Spring til indhold

15. februar 2023

Ønsker du et bæredygtigt fokus i dine investeringer?

Af kommunikation

De senere år har budt på en stigende interesse for bæredygtige investeringsprodukter. EU-regler stiller nye krav til investeringsrådgivere, der skal afklare kundernes ønsker til bæredygtighed i porteføljen. Det gælder også kunder, der modtager rådgivning fra Formuepleje. Det bliver der stillet skarpt på i denne artikel, som også er at finde i seneste udgave af Magasinet FORMUE.

Når man som kunde ønsker at investere – uanset om det er i banken, hos Formuepleje eller et helt tredje sted – bliver man mødt med en række spørgsmål, der skal afklare, hvilke investeringer der passer den enkelte kunde bedst muligt.

Det gælder særligt investeringshorisont og risikoprofil, da det er afgørende for at få lagt den rette investeringsstrategi.

Uanset om man er ny eller eksisterende kunde hos Formuepleje, vil man desuden blive mødt med spørgsmål, som skal hjælpe med at afklare ens præference for bæredygtighed i investeringerne. De nye regler er en del af en større lovpakke fra EU.

”Reglerne er til for at beskytte investorer, og det er overordnet rigtigt godt, at der er fælles regler for, hvordan investeringsrådgivere skal gå i dialog med kunder om netop deres ønsker frem for bare at ville sælge et specifikt investeringsprodukt. Men der er ingen tvivl om, at det kan være vanskeligt for kunder at forstå de nye regler – og vanskeligt at svare på, hvad kundens bæredygtighedspræference egentlig er,” siger Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

Skal gøre både kunder og Formuepleje klogere

Som kunde, der modtager rådgivning fra Formuepleje, vil man fremover få stillet tre spørgsmål om ens præferencer for bæredygtighed i investeringer:

• Er det vigtigt for dig, at en vis andel af investeringerne tager yderligere hensyn til bæredygtighed? (jf. EU’s definition)

• I hvor høj grad ønsker du, at din investering udgør bæredygtige investeringer? (jf. EU’s definition)

• I hvor høj grad ønsker du, at din investering opfylder definitionen på miljømæssigt bæredygtige investeringer?
(jf. EU-lovgivning).

Samtidig vil vi for de kunder, vi rådgiver, altid afdække risikoprofilen, så vi på den måde kan hjælpe dem bedst muligt inden for deres ønsker og behov, både nu og her, men også på sigt.

Bæredygtighed og risiko skal passe sammen

”Vi gør alt, hvad vi kan for at inddrage kundernes valg i forhold til bæredygtighed i den investerings- og formuerådgivning, vi tilbyder. Men det skal ske på en fornuftig måde i forhold til kundernes risikoprofil. Det nytter ikke, at en kunde ender med en investeringsløsning, der har en højere risikoprofil, end kundens tidshorisont og temperament i øvrigt til siger,” siger Helle Snedker og tilføjer:

”Før vi taler om præferencer for bæredygtighed i netop din portefølje, vil vi dog som hidtil også tale meget om dit valg af risikoprofil, for din risikoprofil er altid prioriteret højere end din præference for bæredygtighed. Vi vil med andre ord bestræbe os på at inddrage dine valg i forhold til bæredygtighed, men kun hvis det kan ske i overensstemmelse med din valgte risikoprofil. Hvis det ikke kan lade sig gøre, giver vi dig besked, og hvis du ønsker det, vil du få mulighed for ændre på dine bæredygtighedspræferencer.” Det afgørende er, at man bliver klogere på sig selv som investor, og hvad man egentlig prioriterer højest i sin investeringsstrategi.

”Selvom reglerne – og definitionen af bæredygtighed i det hele taget – kan være forvirrende, er det rigtigt godt, at vi får den her dialog med kunderne. På den måde kan vi sikre, at kunden får lagt den rette investeringsstrategi, hvor det bæredygtige fokus er indtænkt fra starten. Ikke kun, fordi det er godt for klimaet og kloden at investere bæredygtigt, men også fordi det afkastmæssigt er fornuftigt,” siger Helle Snedker.

Formuepleje udbyder flere fonde, som har fokus på ansvalige investeringer og bæredygtighed, for eksempel Better World Environmental Leaders og Better World Global Opportunities. Og du kan for alle Formueplejes fonde se Morningstars Sustainability Rating, CO2 -indikator og EU ESG-klassificering på formuepleje.dk/fonde/overblik.

Læs mere om fondene under Better World og om Formueplejes tilgang til bæredygtig investering her i magasinet eller på formuepleje.dk/investeringskoncept/
ansvarlige-investeringer.

Artiklen har været bragt i seneste magasin. Du kan læse den og de andre artikler i magasinet i iPaper her.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver