Månedskommentar: Gradvis genåbning understøtter de finansielle markeder i maj

Overordnet set har maj været præget af en fortsat gradvis åbning af de globale økonomier i kølvandet på Covid-19. Europæiske økonomier og den amerikanske lemper så småt for de mange restriktioner, der over de seneste måneder har haft til hensigt at begrænse smitten af Covid-19. Den gradvise åbning nærer håb om, at vi over tid vil vende tilbage til noget, der minder om normalen i forhold til økonomisk aktivitet.

Dette er også årsagen til, at aktiemarkedet gennem maj leverede fornuftige positive afkast på trods af, at de økonomiske nøgletal fortsat viser recession, fald i forbrugertillid og rekordhøj arbejdsløshed.

Blandt de toneangivende aktieindeks er det Japan og USA, der har klaret sig bedst med afkast på henholdsvis 4,2% og 3,6%. Emerging Markets som helhed og europæiske aktier har over måneden klaret sig dårligere med afkast på -0,8% og 3,0%. Samlet er verdensmarkedsindekset steget med 2,7% målt i danske kroner.

Inden for det globale aktiemarkeds sektorer har det været de konjunkturfølsomme sektorer som Teknologi, Industri og Cyklisk Forbrug, der har ført an, alle med afkast på mere end 4%. I bunden er også ”ofrene” for Covid-19 for hele året: Energi og Finans.

Gennem den seneste måned er regnskabssæsonerne for USA og Europa blevet afsluttet. Regnskaberne har ikke så meget handlet om indtjening, men mere om Covid-19’s umiddelbare konsekvenser i form af likviditetsadgang og fremtidig solvens. Indtjeningen er ikke overraskende bremset kraftigt op, og balancerne er forsøgt polstret med omkostningsbesparelser og annullering af planlagte investeringsaktiviteter. Blandt skuffelserne var helt klart bankerne, hvor en kraftig stigning i hensættelser til fremtidige misligholdte lån fjernede indtjeningen for kvartalet. Handelsaktiviteten var en afbødende positiv faktor i bankernes samlede rapportering, men forhindrede ikke en markant tilbagegang i det samlede indtjeningsbillede. Blandt de mere positive toner på indtjeningssiden udmærkede sektorerne Sundhed og Teknologi sig som de positive overraskelser.                           

Netop Teknologi og sundhedsselskaberne har gennem hele 2020 klaret sig væsentligt bedre end markedet generelt. Først og fremmest fordi Covid-19’s effekter på virksomhederne er gået gennem omsætning, likviditet og solvens. Områder, hvor specielt Teknologi har haft en styrke gennem adfærdsændringerne hos forbrugerne og sekundært grundet meget stærke selskaber rent likviditets- og balancemæssigt. Sundhedsselskaberne har naturligvis været begunstiget af, at selskaberne her som helhed er markant mindre konjunkturfølsomme og således kan opretholde en ”normal” drift. Derudover rummer en række biotek- og medicinalselskaber også nøglen til den fremtidige behandling og ikke mindst vaccine mod Covid-19. Forhold, der selvfølgelig rent kursmæssigt har understøttet en række af disse selskaber væsentligt.

Set over hele 2020 har outperformance af Teknologi og Sundhed da også bevirket, at over 40% af det amerikanske aktieindeks (S&P 500) kan relateres til disse to grupper, og over 20% af vægten i S&P 500 udgøres af de fem største selskaber – alle inden for teknologi.

Så selv om aktiemarkedet er kommet stærkt igen efter 23. marts, kan en meget stor del af forklaringen henføres til udviklingen i få sektorer og selskaber – medianselskabet i S&P 500 ligger væsentligt lavere rent afkastmæssigt.

Intet nyt er godt nyt

I modsætning til de forgangne måneder i året, så var maj 2020 karakteriseret ved meget små bevægelser på obligationsmarkederne. Renterne steg over hele kurven med cirka 0,02% – altså var der næsten ingen ændringer. Og i løbet af måneden var der heller ikke nævneværdige udsving. Samme rolige udvikling kunne observeres i Europa og USA.

Denne udvikling er ganske givet blevet bemærket med tilfredshed hos centralbankerne, hvis store opkøbsprogrammer blandt andet har haft som formål at nedbringe renteudsvingene i markederne.

Uforandrede renter lyder måske kedeligt, men det er faktisk tæt på den bedst mulige udvikling for obligationsinvestorerne i Formueplejeforeningerne, da det er denne udvikling, vi anser for mest sandsynlig og derfor har positioneret porteføljerne efter. Maj har derfor været en måned med positive afkast i obligationsporteføljerne, eksemplificeret ved Formuepleje Fokus, der i maj 2020 gav et afkast på 0,74%.

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>