Perspektiverne for aktier ser fornuftige ud i 2020

Tre forhold gjorde 2019 til et stærkt aktieår med samlet 30 procent i afkast. Forhold, der tidligere har været en modvind for aktier, og som nu er vendt til medvind. Som investor kan man forvente, at 2020 bliver et positivt aktieår præget af virksomhedernes driftsevner og ikke mindst den politiske situation i USA.

Der var primært tre forhold, der prægede udviklingen for globale aktier i 2019:

  1. At den amerikanske centralbank foretog en retorisk U-vending, da den trak i land i forhold til udmeldingerne i 2018 og klart meldte ud, at den ikke ville hæve renten yderligere i 2019.
  2. At vi trods usikkerhed omkring handelskrigen mellem USA og Kina modslutningen af 2019 begyndte at se mere positive takter mellem de to parter, og at det nu ser ud til, at de er nået til enighed om første delaftale i handelsspørgsmålet.
  3. At den globale vækstopbremsning, der begyndte at tage fart i 2018, stabiliserede sig i 2019, hvilket også beroligede investorerne og fjernede frygten for snarlig recession.

Det teknologitunge Nasdaq-indeks var med et samlet afkast på 39,6 procent i 2019 blandt de bedst performende indeks. Teknologiselskaberne har profiteret af deres relativt høje indtjeningsvækst, høje overskudsgrader og ikke mindst deres cykliske natur, der i væsentlige perioder af 2019 har understøttet kursudviklingen. Samlet set er de globale teknologiselskaber, der domineres af amerikanske selskaber, steget med 50,5 procent i 2019.

Modsat har især selskaber inden for finans leveret nogle af de dårligste afkast i 2019 (26,6 procent). Specielt bankerne har været ramt af det generelle rentefald, der er skabt efter den amerikanske centralbanks U-vending og ikke mindst den europæiske centralbanks beslutning om også at sænke renten.

Forventninger til 2020

I 2020 vil fokus rette sig mod det kommende præsidentvalg i USA. Nomineringen af demokraternes præsidentkandidat samt udfaldet af præsidentvalget vil kunne skabe væsentlige udsving i aktiemarkedet, fordi spændvidden på de nuværende demokratiske udfordrere er forholdsvis stor, og fokus blandt andet er på sundhedsreformer og tilbagerulning af skattereformen.

Værdiansættelsen er steget gennem 2019 og handler på nogle områder over det historiske gennemsnit – specielt i USA. Målt på andre parametre som eksempelvis de frie pengestrømme i selskaberne ser værdiansættelsen mere attraktiv ud.

Virksomhedernes indtjeningsvækst har gennem 2019 foretaget et skifte mod et lavere niveau, mens omsætningsvæksten har vist sig at være mere robust. Med en forventning om en global vækststabilisering, og at væksten i nogle områder måske endda vil stige, vil omsætningsvækst være ét nøgleparameter for at skabe afkast, især hvis presset på kapaciteten ikke kan kompenseres gennem produktivitetsforbedringer.

2020 ventes at blive et positivt aktieår præget af en robust vækst og fravær af recession. Derudover vil valget i USA sætte fokus på den ekspansive finanspolitik, og hvor vi også må kunne forvente yderligere fremskridt i forholdet mellem USA og Kina. Den politiske usikkerhed vil i perioder være høj, men mod november (og efter) vil en lavere politisk risiko kunne understøtte en højere værdiansættelse af aktier generelt – naturligvis afhængig af udfaldet af præsidentvalget.

I hovedscenariet forventes 2020 at kunne generere et positivt, men mere moderat aktieafkast end i 2019 og i høj grad defineret af udviklingen i virksomhedernes omsætning – derudover ikke mindst de politiske begivenheder, der vil være afgørende for stemningen blandt de øvrige markedsdeltagere i løbet af året. Som investor bør man derfor løbende evaluere sammensætningen af sin aktieportefølje og foretage de nødvendige tilpasninger for også fremover at kunne skabe afkast i et langsigtet perspektiv.

Artiklen er også bragt i ERHVERV+ torsdag den 16. januar 2020

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>