Spring til indhold

25. november 2021

Ønskelisten til den danske investorkultur

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Der er sket meget positivt med den danske investorkultur i de senere år, men der er fortsat mere at gøre, før vi nærmer os målet. Noget kan politikerne hjælpe med, men de private investorer har også fortsat noget at lære.

For nylig var jeg så heldig at være inviteret til en debat om den danske investorkultur, som er et emne, der ligger mig meget på sinde. Her blev jeg blandt andet spurgt til, hvilken ønskeseddel jeg har til politikerne, så forudsætningerne for at stimulere investorkulturen bliver optimale, og hvad der kan gøre investering endnu mere relevant for det danske samfund.

Jeg har længe været fortaler for, at vi – her mener jeg os som samfund og vores kære politikere – skulle gøre mere for at gøde jorden for en fremragende dansk investorkultur, som i mange år for det store flertals vedkommende har henslæbt en noget tvivlsom tilværelse. Det har dels corona og dels de negative renter i den grad lavet om på. Og så bilder jeg mig ind, at det også hjælper lidt, når sådan en som mig gør opmærksom på de mangler, der har været og fortsat er i den danske investorkultur.

Vi har fortsat et stykke vej til målet, og min ønskeliste indeholder fortsat en række uopfyldte punkter: Særligt her hvor julen nærmer sig, kan ønskelisten godt gå hen og blive lidt lang, men skal jeg begrænse mig, vil jeg først og fremmest fremhæve vores skattesystem som stedet, politikerne bør give noget opmærksomhed. Det handler dels om enkle systemer og gerne lavere skattesatser.

Interessen for aktiesparekonti er stigende

Forenklingen af aktiesparekontoen et glimrende eksempel på det. Siden 2019, hvor aktiesparekontoen blev lanceret, har jeg været en stor fortaler for den, og der er ingen af de kunder, jeg har været i kontakt med, som er sluppet for at høre om, hvorfor det er en god ide at oprette en aktiesparekonto. Det gælder også de meget formuende kunder, jeg er i kontakt med.

Nogle kan instinktivt tænke, at indskudsloftet på cirka 100.000 kroner på aktiesparekontoen gør, at den ikke er så interessant, hvis nu de råder over et større millionbeløb. Men der siger jeg til dem, at de også er med til at sende et politisk signal om, at folk faktisk gerne vil benytte sig af de investeringsmuligheder, der bliver mulige. Det lytter de som regel til og kan se, at det faktisk giver mening.

I årets løb har vi rundet 130.000 aktiesparekonti i Danmark, og endnu flere er på vej, efter at Nordnet for nylig også har gjort det muligt at oprette en aktiesparekonto. Det bør være et klart tegn til politikerne om, at interessen for investering rent faktisk er til stede. Så kunne man så ønske sig, at de holder fingrene i ro og ikke pludselig piller ved ordningen, som da et folketingsflertal bremsede den ellers planlagte stigning for indskudsloftet i forbindelse med Arne-pensionen. Medmindre de ønsker at hæve indskudsloftet, er det bedst, hvis politikerne holder fingrene i ro.

Tro ikke på mirkakler

Jeg vil dog gerne kvittere for, at der virkelig er sket noget med investorkulturen i de senere år. Mange flere er kommet med, hvad antallet af aktiesparekonti også viser.

Det er entydigt godt, selv om der også er ting, der bekymrer mig lidt. For eksempel at meget lyder til at handle om hurtige gevinster, høj handelsaktivitet og mulige guldaktier for de nye investorer.

Som eksempel på det vil jeg fremhæve henholdsvis den mest handlede danske aktie (Orphazyme) og ditto udenlandske (Gravity Co.) i 2020 ifølge Danske Bank. Den danske har tabt 61 pct. i år, mens den udenlandske har tabt 45 pct. Det vidner om, at man skal kigge sig godt for og ikke tro på mirakler.

For mange agerer som lemminger og har ikke sat sig ordentligt ind i de ting, de investerer i. Her taler jeg selvfølgelig ud fra investeringsforeningstanken, som jeg tror fuldt og fast på. Men jeg står også gerne på mål for den, fordi jeg oprigtigt mener, at mange af de nye investorer faktisk kunne få glæde af at investere i forening frem for at satse på at finde den ene gyldne aktie.

Sverige er foran indenfor investorkultur

Men det skal ikke afholde mig fra at byde de nye private investorer velkommen til investeringsverdenen. Ikke mindst skal de alle huske, at investeringer ikke bare er lig med rå kapitalisme, men reelt en måde, hvor du er med til at tegne fremtiden og investere i virksomheder, der skal hjælpe fremtiden på vej. Uden kapital kan virksomheder i længden ikke leve. Også på den måde er dit investeringsvalg med til at bestemme, hvilke virksomheder der overlever på længere sigt.

Den danske investorkultur har dog et stykke vej at nå endnu: Ifølge Dansk Aktionærforenings tal udgør andelen af danskere, der investerer 47 pct., mens det er 58 pct., når vi bevæger os over Øresund til Sverige. Og gabet er endnu større for folk med indkomst mellem 300.000 og 700.000 kr., hvor 63 pct. af svenskerne investerer, mens det også her drejer sig om 47 pct. af danskerne. Også for folk uden videregående uddannelse falder det ud til svensk fordel: Her er der 42 pct. flere svenskere, der investerer.

Det er ærgerligt, da investering ikke bare handler om at gøre de rige rigere, men om at give hele samfundet et løft.

Artiklen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 25. november 2021.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver