Ordinære generalforsamlinger og orienteringsmøde i Formuepleje Ejendomme 1, 2 og 3 afholdt

Formuepleje Ejendomme 1 P/S, Formuepleje 2 P/S og Formuepleje 3 A/S afholdt mandag den 9. marts 2020 ordinær generalforsamling. Arrangementet blev afholdt på Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C.

Nedenfor fremgår kort beretning om forløbet af de tre generalforsamlinger.

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen orienterede om bestyrelsens beretning, direktør Søren Astrup, orienterede om årets resultat og ejendomsdirektør Bettina Movang orienterede om driften i årets løb i ejendomsfondene.

Årsrapport og anvendelse af overskud eller dækning af tab
De af bestyrelserne fremlagte årsrapporter blev godkendt, og der skete dertil beslutning om at fremføre årets resultat til det kommende år.

Vedtægtsændringer
De fremlagte vedtægtsændringer blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmet Børge Obel genopstillede ikke. De to andre bestyrelsesmedlemmer i de tre ejendomsfonde var på valg, og blev begge genvalgt. Lars-Erik Larsen stillede op og blev valgt. Bestyrelserne i de tre ejendomsfonde består således af Carsten With Thygesen, Lars Sylvest og Lars-Erik Larsen. Umiddelbart efter generalforsamlingerne konstituerede bestyrelserne sig med Carsten With Thygesen som formand.

Valg af revisor
Der var af bestyrelsen foreslået genvalg af foreningernes nuværende revisor, Ernst & Young P/S. Ernst & Young blev genvalgt som revisor i ejendomsfondene.

Orienteringsmøde
Efter generalforsamlingerne blev der afholdt orienteringsmøde, hvor administrerende direktør for Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, bidrog med et fagligt indlæg vedrørende byggeriets rolle i den grønne omstilling. Dernæst rundede kundedirektør, Helle Snedker, orienteringsmødet af.

Der skal lyde en stor tak til de mange fremmødte investorer, som bidrog til en god og konstruktiv debat.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>