Spring til indhold

10. november 2022

Kommentar på det amerikanske midtvejsvalg: Øget polarisering i USA

Af Formuepleje

Tirsdag den 8. november blev der afholdt midtvejsvalg i USA, og umiddelbart peger resultatet på, at Præsident Biden og hans parti, Demokraterne, vil miste flertallet. Det kan gøre det sværere for Biden at få gennemført sin politik. Og det er præcist på et tidspunkt, hvor der kan være behov for at reagere på de udfordringer, som amerikansk økonomi i øjeblikket står over for.

Polariseringen i det amerikanske samfund er accelereret. Et tydeligt eksempel på dette er stormløbet på kongressen 6. januar 2021 og senest overfaldet på Paul Pelosi, som er gift med Nancy Pelosi, formanden for Repræsentanternes hus. På længere sigt er bekymringen, at republikanernes kandidater, hvoraf mange støttes af Trump, er for yderligtgående og vil være mindre tilbøjelige til at anerkende fremtidige præsidentvalg. På kort sigt – de næste to år – vil vi få en tilstand i Washington, som man bestemt ikke er uvant med, nemlig at præsidenten har et eller flere af kongressens kamre imod sig i anden halvdel af sin præsidentperiode. Det indebærer historisk, at der ikke kan gennemføres ret meget lovgivning.

Konkret forventes det, at det vil blive vanskeligere for præsidenten at få opbakning til yderligere støtte til Ukraine, at det vil blive vanskeligere at få regulering af tech-sektoren vedtaget, samt at det formentlig vil blive mere udfordrende at få hævet gældsloftet til foråret. Det har tidligere vist sig at skabe endog meget uro både i det amerikanske samfund, men også på finansmarkederne. Derudover kan det vise sig at blive vanskeligere at få vedtaget finanspolitiske hjælpepakker, hvis der bliver behov for det i tilfælde af en dybere økonomisk recession i 2023 eller andre uforudsete begivenheder. Ét eksempel er i denne henseende værd at fremhæve: Under finanskrisen var samarbejdet mellem Nancy Pelosi, Demokrat, og Hank Paulson, Republikaner og Secretary of the Treasury (finansminister), afgørende for at få håndteret konsekvenserne af det kraftige fald i aktiviteten i amerikansk økonomi og nedsmeltningen på de finansielle markeder i kølvandet på finanskrisen. Det er usikkert om et tilsvarende samarbejde vil kunne lade sig gøre fremover.

Formueplejes vurdering er dog, at de økonomiske og finansielle konsekvenser af midtvejsvalget på den korte bane vil blive begrænsede og får dermed umiddelbart heller ingen betydning for Formueplejes porteføljer eller investeringsstrategi. Det skal blandt andet ses i lyset af, at det demokratiske flertal i senatet har været baseret på Joe Manchin, West Virginia, som er mere konservativ end de fleste republikanere, og som ofte har stemt sammen med republikanerne. Det demokratiske flertal i Senatet skyldes kun, at vicepræsidenten, Kamala Harris, har været ”tungen på vægtskålen”, men det har været skrøbeligt, blandt andet på grund af Joe Manchin.

Status efter valget

Meget tyder på, at demokraterne taber deres flertal i Repræsentanternes hus. Det er ikke overraskende. Det var også forventet, at Republikanerne ville overtage flertallet i Senatet, men det er nu mere usikkert – og det er overraskende. Der er indikationer på, at vælgerne har været mere afvisende for at stemme for de mere radikale Trump-støtter. Senatsvalget afgøres muligvis først den 6. december, når der afholdes et 2. runde valg i staten Georgia. Her har den demokratiske kandidat til Senatet givet den republikanske kandidat, Walker, uventet stærk modstand. Derfor skal der et omvalg til.

Selvom demokraterne muligvis overraskende beholder flertallet i Senatet, så skal lovforslag vedtages af begge kongressens kamre, og det bliver derfor stadig vanskeligere for Præsident Biden at for lovforslag igennem kongressen.

En anden konsekvens af valget kan samtidig være, at Trump får svært ved at vinde valget om at blive republikanernes kandidat til næste valg til Præsident. I Florida fik Ron DeSantis således et fremragende valg. Det kan indikere, at støtten til Trump er vigende.

Midtvejsvalget ændrer ikke ved at Biden er en upopulær præsident, og at hans vicepræsident er om muligt endnu mere upopulær. Vi forventer, at Biden vil komme under fornyet pres fra sit parti til at annoncere, at han ikke genopstiller til præsidentvalget i 2024. Vicepræsidenten Kamala Harris vil også blive bedt om ikke at stille op. Det demokratiske parti kan så sætte alt ind på at finde en stærk kandidat til næste præsidentvalg.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver