Spring til indhold

3. marts 2022

Glæd dig. Årsopgørelsen kommer lige om lidt.

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Inden længe er det igen den tid på året, hvor vi alle får udløst den store spænding: Skal vi have penge tilbage i skat, eller skal vi betale endnu mere?

Officielt åbner Skattestyrelsen den 14. marts for, at du kan se årsopgørelsen for 2021, men hvis det går ”som det plejer”, kan vi allerede stille os i kø og være heldige at komme igennem fra den 11. marts.

Der er langt imellem, at nogen siger noget positivt om Skat. Det er ikke fair. For blandt andet i relation til årsopgørelsen bliver de bedre år for år. Systemerne er mere og mere brugervenlige, og vi er mange der i løbet af de senere år har fået en henvendelse fra Skat om, at de har fået øje på, at vi måske burde ændre vores forskudsregistrering, fordi de kan se, at der er indtruffet begivenheder, der kan have indflydelse på vores årsopgørelse.

Af de ”helt almindelige” danskere (lønmodtagere; pensionister og studerende) fik cirka 80 procent penge tilbage i skat efter afslutningen på 2020, og de fik næsten 5.500 kroner udbetalt hver især.

Langt det meste sker helt af sig selv: Din løn indberettes automatisk, og det samme gælder for afkast af investeringer og for renter på gæld samt for, hvor meget du har indbetalt på din pension i året, der er gået – og som i øvrigt udløser fradrag i din indkomst.

Men selv om det meste sker pr. automatik, er det alligevel en god ide, hvis du sætter dig ned for at gennemgå og ikke mindst forstå din årsopgørelse. Det bør være en målsætning for alle danskere, at det er muligt. Og hvis det ikke er, så er det måske på tide, at vi får gennemført en forenkling af vores skattesystem. Mere om det en anden dag, men det er et synspunkt, jeg ofte deler, fordi jeg faktisk mener, at enhver bør kunne forstå sin samlede skattebetaling.

Tjek din fradrag

Fradrag er naturligvis vigtigt. Kørselsfradrag er relevant for mange lønmodtagere. Tjek om du har indberettet det rigtige antal dage og de rigtige afstande. Også her fortjener Skat ros for at være fulgt med tiden, fordi de har gjort det muligt indberette kørselsfradrag på månedsbasis og ad den vej gjort overblikket lettere. Hjemmearbejdsdage udløser ikke kørselsfradrag, og det er ikke utænkeligt, at Skat får lyst til at tjekke. I relation til fradraget er det i øvrigt vigtigt at huske på, at det er gældende uanset om du cykler, løber, kører bil eller kører med en kollega.

Håndværker- og servicefradrag er også relevante for mange. Det er for eksempel 25.000 kroner pr. voksen person i husstanden på håndværkerfradrag. Men det er kun muligt under en række meget klare forudsætninger – blandt andet skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022. Samtlige forudsætninger er gennemgået på Skat.dk.

Deleøkonomi bliver mere og mere udbredt. Boligudlejning, samkørsel, hjælp salg og bytte osv. er alle områder, hvor det kan være relevant at undersøge, om dine indtægter skal selvangives, for ikke alle disse er automatisk indberettede, men det betyder ikke, at de ikke kan være skattepligtige.

I relation til beskatning af afkast på investeringer er livet også blevet meget lettere, men der kan være tilfælde, hvor du skal indberette gevinster og tab. Det kan for eksempel gælde unoterede investeringer.

Har du købt eller solgt fast ejendom, eller er du blevet skilt i løbet af 2021 (det sker desværre stadigt, om end trenden er for nedadgående), eller har du optaget eller omlagt lån, kan dette også have indflydelse på den endelig opgørelse af, hvor meget du skal betale i skat for det forgangne år.

Skilsmisse, separation og ophævelse af samliv kan betyde, at du skal betale børnebidrag og/eller ægtefællebidrag, og det er fradragsberettiget for den, der betaler, og skattepligtigt for den, der modtager. I forbindelse med flytning er det vigtigt, at du får registreret, hvornår du har boet hvor, da du kun betaler ejendomsværdiskat et sted – også selvom du ejer to.

Har du været gavmild og godgørende, er der også her mulighed for fradrag. Det er dog en betingelse, at foreningen har indberettet beløbet til Skattestyrelsen (har du oplyst cpr-nummer ved indbetaling, vil det ofte ske automatisk, men det skal du skal naturligvis også lige tjekke!).

Et kapitel for sig er de ting, du foretager dig uden for landets grænser. Køb, salg og arv af udenlandske ejendomme, værdipapirer samt bankindeståender skal du selv oplyse, og dine oplysninger kan senere være afgørende for, hvordan gevinster og tab behandles. Som altid er det et rigtigt godt råd at søge råd, hvis du er i tvivl.

God fornøjelse med din årsopgørelse.

Artiklen er også blevet bragt i Erhverv+ torsdag den 3. marts 2022.

 

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver