Overraskende god regnskabssæson forstyrres af markedsuro

De foreløbige regnskaber fra den igangværende regnskabssæson viser, at selskaberne igen-igen har gjort de lave forventninger til skamme og overrasket positivt. Både bankerne og teknologiselskaberne skiller sig positivt ud. Til gengæld bliver de pæne regnskaber ikke belønnet på grund af den verserende markedsuro.

Ved ugens udgang vil cirka 35 procent af selskaberne i det amerikanske S&P 500-indeks have aflagt regnskab for 2020, og den foreløbige konklusion er klar: igen-igen lykkes det selskaberne at overgå de generelle forventninger til afrapporteringen.

Frygten for dårlige resultater har været et tema gennem hele 2020 på grund af COVID-19-pandemien, men igen i dette kvartal ser de mørke forventninger ud til at blive gjort til skamme.

COVID-19 har af gode grunde, ikke mindst omfattende nedlukninger og markant ændret forbrugeradfærd, fået forventningerne kraftigt ned, men realiteterne har indtil nu været, at overvægten af selskaber klarer sig igennem den udfordrende situation bedre end frygtet. Forventningerne er altså generelt mørkere end realiteterne.

Banker og tech skiller sig ud

Især bankerne i USA kan denne gang fremvise gode kvartalsresultater, efter at de i december atter har fået mulighed for at foretage aktietilbagekøb og udbyttebetalinger, ligesom de beløb, der har været hensat til tab på udlån, ikke når det omfang, der i første omgang blev forventet. Det vil sige, at bankerne synes at slippe billigere ovenpå coronakrisen end først antaget, fordi der ikke har været så mange konkurser, som man forventede i udgangspunktet. De tilbageførte hensættelser er penge direkte ind på bankernes bundlinje.

Også de store teknologiselskaber som Apple, Microsoft og Facebook har været på banen med stærke regnskaber i denne uge.

Apple var stærke over hele linjen på nær de fremtidige forventninger, hvor man ikke guidede konkret på 1. kvartal, og det var medvirkende til en negativ kursreaktion. Både Microsoft og Facebook præsenterede ligeledes stærke regnskaber med fremgang over det meste af linjen, og det ser ud til, at de adfærdsændringer, som pandemien har medført, fortsætter med at påvirke teknologiselskabernes omsætning og indtjening positivt ganske enkelt, fordi efterspørgsel stiger på deres produkter og serviceydelser. Antallet af unikke Facebook-brugere er for eksempel steget 12 procent det seneste år.

God regnskabssæson midt i markedsuro

Med cirka 1/3 af regnskaberne aflagte for 4. kvartal 2020 domineres udviklingen som sagt af bankerne og de større techselskaber. Over de kommende dage og uger vil der komme mere bredde i regnskabsaflæggelserne, hvor også input fra andre sektorer og industrier bliver afgørende. Den seneste tids markedsuro kan ikke henføres til den aflagte regnskabskvalitet, men omhandler andre spekulative forhold, hvor kombinationen af detailspekulanter og hedgefonde i de seneste dage har medført likviditetsdræn flere steder i aktiemarkedet. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>