Spring til indhold

7. juli 2021

Økonomien galoperer derudaf – men vil tabe fart

Investeringsdirektør Henrik Franck og direktør Frank Reisbøl

Under perioden med nedlukninger og restriktioner er den private opsparing steget voldsomt. Hjælpepakkerne har holdt hånden under indkomsterne, men nedlukningerne har gjort det vanskeligt at forbruge, hvilket specielt servicesektoren har lidt under. Derfor venter der nu exceptionelle vilkår for især serviceindustrien i det kommende halvår, når opsparingspuklen for alvor slippes løs i takt med, at verden genåbner.

Genopretningen af verdensøkonomien i kølvandet på COVID-19-pandemien er gået hurtigere end ventet. Den globale økonomi har rejst sig efter den knockout, der ramte sidste år:

Virksomhedernes indtjening er i gennemsnit stort set tilbage, selvom der er store forskelle på brancher og lande. Historisk lempelig pengepolitik kombineret med gigantiske finanspolitiske hjælpepakker har forhindret pandemien i at udvikle sig til et regulært finansielt Armageddon.

Efter historiske fald i foråret 2020, er de globale aktiemarkeder nu godt 25 pct. højere end før epidemien blev til en pandemi, og til trods for nagende frygt for stigende inflation er obligationsmarkederne forskånet for større rentestigninger.

Som konsekvens af de økonomiske hjælpepakker og de omfattende nedlukninger, har den private sektor oparbejdet en gigantisk opsparingspukkel. Populært sagt har man har fyldt folks lommer men samtidig forhindret pengene i at blive brugt.

Det er opskriften på at skabe rekordhøje privatopsparinger, og det er en af forklaringerne på at aktiemarkederne har klaret sig som de har gjort: Pengene skal jo placeres et sted, og med rekordlave renter har aktiemarkedet i nogle tilfælde været det eneste attraktive alternativ.

Serviceøkonomien halter

Vareøkonomien har haft det glimrende under pandemien, men serviceøkonomien har taget et gevaldigt dyk, fordi store dele af verdens befolkning ikke har kunnet rejse, gå ud at spise eller blot tage en tur i biografen. Fodbold og andre store sportsbegivenheder har været lukket ned for tilskuere, og selvom situationen nu langsomt er ved at normaliseres, ser vi fortsat halvtomme stadions under EM i fodbold.

I servicesektoren er der store forskelle: Antallet af restaurantbesøg er næsten normaliseret, mens antallet af flypassagerer fortsat er 60-70 pct. lavere end før corona. Biografer og museer er åbne igen – med coronapas – men gæsterne bliver væk. Til gengæld skal man stå tidligt op for at få en tid hos frisøren.

Men efterhånden som vaccinerne rulles ud, og hverdagen normaliseres, forventer vi en kraftig efterspørgsel fra den del af økonomien, som har ligget mest underdrejet – og en heraf følgende veritabel ketchupeffekt i BNP. Vækstrater i BNP på 5 pct. og derover bliver normen i 2. halvår.

Men efterspørgselseffekten er udtryk for en normalisering og derfor en engangsforeteelse. Når vi kommer ind i 2022, vil vi være tilbage i et væksttempo som er langt mere ”normalt”. 

Inflationen er her

At genopretningen er gået hurtigere end først antaget, er også det, der har fået inflations- og rentesnakken til at være hovedtemaet på de finansielle markeder i 1. halvår 2021. Nu er det ikke længere en snak om inflationsspøgelset, og om vi måske får inflation på et tidspunkt. Det har vi fået nu: I maj var inflationsraten i USA således 5 pct.

Efter 40 år med faldende renter har vi begyndelsen af året også set renterne stige, og det kan vi godt forvente mere af i den kommende tid – først og fremmest i USA. Men det er et sundhedstegn og et udtryk for, at det går bedre, og at genopretningen af den globale økonomi skrider frem som planlagt. 

Diskussionen bør derfor gå på, om inflationen er af midlertidig eller permanent karakter. Her taler sandsynligheden i overvejende grad for, at den spirende inflation er udtryk for et midlertidigt fænomen og primært udløst af engangseffekter og midlertidige flaskehalsproblemer. Hele 70 pct. af de prisstigninger, som drev inflationen i USA i maj, vurderes at være af midlertidig karakter, og det synspunkt deles af både de finansielle markeder og centralbankerne. 

Den amerikanske centralbank sidder lidt længere ude på kanten af stolen, men er fortsat af den overbevisning af den første renteforhøjelse er minimum 12 måneder væk. Og hvis obligationsmarkedet troede på, at inflationen ville være bare i nærheden af 5 procent, ville 10-års renten i USA ikke være 1,5 pct. 

Men når støvet har lagt sig og vækst og inflation er ”back-to-normal”, så vil vi stå tilbage med samfund som på en række områder vil have ændret sig for altid i kølvandet på COVID-19: Arbejde hjemmefra er blevet alment accepteret, og vil få stor betydning for ejendomsmarkedet fremadrettet. Staterne har strammet grebet om magten, og den enorme gældsætning som er resultatet af de mange hjælpepakker vil være i rygsækken fremover. 

På den led er verden ændret på en række helt fundamentale punkter.

Artiklen er også bragt som kronik i Børsen onsdag den 7. juli 2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver