Spring til indhold

7. januar 2022

GODT NYTÅR! Brug årsskiftet til at få styr på tingene

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Årsskiftet er for mig forbundet med de sædvanlige ”to-do-lister” – både privat og professionelt. Det er en god og oplagt anledning til at få styr på dine økonomiske sager.

Når året går på hæld, eller et nyt lige er begyndt, er det altid en oplagt timing til at få kigget sin økonomi igennem og se, om alt er, som det skal være.

Privat går jeg budgettet igennem og sikrer mig, at alt, der kører via Betalingsservice, skal fortsætte. Det er en god anledning til lige at tjekke, om jeg fortsat læser den avis, jeg abonnerer på og ser alt det fjernsyn, jeg har mulighed – og betalt – for.

Når budgettet er tjekket, kan jeg også sammenholde med det, jeg forskudsregistrerede, da Skat åbnede for indtastning tilbage i november i det forgangne år. Forskellen mellem penge ind og penge ud er forhåbentligt positiv. Derefter skal der tages stilling til, hvad der skal ske med overskuddet? Ferieopsparing? Mere til Danica Select (min livrente), hvor jeg investerer med over middel til høj risiko i henholdsvis Formuepleje Penta, Epikur, Safe, Better World og LimiTTellus.

Og der er mere: Skal jeg nedbringe realkreditbelåningen i min lejlighed, eller skal jeg øge investeringerne i mit åbne depot? Hvad med gaver? Der skal indbetales til aldersopsparing for mine voksne børn og mig (til venlig og praktisk orientering er grænsen 5.500 kroner i 2022), så chancen for en god økonomi i alderdommen forøges. Vi sætter os ned og beslutter sammen, hvad der skal investeres i.

Har du tænkt over de svære ting?

Måske er der andre opgaver på din to-do-liste? Det kunne være at få lavet en fremtidsfuldmagt, så du er sikker på, at der er nogen til at tage sig af din økonomi, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Og nej – det kan din ægtefælle ikke automatisk. Det skal du have besluttet og skrevet under på, og en læge skal have bekræftet, at du ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt, før det træder i kraft. Jeg har allerede en fremtidsfuldmagt, så den behøver jeg ikke tænke mere på.

Det kunne også være at få lavet et testamente. Det har jeg gjort. Det kunne jo være, at der var noget tilbage, når jeg drager ud på den sidste rejse. Og hvis det er tilfældet, vil jeg gerne have, at mine børn selv kan beslutte, om de vil dele det med en eventuel ægtefælle. Jeg kan kun opfordre til, at du også får truffet disse ikke altid lige lette beslutninger i tide.

Måske kunne du også overveje at give arveafkald? Det er relevant, hvis du allerede nu ved, at din formue rækker langt ud over din egen holdbarhedsdato – og hvis dine forældre fortsat lever. Arveafkaldet betyder, at du bliver sprunget over, så der ikke beregnes arveafgift, både når du modtager arven, og når den til sin tid går videre til dine arvinger. Så længe dine forældre er i live, er der ingen formkrav, du skal overholde, men det vil være en rigtig god ide, at både du og dine forældre gør dette skriftligt og daterer det samt tydeligt skriver, hvem afkaldet er givet til fordel for. Er dine forældre gået bort, men er arven endnu ikke fordelt, så er det skifteretten, der skal have besked om arveafkald.

Gør det enkelt – Lad os mødes

Der er sikkert rigtigt mange af de ting jeg her har nævnt, som du også selv har overvejet. Men fra min dagligdag ved jeg, at der kan være langt fra tanke til handling. De fleste kunder ved godt, at der er noget, de burde gøre, men livet er fyldt med alle mulige gøremål, så det er ikke altid optimering og trimning af privatøkonomien, der kommer i første række.

Lad mig derfor invitere til kaffe – enten hos os eller hos dig. Er det længe siden, vi har set dig til et statusmøde, kan jeg varmt anbefale dette. Det værste, der kan ske, er, at en time er gået uden andet udbytte end at blive bekræftet i, at der ikke kan gøres yderligere for at optimere din og din families private formuesituation.

For både den private og den professionelle to-do-liste i forbindelse med årsskiftet, så gælder det om at gøre sig umage. Med god struktur, god planlægning og klare mål stiger sandsynligheden gevaldigt for, at man også er i stand til at nå dem. Nøjagtig som det gælder for optimering af formueforhold.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 01//2022

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver