Udbytte på vej i Formueplejes obligationsfonde

Udbyttebetalingen i Formuepleje Obligationer, Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer lander på investorernes konti den 7. maj. Betalingerne er lidt længere undervejs i år grundet en ændring i vedtægterne.

De foreslåede udbytter i Formueplejes obligationsfonde; Formuepleje Obligationer, Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer er klar. Pengene forventes dog først til disposition den 7. maj, da dispositionstidspunktet er udskudt på grund af en vedtægtsændring i de tre foreninger.

Grundet valørdage i forbindelse med handelsafvikling, vil beviserne handle inklusiv udbyttet til og med den 4. maj. Den 5. maj fragår udbyttet i kursen og forventes til disposition for investor den 7. maj.

Tidligere har det i vedtægterne for hver af de tre foreninger fremgået, at ”afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter”. I stedet vil det fremover fremgå, at ”afdelingen kan ikke investere i aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet.”

Ændringen har ingen indflydelse på investeringsstrategien i de pågældende afdelinger, idet ingen af dem ejer eller har ejet aktier eller andele i selskaber her i landet.

De foreslåede udbytter i hver af de tre fonde lyder som følger:

Formuepleje Obligationer: 2,20 kroner pr. investeringsbevis

Global High Yield: 4,80 kroner pr. investeringsbevis

EM Virksomhedsobligationer: 13 kroner pr. investeringsbevis

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>