Formueplejes reaktion på markedsuro

Ugen er begyndt med væsentlige kursfald i de finansielle markeder. Formuepleje besvarer her de vigtigste spørgsmål.

Markederne falder, og handlen med mange finansielle aktiver er suspenderet – hvad sker der?

Oven i hele situationen om udbruddet af COVID-19, der har medført kursfald over de seneste uger, er der hen over weekenden sket et kraftigt fald i olieprisen, fordi Saudi-Arabien vil skrue op for hanerne og producere mere olie i en tid, hvor efterspørgslen ellers er dalende på grund af COVID-19. Det betyder, at ugen er begyndt med nye kursfald.

Det ser ud til, at saudiaraberne vil forsøge at presse konkurrerende selskaber ud af markedet på den måde. Det er i hvert fald det, markedet frygter, hvis olieprisfaldet bliver ved. Bliver olie- og energibranchen ramt af, at mange selskaber må lade livet, vil det også blive bankernes problem, idet mange energiselskaber har meget høje gældsposter.

Olieprisen faldt hen over weekenden med cirka en tredjedel, hvor Formuepleje vurderer, at prisfaldet er nogenlunde ligeligt fordelt på effekter fra COVID-19 og de nedbrudte olieforhandlinger mellem OPEC og Rusland i weekenden.

Hvad mener Formuepleje om situationen?

Det er naturligvis en voldsom situation, som vi tager meget alvorligt, og det samme gælder kursfaldene, men det er også en situation, vi mener, at man skal stå igennem, selv om stormen raser lige nu og her. Vi kan se, at centralbanker og regeringer reagerer med pengepolitiske lempelser og hjælpepakker, så selv om de ikke i sig selv kurerer COVID-19, mener Formueplejes investeringskomite, at man tager de rette skridt fra myndighedernes side.

Vi kan også iagttage, at nogle markedsaktører er begyndt at drage paralleller til finanskrisen i 2008/2009, og at COVID-19 kombineret med oliepriskrisen kan føre til en dyb krise og et sammenbrud i det finansielle system og bankvæsen. Det mener vi i Formuepleje på ingen måde er tilfældet. I forhold til dengang har vi i dag en bedre regulering af banker og det finansielle system i det hele taget, og der er langt lavere gældsniveauer blandt de private husholdninger. Virksomhedernes gældsniveauer er højere, og der kan forventes flere konkurser, men banker i dag så velkapitaliserede, at det ikke vil udløse en systemisk krise, hvis konkurserne stiger. Størstedelen af tabene vil derudover ligge uden for banksystemet.

Herudover mener vi heller ikke, at de nuværende kursfald, der er forårsaget af COVID-19 vil udløse en længerevarende krise. Vi kommer til at se et dyk i den økonomiske vækst i 1. kvartal, men Formuepleje forventer stadig, at der i den resterende del af året vil komme fornyet gang i den økonomiske aktivitet, når COVID-19-udbruddet forventeligt er overstået.

Vi anerkender, at der er nogle ubalancer i det finansielle system med høj gældsætning i blandt andet USA og Kina, men vi mener ikke, at det er en udløsende faktor i forhold til en længerevarende økonomisk krise. Risikoen for, at den nuværende situation udvikler sig til en egentlig global recession, er steget med weekendens udvikling, men det er fortsat Formueplejes hovedscenarie, at en global recession bliver undveget.

Hvad skal du gøre som kunde?

Vores klare anbefaling er, at man altid skal holde sig til den langsigtede investeringsplan, der er lagt. Et voldsomt faldende marked er ikke en god anledning til at sælge ud, hvis man er langsigtet investor.

Er du som kunde i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig, sidder Formueplejes rådgiverteam parat til at hjælpe med at besvare dine spørgsmål.

Hvor lang tid varer det ved?
Nu har situationen udviklet sig til en cocktail af både COVID-19 og kraftige olieprisfald.
Hvad angår COVID-19 er der gode nyheder fra Kina, hvor udbruddet ser ud til at have peaket, og hvor der nu er meget få nye tilfælde. Produktionen i Kina er desuden på vej i gang igen.

Til gengæld er hele Europa, især Italien, ramt, og antallet af smittede i USA er stigende. I markedet er der en frygt for, at USA bliver som Italien og risikerer at udvikle sig voldsomt. Det er også en af årsagerne til de kraftige kursfald.

Alt i alt skal vi forvente en volatil periode lige forude, men bedømt på erfaringerne fra Kina kan vi også se, at det er muligt at få bugt med situationen inden for en relativt overskuelig horisont.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>