Spring til indhold

28. februar 2020

Økonomisk effekt af COVID-19 ventes imødegået af stimuli

Af Formueplejes investeringskomite

Markedsreaktionen afspejler ikke de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Formuepleje benytter derfor lejligheden til at øge aktieandelen i takt med faldende aktiekurser.

Frygten for, at COVID-19 udvikler sig til en egentlig pandemi (epidemi, der breder sig over en hel eller flere verdensdele, red.) har på meget kort tid skabt en kraftig markedsreaktion, hvor aktieindeks er faldet med 10-15% fra toppen tidligere i februar.

Selvom det tyder på, at COVID-19 udvikler sig til en global pandemi, vurderes sygdommen med de senest kendte informationer umiddelbart ikke som mere alvorlig end en global influenza-epidemi, idet dødeligheden forventes at være lavere sammenholdt med en almindelig influenza. Til gengæld kan der forventes flere smittede.

Den økonomiske effekt forventes dog at blive større sammenlignet med en influenza-epidemi, men markedsreaktionen har allerede overgjort de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Formuepleje benytter derfor lejligheden til at øge aktieandelen i takt med faldende aktiekurser.

Det skyldes ikke mindst, at alle indikatorer fortsat peger på, at der er tale om en midlertidig og ikke en langvarig økonomisk nedgang som følge af COVID-19. 

I Formueplejes investeringskomité har vi desuden en klar forventning om, at centralbankerne står klar med pengepolitiske lempelser, hvis det måtte blive påkrævet. Allerede nu kan vi se, at markedet regner det som næsten sikkert, at der kommer en rentenedsættelse fra Fed i marts og mere end tre rentesænkninger i hele 2020. Tilsvarende forventes også lempeligere pengepolitik i Europa, hvis COVID-19 medfører en forventning om en væsentlig nedgang i væksten i 2. kvartal i EU. 

Derfor er vores vurdering, at den globale økonomi og de finansielle markeder nok skal rette sig op igen relativt hurtigt, selv om der vil være en påvirkning af væksttallene i 1. kvartal.

I går benyttede Formuepleje kursfaldene til at købe op. Du kan læse mere om baggrunden for denne beslutning i denne artikel, hvor vi også uddyber de økonomiske og medicinske konsekvenser af COVID-19. 

”Da den seneste tids kursfald som nævnt skyldes en overreaktion i markedet, ser vi derfor fortsat muligheder for at øge aktieandelen yderligere. I dag var vi tæt på vores næste mål for at øge aktieandelen yderligere, men markedet vendte senere om”, udtaler investeringsdirektør og formand for investeringskomiteen Leif Hasager.

Mere om Formueplejes vurdering af den aktuelle markedssituation

  • Opdatering på COVID19: For den langsigtede opsparer er kursfald en købs­mulig­hed (27. februar 2020)
    ”Ved det værste scenarie for spredning af coronavirus er vi tæt på, at markedseffekten er overgjort. For en langsigtet opsparer er derfor tale om en købsmulighed i situationer som denne. Og vi investerer, som vi siger”, udtaler Søren Astrup, direktør og medlem af investerings­komiteen i Formuepleje.
  • Coronafrygt trækker markederne i rødt (24. februar 2020)
    De finansielle markeder er mandag åbnet med kursfald i både Asien og Europa. Spredningen af coronavirus uden for Kina risikerer at påvirke både virksomhedernes indtjening og den økonomiske vækst. Formuepleje forventer dog, at dykket bliver midlertidigt. ”Væksten i 1. kvartal bliver berørt, men i de kommende kvartaler forventer vi, at der kommer et rebound,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver