Virksomhedskredit: Konkursrater er rekordlave

I USA er konkursraterne på high yield-obligationer rekordlave, mens stort set det samme er tilfældet i Europa. ”Der er lang vej til et kritisk niveau, og derfor tror vi stadig på virksomhedsobligationer som aktivklasse,” siger Klaus Blaabjerg, chef for Formueplejes kreditteam.

Historisk lave konkursrater i high yield-virksomhedsobligationer er med til at trække optimismen tilbage blandt investorerne i virksomhedsobligationer.

Bedømt på antallet af konkurser inden for high yield-virksomhedsobligationer har niveauet af konkurser aldrig været lavere, og det indikerer gode tider for investering i high yield-kreditobligationer.

I USA ligger konkursraterne på 1,3 procent inden for high yield, mens det i Europa ligger på 0,6 procent. For USA’s vedkommende er niveauet det laveste nogensinde, mens slutningen af 2018 bød på et lidt lavere niveau i Europa end nu.

”I slutningen af året og næste år vil niveauet måske øges lidt, men det vil så ske fra stort set nul, og der er derfor lang vej til et kritisk niveau for konkursraterne,” forklarer Klaus Blaabjerg, chef for Formueplejes kreditteam, der investerer i virksomhedsobligationer.

Kreditspænd afspejler virkeligheden

Det kommer efter et 2018, der endte med negative afkast for både high yield-segmentet og virksomhedsobligationer generelt, mens 2019 er kommet anderledes godt fra start. Formuepleje Global High Yield har således givet et afkast på 7 procent siden årsskiftet.

”Spændudvidelsen sidste år var dekoblet den faktiske udvikling i konkursraterne. I år begynder spændet i højere grad at afspejle konkursraternes reelle niveau,” siger Klaus Blaabjerg.

P.t. er kreditspændet cirkaa 400 basispunkter (4 procent). Det er groft fortalt den ekstra forrentning, som investorerne kræver for at fravælge en statsobligation til fordel for high yield-obligationer.

Lave konkursrater indikerer ingen snarlig krise

”Kreditspændet er lidt under det langsigtede historiske gennemsnit. Men det er konkursraten også. I princippet burde kreditspændet være endnu lavere på grund af de historisk lave konkursrater, vi ser. Det er derfor, at vi ligger investeret, som vi gør og stadig tror på high yield-virksomhedsobligationer som aktivklasse. Vores forventninger til resten af året inden for high yield er, at spændet vil falde en lille smule yderligere, men vi tjener også penge, hvis det ligger stille på grund af de høje kuponer,” siger Klaus Blaabjerg.

”I et større perspektiv kan man sige, at niveauet for konkursraterne fortæller, at en kommende krise ikke venter lige om hjørnet. Det nærer en del investorer en vis bekymring for, men hvis det var tilfældet, ville man kunne se en opadgående tendens i antallet af konkurser, og det er slet ikke tilfældet på nuværende tidspunkt,” slutter han.

 Klaus Blaabjerg, chef for Formueplejes kreditteam

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>