Sådan styrer Formuepleje investeringerne gennem corona-krisen

Markederne har den seneste tid oplevet kursudsving af en størrelse vi ikke har set før i moderne børshistorie. Desværre er vi ikke gået ram forbi med de kraftige kursfald, som corona-krisen har udløst, men er dog overbeviste om, at verdensøkonomien vil være i stand til at håndtere krisen, således at væksten igen bliver ganske kraftig, når virussen kan håndteres medicinsk. Det vil de finansielle markeder før eller siden indrette sig efter og således igen vise fremgang.

Undervejs i det meget negative forløb de seneste uger har vi løbende tilpasset og aktivt styret vores positioner i porteføljerne – præcis som vi plejer.

Den aktuelle volatilitet på markederne rammer dog også Formueplejes porteføljer, og de store kursfald og enkelte dage med kraftige kursstigninger betyder, at vi hyppigere end ellers rebalancerer porteføljerne. På den måde sikrer vi, at eksempelvis andelene af aktier og obligationer altid bliver på de ønskede niveauer. I de porteføljer, hvor vi anvender gearing, sørger vi selvfølgelig på samme måde for at tilpasse, så gearingen ikke stiger. Vi sikrer på den måde, at positionerne hele tiden er tilpasset, så de holder sig i de risikokategorier, de også havde, før uroen satte ind.

Det er med andre ord helt afgørende for os, at alle positioner løbende rebalanceres efter forholdene, for kun på den måde sikres det, at vores tabsrisiko ikke stiger. Samtidig bevarer vi muligheden for at deltage i upside, når markederne vender. Kursudsvingene i Formueplejes porteføljer er store lige nu – og det vil forekomme at udsvingene er større end det, man ellers ser i markederne. Det skyldes den specielle situation, at dansk realkredit ikke har virket som modvægt i de perioder, hvor aktier er faldet mest. Det er usædvanligt og vil rette sig hurtigt, når markedet er ovre den værste turbulens.

Derfor har kursfaldene i flere af vores porteføljer virket ekstra voldsomt, men det er vigtigt at holde sig for øje, at risikoen skal ses i et længere perspektiv og ikke på basis af de daglige kursudsving.

Når man som investor skal vurdere risikoen, mener vi, det vigtigste er se på at udviklingen på baggrund af tabsrisikoen på 36 måneders sigt og minimum 24 måneder og ikke på de daglige kursudsving. Det er ud fra de risikoparametre vi styrer vores porteføljer og den måde vi dagligt styrer vores positioner, så vores aktieandel, obligationsandel og vores gearingsniveauer holdes præcis der hvor vi mener de skal være hver dag, så vi navigerer sikrest gennem markederne.

Du kan altid holde dig orienteret omkring den daglige eksponering i Formueplejes fonde i vores faktaark, som findes under Fonde og Afkast.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>