Økonomisk effekt af COVID-19 ventes imødegået af stimuli

Markedsreaktionen afspejler ikke de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Formuepleje benytter derfor lejligheden til at øge aktieandelen i takt med faldende aktiekurser.

Artiklen er opdateret den 28. februar 2020 kl. 16.30

Frygten for, at COVID-19 udvikler sig til en egentlig pandemi (epidemi, der breder sig over en hel eller flere verdensdele, red.) har på meget kort tid skabt en kraftig markedsreaktion, hvor aktieindeks er faldet med 10-15% fra toppen tidligere i februar.

Selvom det tyder på, at COVID-19 udvikler sig til en global pandemi, vurderes sygdommen med de senest kendte informationer umiddelbart ikke som mere alvorlig end en global influenza-epidemi, idet dødeligheden forventes at være lavere sammenholdt med en almindelig influenza. Til gengæld kan der forventes flere smittede.

Den økonomiske effekt forventes dog at blive større sammenlignet med en influenza-epidemi, men markedsreaktionen har allerede overgjort de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Formuepleje benytter derfor lejligheden til at øge aktieandelen i takt med faldende aktiekurser.

Det skyldes ikke mindst, at alle indikatorer fortsat peger på, at der er tale om en midlertidig og ikke en langvarig økonomisk nedgang som følge af COVID-19. 

I Formueplejes investeringskomité har vi desuden en klar forventning om, at centralbankerne står klar med pengepolitiske lempelser, hvis det måtte blive påkrævet. Allerede nu kan vi se, at markedet regner det som næsten sikkert, at der kommer en rentenedsættelse fra Fed i marts og mere end tre rentesænkninger i hele 2020. Tilsvarende forventes også lempeligere pengepolitik i Europa, hvis COVID-19 medfører en forventning om en væsentlig nedgang i væksten i 2. kvartal i EU. 

Derfor er vores vurdering, at den globale økonomi og de finansielle markeder nok skal rette sig op igen relativt hurtigt, selv om der vil være en påvirkning af væksttallene i 1. kvartal.

I går benyttede Formuepleje kursfaldene til at købe op. Du kan læse mere om baggrunden for denne beslutning i denne artikel, hvor vi også uddyber de økonomiske og medicinske konsekvenser af COVID-19. 

”Da den seneste tids kursfald som nævnt skyldes en overreaktion i markedet, ser vi derfor fortsat muligheder for at øge aktieandelen yderligere. I dag var vi tæt på vores næste mål for at øge aktieandelen yderligere, men markedet vendte senere om”, udtaler investeringsdirektør og formand for investeringskomiteen Leif Hasager.

Mere om Formueplejes vurdering af den aktuelle markedssituation

  • Opdatering på COVID19: For den langsigtede opsparer er kursfald en købs­mulig­hed (27. februar 2020)
    ”Ved det værste scenarie for spredning af coronavirus er vi tæt på, at markedseffekten er overgjort. For en langsigtet opsparer er derfor tale om en købsmulighed i situationer som denne. Og vi investerer, som vi siger”, udtaler Søren Astrup, direktør og medlem af investerings­komiteen i Formuepleje.
  • Coronafrygt trækker markederne i rødt (24. februar 2020)
    De finansielle markeder er mandag åbnet med kursfald i både Asien og Europa. Spredningen af coronavirus uden for Kina risikerer at påvirke både virksomhedernes indtjening og den økonomiske vækst. Formuepleje forventer dog, at dykket bliver midlertidigt. ”Væksten i 1. kvartal bliver berørt, men i de kommende kvartaler forventer vi, at der kommer et rebound,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.
Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>