Udbytter for 2019 er nu klar

Udbytter for 2019 i Formueplejes syv udbyttebetalende foreninger ligger nu klar og er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Formuepleje har godkendt udlodningen i Formueplejes syv udbyttebetalende foreninger for 2019. De endelige udbytter fremgår af skemaet nederst i artiklen.

Udbytterne vil fragå indre værdi fredag den 31. januar 2020, hvor man derfor vil se et kursfald på dagen. Pengene vil være til disposition på investorernes konto tirsdag den 4. februar.

De syv afdelinger i Investeringsforeningen Formuepleje, der er udbyttebetalende, er:  Globale Aktier, Forbrugsaktier, Danske Aktier, Rusland, Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer og Obligationer.

Der er mulighed for, at udbyttebetalingen automatisk kan geninvesteres i alle afdelinger på nær Global High Yield, som ikke betaler udbytte i år. Såfremt man ønsker geninvestering, skal man kontakte sit pengeinstitut. Vedrører det allerede udbetalt udbytte, som man ønsker at høre mere om muligheden for at geninvestere, kan du kontakte Formuepleje.

Udbytter beskattes enten som aktie- eller kapitalindkomst

Udbyttebetaling beskattes som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst. Det gælder således for aktiefondene Formuepleje Globale Aktier, Formuepleje Forbrugsaktier, Formuepleje Danske Aktier og Formuepleje Rusland, at disse beskattes som aktieindkomst, mens Formuepleje Global High Yield, Formuepleje EM Virksomhedsobligationer og Formuepleje Obligationer beskattes som kapitalindkomst.

I forbindelse med revisionsgennemgangen af Foreningens årsrapport kan der forekomme mindre justeringer af udbyttebetalingerne. Såfremt dette er tilfældet, vil et eventuelt restudbytte blive indstillet til den ordinære generalforsamlings godkendelse den 28. april 2020.

Årets udbytte er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens paragraf 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2019.

Opgørelsen er beregnet på baggrund af de:

  • Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat.

  • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti.

  • Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele.

  • Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte
    finansielle instrumenter.

  • Afholdte administrationsomkostninger.

Alle aconto-udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis. Aconto-udbytterne fragår indre værdi den 31. januar 2020 og vil være til disposition den 4. februar 2020. De endelige udbytter for 2019 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 28. april 2020, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Vil du høre mere om, hvorvidt dine Formueplejeinvesteringer betaler udbytte, om de er akkumulerende, eller kunne du bare godt tænke dig at høre mere om Formueplejes investeringsløsninger, så tøv ikke med at kontakte en rådgiver på enten info@formuepleje.dk eller 87 46 49 00. 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>