Formuepleje forventer, at inflationsfrygt og rentestigninger er forbigående

Stigende inflation er blevet et tema på de finansielle markeder i februar. Det har drevet de lange renter op i USA og har trukket danske renter med op. Derudover er renteforskellen mellem stats- og realkreditobligationer steget i Danmark. Rentestigningerne har medført, at Formueplejes obligationsfond Fokus har givet et negativt afkast på 9,1 procent år-til-dato. Eftersom Fokus indgår i Formueplejes kapitalforeninger er afkastet også her påvirket negativt.

Accelererende økonomisk vækst og stigende inflationsfrygt har i den seneste måned ført til højere renter globalt set. Det påvirker i særlig grad obligationsmarkederne, men det globale aktiemarked er også berørt, hvor blandt andet de store amerikanske teknologiaktier oplever kursfald.

Rentestigningerne er kommet hurtigt i de seneste par uger, og alene i februar er kursen på en 30-årig 1% realkreditobligation faldet med 4,5 kurspoint. Det er et meget markant kursfald på kort tid.

I Formueplejes foreninger har vi mange konverterbare realkreditobligationer i porteføljen, der giver et højere løbende afkast, men til gengæld kan de bevæge sig mere, når der er kortvarige ændringer i renteniveauet. Det er præcist det, vi har oplevet i starten af 2021. Det går blandt andet ud over indre værdi i de fonde, hvor der indgår realkreditobligationer.

Rentestigningerne har således medført, at Formueplejes obligationsfond Fokus år-til-dato har givet et negativt afkast på 9,1 procent efter et fald på 2,5 procent i dag. Eftersom Fokus indgår i Formueplejes kapitalforeninger (Pareto, Safe, Epikur og Penta) er afkastet i disse også påvirket negativt. Det er det modsatte billede af 2020, hvor Fokus opnåede et positivt afkast på 7,93 procent.

Perioder med udsving kan forekomme

Det er naturligvis aldrig tilfredsstillende, når vi oplever tab på obligationsinvesteringerne. Men det er vigtigt at understrege, at obligationsporteføljen er investeret på en horisont på 12 måneder, og det må forventes, at der i perioder vil være udsving på rentemarkederne som i de seneste uger.

Rentestigningerne betyder også, at rentekurven er blevet stejlere, hvilket har den betydning, at vi investerer i obligationer med en højere rente, og at tabet derfor forventes at blive indhentet igen.

Det er også Formueplejes vurdering, at rentestigningerne, herunder ikke mindst de rentestigninger vi har set på de danske realkreditobligationer, er overgjorte. Dels fordi vi mener, at inflationsfrygten er overdrevet og midlertidig, og dels fordi vi over de seneste uger, hvor dansk realkredit er faldet uforholdsmæssigt meget, har set et højere udbud fra især låntagere. Vores forventning er, at dette vender rundt, idet der er udsigt til, at udbuddet igen vil aftage, og samtidig vil der forventeligt være stor efterspørgsel efter danske realkreditobligationer, når den store genplaceringstermin til 1. april finder sted.

Formueplejes investeringskomite sender i de kommende dage det månedlige UDSYN FRA INVESTERINGSKOMITEEN. Temaet for det næste Udsyn vil være den aktuelle inflationsfrygt i de finansielle markeder.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>