Ændringer i Formueplejes investeringskomite

Leif Hasager, investeringsdirektør og formand for Formueplejes investeringskomite, går på pension ved indgangen til det nye år, men fortsætter dog i en konsulentrolle. Det betyder en ny sammensætning af Formueplejes investeringskomite. Investeringsdirektør Henrik Franck bliver ny formand for investeringskomiteen.

Med virkning fra udgangen af 2020 træder investeringsdirektør Leif Hasager efter eget ønske tilbage fra sin position som investeringsdirektør og tillige som formand for Formueplejes investeringskomite og formand for Manager Selection-komiteen. Han fortsætter dog i en ny rolle som konsulent for Formueplejes investeringsorganisation og forbliver medlem af Manager Selection-komiteen.

”Vi er glade for, at Leif Hasager har indvilliget i at overgå til en mere konsulentbaseret rolle, hvor vi fortsat vil kunne trække på hans mere end 30 år lange investeringserfaring,” udtaler adm. direktør Niels B. Thuesen.

Investeringsdirektør Henrik Franck bliver fra årsskiftet ny formand for investeringskomiteen, mens direktør Frank Reisbøl overtager rollen som formand for Manager Selection-komiteen. Samtidig indtræder Thor Bendixen, direktør for Family Office i Formuepleje, som nyt medlem af investeringskomiteen, der udover de tre nævnte består af adm. direktør Niels B. Thuesen og direktør Søren Astrup.

Formueplejes mål er systematiske langsigtede afkast

”Med den nye sammensætning af investerings- og manager selection-komiteen kan vi fortsat trække på mange års opbygget viden og kompetencer inden for investeringer, og vurdering af såvel interne teams som eksterne managers. Det skal hjælpe Formuepleje med at nå de ambitiøse mål, vi sætter os: Systematisk langsigtet merafkast til vores kunder,” oplyser Niels B. Thuesen.

Investeringskomiteen har ansvaret for Formueplejes investeringer og beslutter på baggrund af løbende diskussioner, om der skal foretages ændringer i forhold til aktivfordelingen (aktier, obligationer, virksomhedsobligationer) og rente- og valutaeksponeringen. Formueplejes aktivallokering er dynamisk over tid.

Formueplejes samlede aktiver under forvaltning udgør ved udgangen af november 105 milliarder kroner fordelt på cirka 14.000 investorer.

 

Formueplejes nuværende investeringskomite fra venstre: Henrik Franck, Frank Reisbøl, Niels B. Thuesen, Leif Hasager og Søren Astrup.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>