Investeringsforeningen Formuepleje udbetaler aconto-udbytter

Aconto-udbytterne i Formueplejes udbyttebetalende aktiebaserede foreninger vil være til disposition den 3. februar. Aconto-udbytterne fragår indre værdi den 1. februar og vil denne dag kunne aflæses i kurserne.

Investeringsforeningen Formueplejes aconto-udbyttebetaling er nu fastlagt og vil være til disposition den 3. februar.

Udbyttebetalingen vedrører de fire udbyttebetalende aktieafdelinger – Formuepleje Danske Aktier, Formuepleje Forbrugsaktier, Rusland og Formuepleje Globale Aktier. Aconto-udbytterne fragår indre værdi i disse foreninger den 1. februar, hvilket vil kunne aflæses med et fald i kurserne på dagen.

I alle fire foreninger beskattes udbyttet som aktieindkomst. De endelige udbytter for 2020 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 8. april, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Udbytte fra obligationsafdelinger må afvente

Under normale omstændigheder ville de tre obligationsafdelinger – Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer og Formuepleje Obligationer – også betale acontoudbytte samtidig med aktieafdelingerne, men da de danske skattemyndigheder ikke er afklaret med, hvorvidt afdelinger med obligationer kan indeholde aktivtyper som betyder, at der skal svares kildeskat af udbetalt udbytte hos investorerne, trækker årets udbyttebetaling ud længere end planlagt.

Forventningen er dog, at der, som det ser ud lige nu, vil blive udloddet dagen efter den ordinære generalforsamling den 8. april. Udbyttebetalingen vil derefter fragå indre værdi den 9. april og være disponibel på kontoen den 13. april.

Herunder de vedtagne udbyttesatser i de fire foreninger - Alle aconto-udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis:

Afdeling

ISIN-kode

I kr. pr. bevis.

Danske Aktier

DK0060269157

8,10

Rusland

DK0010237809

1,70

Globale Aktier

DK0060337095

2,60

Forbrugsaktier

DK0060337335

18,50

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>