De vigtigste spørgsmål vi får fra kunderne i denne tid

I en situation som den nuværende med store udsving på de finansielle markeder får vi i Formuepleje mange henvendelser og spørgsmål fra vores kunder. Her giver vi svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest bliver mødt af.

Hvorfor falder jeres investeringsløsninger med lav, under middel og middel risiko så meget?

I den nuværende situation er alle aktiver faldet i værdi. Det gælder også normalt sikre investeringer som guld og obligationer, herunder dansk realkredit. Det er altså en højst uvant situation, som også rammer Formueplejes investeringsløsninger med lav, under middel og middel risiko, og det kan se voldsomt ud.

På trods af kursfaldene giver vores store portefølje af realkreditobligationer os også nogle muligheder. Nogle vælger at betale lån tilbage eller omlægge lån. Alle betaler renter på deres lån. Både afdrag, omlægninger og rentebetalinger betyder, at der lander kontanter i Formueplejes løsninger – kontanter, som kan investeres i nye obligationer med højere rente, som igen kan betyde, at Formueplejes rentemotor fremadrettet virker endnu bedre end før.

Kursfaldene den seneste måned er heller ikke ensbetydende med, at risikostyringen ikke er på plads, og det betyder heller ikke, at risikoen i din investering er større, end du havde regnet med. Man kan blot ikke meningsfuldt sammenligne risiko på daglig basis og heller ikke på en enkelt måneds kursfald, hvis man ønsker det mest retvisende billede af tabsrisikoen.

Når vi sammenligner vores investeringsløsninger med indeks, bruger vi derfor altid minimum 24 måneder som pejlemærke og gerne længere for at få den nødvendige historik med.

Hvad med resultathonoraret fremover?

De seneste High Water Mark i de fonde, hvor Formuepleje benytter sig af resultathonorar, blev sat tilbage i slutningen af januar, hvor markedsforholdene var nogle helt andre og bedre, end de er i dag.

Efter de kursfald, vi har set siden slutningen af februar, er der nu et godt stykke vej op til, at High Water Mark igen bliver passeret. I denne periode betales der selvfølgelig ikke noget resultathonorar, men kun de faste omkostninger. Det har den naturlige konsekvens, at ÅOP falder.

Resultathonorar er først en realitet igen den dag, hvor high water mark fra slutningen af januar igen bliver overgået. Så vil ÅOP stige, men afkastet vil samtidig være særdeles positivt til den tid.

Hvordan med skat i denne tid?

Årsopgørelsen for 2019 er sendt ud, og det er tid til selvangivelse for det forgangne år, hvis man ikke allerede har ordnet det. Er skat noget, der optager dig, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har brug for sparring og assistance.

Du kan eventuelt også finde svar på dine spørgsmål her.

Hvorfor sender I mig ikke løbende information om udviklingen på markederne og i jeres fonde?

Vi informerer løbende om udviklingen på markederne og i Formueplejes fonde her på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev, som i disse dage udkommer stort set dagligt og ikke bare om søndagen som normalt.

For at modtage nyhedsbrevet eller andre informationer fra Formuepleje, er det dog nødvendigt, at du giver samtykke til, at vi må kontakte dig. Ellers forhindrer loven os faktisk i at sende dig informationer – også selvom de handler om dine konkrete investeringer.

Ønsker du at høre fra os, kan du give dit samtykke til det her på siden, hvorefter du også vil modtage vores nyhedsbrev.

Hvordan styrer I porteføljerne, når markedet svinger så voldsomt?

Vi styrer og tilpasser løbende vores positioner til porteføljen. Lige nu er der en masse panik og tumult på markederne, og det rammer også vores porteføljer, men vi holder de positioner, vi har angivet og holder det risikoniveau, vi har stillet investorerne i udsigt. I en situation, hvor alle aktiver falder, falder Formueplejes investeringsløsninger dog også.

Det betyder, at der på korte horisonter vil komme større udsving i en situation som den nuværende, og det virker ekstra voldsomt nu, men kigger man på længere sigt, vil der være lavere tabsrisiko og højere afkast i eksempelvis Penta, når man sammenligner med verdensaktieindekset.

