Spring til indhold

5. maj 2021

Udbytter fragår kurserne i Formueplejes obligationsafdelinger i dag

Af Formuepleje

På grund af at udbytte fragår i dag, falder kurserne i Formueplejes obligationsbaserede afdelinger i dagens handel. Samtidig skal investorerne i de pågældende afdelinger være opmærksomme på, at de for første gang vil opleve, at der bliver tilbageholdt kildeskat af udbyttebetalingen.

Kurserne i Formueplejes obligationsbaserede afdelinger – Formuepleje Obligationer, Formuepleje Global High Yield og Formuepleje EM Virksomhedsobligationer – falder i dag, da udbyttet fragår i kursen. Selve udbyttet fra de obligationsbaserede afdelinger vil være til disposition på investorernes konti på fredag den 7. maj.

Kildeskat tilbageholdes for første gang

Samtidig indebærer årets udbyttebetaling, at nogle investorer i de tre afdelinger for første gang vil opleve, at der tilbageholdes kildeskat (udbytteskat) ved udbetaling af udbyttet. Depotets skattekode er afgørende for hvilken kildeskat, der evt. tilbageholdes. Der vil eksempelvis blive tilbageholdt 27% for personer, 22% for selskaber og 0% for pensionsdepoter.

Årsagen til, at der skal nu tilbageholdes kildeskat ved udbetaling af udbytterne er, at visse virksomhedsobligationer ikke længere skattemæssigt kan betragtes som obligationer.  Derfor kan afdelingerne ikke længere ses som ”rene” obligationsafdelinger, som er forudsætningen for, at kildeskat kan undgås. Det skal bemærkes, at for skattepligtige er kildeskat alene en fremrykket skattebetaling på linje med eksempelvis A-skat, B-skat, aconto selskabsskat m.v. 

De konkrete udbytter i de tre afdelinger udgør pr. investeringsbevis:

  • Obligationer: 2,20 kr.
  • Global High Yield: 4,80 kr.
  • EM Virksomhedsobligationer: 13 kr.

Har du spørgsmål til udbyttebetalingen eller tilbageholdelsen af kildeskat, kan du altid kontakte din rådgiver eller Formuepleje på info@formuepleje.dk.  

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver