Månedskommentar: Stærk aktiemåned slutter 2020 tæt på rekordniveauer

Vaccinestarten i december resulterede i stærke aktieafkast i årets sidste måned. På rentesiden var der hverken store nyheder eller store forskydninger i månedens løb.

2020 blev rundet af med en december, som bød på positive aktieafkast. Årets sidste måned var den første måned efter offentliggørelsen af de positive effektstudier på COVID-19-vacciner fra flere af verdens største medicinalselskaber, og blot en måned efter de positive nyheder begyndte de første vaccinationer i England, USA og Europa.

Det har også været en af de væsentligste årsager til, at aktieudviklingen har været positiv gennem december, selv om smittespredningen flere steder i verden fortsat er accelereret gennem december, ligesom en mere smitsom britisk version af Covid-19 har medført yderlige nedlukninger.

Samlet set er det globale aktiemarked steget med 4,7 procent målt i dollar. Tager man højde for den lavere amerikanske dollar mod danske kroner over måneden, gør dette, at det globale aktiemarked i december steg med 2,3 procent.

Fordelt på geografien var det Emerging markets (7,1 procent), der sammen med amerikanske aktier (3,5 procent) stod for de største kursstigninger. Umiddelbart efter kom Japan (3,1 procent) og Europa (2,7 procent). Igen: Hvis der korrigeres for den faldende amerikanske dollar, er det Emerging markets, Europa og Japan, der har outperformet USA.

Blandt aktiemarkedets 11 sektorer har det været de teknologiorienterede sektorer som IT og Cyklisk Forbrug (Amazon og Tesla), der har ført an i aktiemarkedsfremgangen, mens Energi og Industri har været blandt de dårligst performende.

Udsigt til normalisering har medført stigende risikoappetit

Som beskrevet ovenfor er en væsentlig del af den stigende risikoappetit gennem måneden sket efter de positive vaccinenyheder i november, men naturligvis også selve påbegyndelsen af vaccinationerne i december.
 
Derudover har vedtagelsen af yderligere en amerikansk hjælpepakke på 900 milliarder dollars understreget politikernes interesse og ikke mindst nødvendigheden i fortsat at stimulere amerikansk økonomi.

Hjælpepakken i USA indeholder en række elementer med hjælp til de udfordrede små selskaber, arbejdsløse amerikanere, direkte tilskud til husholdninger mm. Pakken kom ikke igennem Kongressen uden sværdslag, og den afgående præsident Donald Trump underskrev pakken sammen med sin uforbeholdne mening om pakkens størrelse og sammensætning.
 
Også centralbankerne, som har været et afgørende element i aktieudviklingen siden marts, understregede sit fortsatte engagement til at understøtte den finansielle stabilitet inden for deres mandater. Dette var i vid udstrækning forventet i de finansielle markeder, hvilket også kunne aflæses på udviklingen i obligationer (se nedenfor).
 
Et andet vigtigt forhold i forhold til udviklingen – specielt i de finansielle aktier – var resultatet af den amerikanske centralbanks ekstraordinære stresstest af de amerikanske banker.

Testen havde blandt andet til formål at evaluere kapitalberedskabet i relation til COVID-19 og konklusionen lød, at alle de analyserede banker havde et kapitalberedskab, der er så solidt, at man fremadrettet kan genoptage aktieudbytte og -tilbagekøb i det omfang, der tidligere er blevet godkendt. Nyheden var specielt medvirkende til at understøtte de større amerikanske investeringsbanker som Goldman Sachs, JP Morgan og Morgan Stanley.

Aktieeksponeringen uændret gennem december

Der er gennem måneden ikke ændret på Formuepleje LimiTTellus’ aktieeksponering som således fortsat er det maksimale 130 procent. LimiTTellus’ aktieperformance har gennem måneden været negativt påvirket af aktievalget, hvor blandt andet porteføljepositioner i International Flavors & Fragrances, Alphabet og Sanofi Aventis bidrog negativt sammen med en positiv kursudvikling i Apple og Tesla, der begge er selskaber, som ikke indgår i porteføljen.

Valget om maksimal aktieeksponering har modsat været positiv for den samlede udvikling i LimiTTellus og særligt eksponeringen mod de små- og mellemstore amerikanske selskaber (Russell 2000) samt de amerikanske og europæiske valueselskaber (Russell 1000 Value samt Eurostoxx 50 og 600) har bidraget positivt. Samlet har Russell 2000-indekset ved udgangen af december afsluttet det bedste kvartal nogensinde sammenlignet med det amerikanske S&P 500-indeks.

Centralbanken står klar

I december 2020 var den vigtigste begivenhed på de europæiske rentemarkeder styringsrådsmødet i den europæiske centralbank (ECB).

Som ventet ændrede centralbankens chef Christine Lagarde ikke på renten, men valgte i stedet at forlænge både obligationsopkøbsprogrammet og det såkaldte TLTRO-program, der giver banker lov til at låne penge af ECB til -1,00 procent i rente – under forudsætning af, at bankerne laver udlån til den private sektor.

Vores fortolkning af ECB-mødet er, at centralbanken ønsker at have fleksibilitet til at kunne reagere, hvis økonomien forværres, men at den egentlig er tilfreds, som forholdene er lige nu. Med andre ord skal der ske noget ret markant, hvis vi skal se markante ændringer i den politik som ECB fører.

Da markedet allerede forventede ECB’s handlinger, var der heller ikke de store rentebevægelser i løbet af måneden. Faktisk endte både de 2-årige og 10-årige danske renter på samme niveau, som de startede.

Hjulpet af både spændindsnævringer og af vores strategi om at positionere os til uforandrede renter, var der dog positive afkast på realkreditobligationsporteføljerne i december. Det ugearede indeks steg med 0,19 procent, mens eksempel Formuepleje Fokus steg med 0,82 procent efter omkostninger. For hele året er det tilsvarende tal for indekset 0,59 procent, mens Formuepleje Fokus slutter 2020 af med et positivt afkast på 7,19 procent.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>