Vil man som kunde hele tiden vil være opdateret på positionerne, kan man følge positionerne i de enkelte fonde via faktaarkene, som du finder links til i denne artikel.

Hvorfor bliver handlen suspenderet?

Når det amerikanske aktiemarked er på pause, fordi det stiger eller falder for meget, og nogle af vores foreninger samtidig består af amerikanske aktier, så kan vi ikke stille retvisende priser. Derfor må vi af og til indstille handlen midlertidigt, når markedet er ekstremt som lige nu. I sidste ende er der tale om en investorbeskyttelse, der er til for at sikre, at Formuepleje-beviserne til enhver tid kan handles til retvisende priser.

Det er desuden generel praksis blandt alle investeringsforeninger, som du kan læse mere om her i en artikel fra Finans Danmark.

Vi har også selv beskrevet baggrunden for de midlertidige suspenderinger i denne artikel

Hvorfor falder Formuepleje mere end markedet?

I Formuepleje beskæftiger vi os med langsigtet opsparing, og med det mener vi, at vi både i vores investerings- og rådgivningsløsninger kun har fokus på én ting: At skabe mere værdi for dig, så du får mere ud af din opsparing den dag, du står og skal bruge pengene.

Af samme grund er vores investeringsløsninger kalibreret til at være mere formuebevarende end markedet på den lange bane. Det betyder dog også, at kursfald på korte horisonter kan være større end i markedet, mens alt falder. Det er det, vi oplever lige nu, hvor også danske realkreditobligationer falder. Derfor opnår vi på kort sigt  ikke kursstigninger fra obligationsandelen, når aktier falder meget. I løbet af de kommende uger og måneder forventer vi dog, at merrenten på dansk realkredit kommer tættere på udgangspunktet – og så får vi den ønskede effekt fra obligationsdelen i form af kursstigninger.

Tilsvarende er vores aktier i Formueplejeforeningerne i marts måned typisk faldet som markedet. Og historisk set har vores aktiestrategi på meget korte perioder ej heller været mere formuebevarende end markedet. Men på længere perioder på bare 12 måneder er det noget helt andet. Vores aktiestrategi kan således dokumentere væsentligt mere formuebevarelse ved store fald i aktiemarkedet, når der måles over 12 måneder, fra lige umiddelbart før faldet. Det forventer vi også er tilfældet nu.

Vi foretager derudover betydelige omlægninger, for vi ser, at næsten alle børsnoterede aktier falder i øjeblikket – også aktier i de virksomheder, som faktisk vil nyde godt af det, som p.t. forstyrrer mange brancher.

Vi forventer derfor fortsat at kunne stå på mål for vores kontrakt med vores medinvestorer:

  • At på 24 måneders perioder vil vi være mere formuebevarende end markedet, når det går galt på markedet.
  • På længere sigt (3 år, 5 år, 7 år og 10 år) vil vi endvidere være blandt de allerbedste i branchen.

Formueplejes investeringsløsninger er derfor særligt velegnede til investorer med en lang investeringshorisont. Investorer, der ønsker at investere i Formuepleje Safe, anbefales altid at have en investeringshorisont på fire år eller mere, mens investorer i Formuepleje Penta anbefales at have en investeringshorisont på minimum fem år.

Har du spørgsmål til din egen investeringshorisont eller valg af risikoprofil, er du velkommen til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00.

Hvordan udregnes indre værdi i en tid som denne?

I princippet som altid. Det er summen af de værdipapirer, dvs. den samlede værdi af aktier og obligationer fratrukket de hensættelser, lån og gæld, der er i den pågældende forening og så fordelt ud på antallet af investeringsbeviser.

Under normale markedsvilkår er det næsten altid muligt at stille indre værdi, fordi der altid kan stilles priser hele døgnet, men i en situation som den nuværende kan der opstå problemer med det på grund af døgnets rytme. Når der er børspause i USA, påvirker det dermed prissætningen i Danmark. Tidsforskellen kommer dermed til at spille ind, når indre værdi skal udregnes i en forening, hvor der måske er 60-70 aktier og 100 obligationer fra hele verden.

