Ophørspension

Få den vigtigste viden

Hvad er ophørspension?

Ophørspension er en pensionstype, der giver selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at omsætte værdien af sin virksomhed til pension.

Ophørspensionen er en væsentlig pensionstype for virksomhedsejere, da den giver en række fordele i forbindelse med delsalg eller generationsskifte af virksomhed.

Den vigtigste viden om ophørspension

Der gælder en række regler og betingelser i forbindelse med ophørspension. Her får du et overblik over pensionstypen, men du har også altid mulighed for at blive kontaktet af en formuerådgiver, der kan hjælpe dig med mulighederne ved ophørspension.

Hvem kan indskyde på en ophørspension?

Ophørspensionen kan anvendes af selvstændige erhvervsdrivende (personligt ejede firmaer, hovedaktionærer og medarbejdende ægtefæller) i forbindelse med virksomhedens ophør eller delsalg.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kunne indskyde på en ophørspension:

  • Man skal være fyldt 55 år på salgstidspunktet (underskriften på salgsdokumentet). Der er ingen øvre aldersgrænse.
  • Man skal være fuldt skattepligtig i Danmark.
  • Man skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 af de sidste 15 år.
  • Virksomheden skal have drevet et aktivt erhverv, og maksimalt 50 procent af aktiver og afkast må stamme fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende passiv pengeanbringelse (virksomheden må ikke være en pengetank).

Hvad kan der indskydes?

Den skattepligtige avance ved salget/delsalget kan indskydes, dog maksimalt 2.931.800 kroner (2021), og beløbet kan indskydes på enten en livrente eller en ratepension, også selvom man er fyldt 80 år.

Der er fuldt fradrag for indskuddet, som kan fradrages i afståelsesåret, blot indbetalingen foretages senest den 1. juli i det efterfølgende kalenderår.

Hvordan sker udbetalingerne?

Udbetalingerne kan tidligst starte 5 år efter første indbetaling. De sædvanlige regler for start- og slut-udbetalingstidspunkterne gælder ikke for ratepensioner etableret som ophørspension, men reglen om minimum 10 års udbetalingsperiode er dog gældende.

Skatter og afgifter

Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Hvis kontohaver dør før ophørspensionen er udbetalt, udbetales pensionen til den/de begunstigede minus 40 procent afgift samt eventuelt boafgift. Hvis der er tale om en livrente under udbetaling, er forudsætningen dog, at der er tilkøbt garanti.

Bestil intropakke

Bestil intropakke

Vi har sammensat en intropakke til dig, hvor du kan læse mere om, hvad Formuepleje kan gøre for dig og din pension.

Bestil >>
Mød en rådgiver

Mød en rådgiver

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om Formuepleje.

Tilmeld et møde >>
Ring mig op

Ring mig op

Er din pensionsløsning bedst muligt tilrettelagt? Bliv kontaktet af en rådgiver fra Formuepleje, og hør hvad vi kan gøre for dig.

Ring mig op >>