Stærk performance for Formuepleje i Morningstar og Hedge Fund Nordic

Formuepleje endte øverst på skamlen i Morningstars rating i marts med et markant forspring ned til nummer to. Og der var også gode Formuepleje-relaterede nyheder fra Hedge Fund Nordic, hvor fire af Formueplejes balancerede fonde var blandt dem, der klarede sig allerbedst i månedens løb.

Igen i marts toppede Formuepleje listen over Danmarks bedste investeringsforeninger i den månedlige rating fra det uafhængige analysehus Morningstar. Endda med et væsentlig forspring ned til næste aktør på listen.

54 stjerner fordelt på Formueplejes 13 ratede fonde giver et gennemsnit på 4,15 stjerner, og det er 0,34 flere end nummer to på listen, der opnår 3,81 stjerner. I opgørelsen topper Formuepleje de fleste af de ratings, der er foretaget – både når det gælder brutto- og nettoafkast og korrigeret for risikofri rente og den endelige overall-rating.

”Vi er sådan set tilfredse med, at vi konsistent har ligget på førstepladsen i 2021. At vi udbygger forspringet til nr. 2 på listen, er også OK, men vi kommer ikke til at læne os tilbage og være selvtilfredse. Fokus er og bliver udelukkende på, at vi i hver eneste fond skaber det bedste risikojusterede afkast efter alle omkostninger til vores investorer” konstaterer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Morningstar Rating er en sammenligning af ensartede fonde fra hele Europa (i alt 15 lande) ud fra, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast fondene hver især har opnået gennem de seneste tre, fem og 10 år. Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.

”Vi er en aktiv forvalter og bliver tit præsenteret for, at man kan investere bedre og ikke mindst billigere gennem indeksfonde og ETF’ere. Ratingen her viser, at på risiko- og omkostningsjusteret afkast er vi bedst, så det argument køber jeg simpelthen ikke,” forklarer Søren Astrup.

I alt opdeler Morningstar viften af forskellige fonde i Europa i over 300 kategorier, og på morningstar.dk kan man under fanebladet ”risiko og rating” dykke ned i både den samlede rating og de underliggende ratings for de tre perioder for hver enkelt fond. Kriterierne for at være inkluderet i den danske analyse er, at fonden skal være registreret til salg i Danmark hos Finanstilsynet, og at fonde enten er hjemmehørende i Danmark eller børsnoteret på OMX Nasdaq Copenhagen.

”Morningstar er et nyttigt værktøj, hvis man gerne vil gøre sit hjemmearbejde, inden man foretager sine investeringer. Vi savner dog at se ratings på, hvad vi mener er vores bedste investeringsløsninger – nemlig kapitalforeningerne Pareto, Safe, Epikur og Penta, som alle har en kraftig overvægt af obligationer, og som anvender gearing til at skalere det, vi kalder den optimale portefølje. I vores risikoklassificering går fondene fra ”under middel risiko” (Pareto) til ”høj risiko” (Penta), men de bliver sjældent sammenlignet med investeringsforeninger. Til gengæld bliver fondene jævnligt sammenlignet internationalt med såkaldte hedgefonde. Senest har branchemediet Hedge Fund Nordic udpeget Formuepleje Penta, Epikur, Safe og Pareto som fire af de 10 bedst performende hedgefonde i Norden i marts. Det er vi selvfølgelig også glade for, for det understreger endnu engang, at den kvalitet, vi leverer i vores ratede fonde, 100 procent går igen i de fonde, som ikke er ratede hos Morningstar,” slutter Søren Astrup.

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>