I den nuværende situation er det ofte udviklingen i amerikanske aktiefutures, der gør, at vi ikke kan stille eksakte priser. Falder eller stiger de med 5 procent eller mere, stopper de handlen, og så fjerner de en vigtig priskilde for os, fordi amerikanske futures er en del af vores portefølje. Vi mister dermed en pejling, som gør, at vi ikke kan stille priser. Link til ordforklaring på futures

Kan vi ikke stille valide priser for vores beholdninger, og navnlig når markedet svinger som nu, kan vi ikke offentliggøre indre værdi, fordi vi ikke er sikre på, at det er den korrekte værdi.

Og værdien skal være korrekt, ellers kan du som investor risikere at blive snydt, hvis du ønsker at købe eller sælge. Når man sælger et Formuepleje-bevis, skal man huske, at det ikke er Formuepleje, man handler med, men de øvrige investorer i den pågældende forening.

Kan I låne flere penge til at sikre den rigtige gearingsfaktor?

Ja, det kan vi, og selvom nogle drager paralleller mellem den nuværende situation og finanskrisen i 2008, er der flere forhold, der gør, at de to ting slet ikke kan sammenlignes. Muligheden for at låne flere penge til at sikre den rigtige gearingsfaktor er en af de helt afgørende forskelle: Den nuværende coronakrise skyldes ikke mangel på likviditet og handler ikke om et nedfrosset finansielt system, hvor likviditeten bliver låst, så pengene ikke kan flyde frit. Det er en meget væsentlig sondring. Det betyder også, at Formueplejes investeringsløsninger kan tåle flere stød, end de nuværende, vi har oplevet, selv om det er indlysende, at det ikke er hverken vores ambition eller forventning.

Bundlinjen er dog, at Formueplejes investeringsløsninger er likvide og kan omsættes uden problemer. Det er et vigtigt risikostyringshåndtag for os.

I har tidligere skrevet, at I havde en forsikring imod væsentlige kursfald – hvorfor gælder det ikke længere?

I 2019 forsikrede vi os imod væsentlige kursfald, da der i maj var en attraktiv mulighed for det, men det var også en forsikring med udløbsdato, så den var desværre kun gældende indtil december 2019. På det tidspunkt var en ny forsikring til gengæld ikke nogen attraktiv løsning og blev aktivt valgt fra, og i begyndelsen af året – inden corona – valgte vi i stedet at reducere aktieeksponeringen, inden vi senere har øget den igen.

Hvorfor mener Formuepleje, at man skal holde fast i sin langsigtede plan?

Vi gør selv, som vi siger. Med coronavirussen og de afledte konsekvenser og nedlukning af den økonomiske aktivitet oplever vi noget, vi ikke har prøvet før. Men vores vurdering er, at der er tale om et midlertidigt dyk, hvor verden på et tidspunkt vil finde tilbage i sin velkendte form.

Når coronavirussen er overvundet, vil det betyde, at den økonomiske aktivitet også vender tilbage, og der gælder det om at være investeret frem for at have solgt ud og så komme ind for sent. Rent konkret finder vi også grund til at tro, at vi kommer stående oprejst ud på den anden side af coronakrisen, fordi vi kan begynde at se nogle positive nyheder ude i verden: I Kina, Sydkorea, Japan og Taiwan har man stort set formået at få bugt med corona og er ved at komme i gang med de økonomiske og andre aktiviteter igen. Det samme vil ske i resten af verden.

Sidst, men ikke mindst har alle regeringer og centralbanker fuld fokus på, at det udvikler sig værre og har været på banen med nogle meget omfattende hjælpepakker og pengepolitiske lempelser. Det gør, at der er et fundament for, at økonomien kan komme i gang, når COVID-19 er inddæmmet og under kontrol. Dermed ikke sagt, at det går over lige nu og her og ikke bliver et hårdt slag, men det giver et vist håb om, at der er lys for enden af tunnelen.

Er Formuepleje tilgængelig for råd og vejledning i den nuværende situation?

Ja. Har du brug for at vende situationen med din rådgiver, så er vores mail og telefon som altid åbne. Vores fysiske tilstedeværelse er på grund af COVID-19-virussen til begrænset til et absolut minimum.

Sidder du tilbage med flere spørgsmål, er du naturligvis også velkommen til at henvende dig på info@formuepleje.dk.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>