde på sin ratepension og aldersopsparing. Vi har i denne artikel samlet de vigtigste ændringer i skattesatserne fra 2021 til 2022.

Lige om et øjeblik skriver vi 1. januar 2022, og det er lig med ændrede satser for skatter og fradrag. Typisk bliver satserne forhøjet lidt fra år til år, men det sker også, at satser bliver sat ned.

I 2022 er den største ændring i virkeligheden en sænkelse i og med, at håndværkerfradraget igen sænkes efter at være blevet kraftigt forøget i 2021. På grund af coronakrisen blev håndværkerfradraget i 2021 sat op fra 12.500 kroner til 25.000 kroner for håndværksydelser, mens servicefradraget for ydelser som rengøring, vinduespudsning og havearbejde blev hævet fra 6200 til 25.000 kroner.

”I 2022 bliver det sænket igen, således at håndværksydelser sænkes til 12.900 kroner og servicefradraget til 6400 kroner. Det er et resultat af, at der er fuldt tryk på de økonomiske kedler, og det er derfor ikke nødvendigt at stimulere økonomien i samme grad,” forklarer Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

Aktieindkomst, ratepension og aldersopsparing

Værd at bemærke er det også, at satserne for aktieindkomst, ratepension og aldersopsparing ændrer sig.

I 2022 bliver aktieindkomst op til 57.200 kroner beskattet med 27 procent, og grænsen er hævet fra 56.500 kroner i 2021. Er du gift og bor sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte – dvs. 114.400 kroner i 2022 mod 113.000 kroner i 2021.

For ratepensionens vedkommende gælder det, at maksimumgrænsen for indbetaling stiger fra 58.500 til 59.200 kroner, mens aldersopsparing indtil det 5. år før folkepensionsalderen stiger fra 5400 til 5500 kroner – og er der 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, stiger det maksimale beløb du kan indbetale fra 52.400 til 54.200 kroner.

”De ændrede satser afgør naturligvis ikke, om du kommer til at leve en pensionstilværelse på første klasse eller ej, men i vores rådgivning optimerer vi naturligvis alle steder, hvor det er muligt,” siger Helle Snedker og fremhæver ligeledes det ekstra pensionsfradrag, som senior formuerådgiver Hans Fink har skrevet om i dette link

På arbejdsmarkedet

Er du i arbejde, vil du også mærke nogle ændringer i 2022. Eksempelvis stiger beskæftigelsesfradraget fra 40.600 til 41.600 kroner i 2022, og for topskattebetalerne ændrer topskattegrænsen efter AM-bidrag sig fra 544.800 kroner til 552.500 kroner.

Det arbejdende folk vil også mærke et stigende kørselsfradrag i 2022 på samme vis som den skattefri kørselsgodtgørelse, der gives for kørsel i egen bil, som øges fra 344 øre pr. kilometer til 351 øre. Kører du mere end 20.000 km om året hæves godtgørelsen for de km der overstiger 20.000 fra 1,90 til 1,98. Indkomster under 344.800 kroner bør i øvrigt notere sig, at de får et ekstra kørselsfradrag – det tildeles dog automatisk, så det kræver ikke nogen aktiv handling.

”I forhold til kørselsfradraget er det også værd at fremhæve, at Skat virkelig har gjort det nemt at indberette korrekt, da man for hver enkelt måned kan indtaste, hvor mange dage du har været på arbejdspladsen og derfor er berettiget til fradraget, og hvor mange du har holdt ferie eller arbejdet hjemme og derfor ikke er berettiget,” forklarer Helle Snedker.

Gavetid?

Sidste ændring, som vi vil fremhæve i denne artikel, er det skattefri gavebeløb til nærtstående og svigerbørn. For nærtbeslægtede – dvs. børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre – stiger det skattefri gavebeløb fra 68.700 kroner til 69.500 kroner i 2022, mens svigerbørnene må nøjes med en stigning til 24.300 kroner fra 24.000. Procentvist er stigningen dog cirka den samme (godt 1 procent).

Gavmildhed både til forældre, børn, børnebørn mv. er altid en god ide at overveje; hvis du selv har mere end du kan nå at bruge. Først og fremmest fordi gaven kan gøre gavn hvor den kommer hen og realisere drømme, som du selv kan glædes over at have været med til at gøre virkelige. På den økonomiske side kan gavmildheden i sidste ende betyde, at der skal betales arveafgift af et mindre beløb den dag du skal herfra.

Du kan få overblikket over alle de nye gældende skattesatser fra 2022 via dette link hos Skat. 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver