Tyske recessionsproblemer er isoleret til industrien

Et Tyskland i recession lyder umiddelbart meget bekymrende, men det er vigtigt at se tingene i deres rette perspektiv. ”Den nedgang vi har set i Tyskland er meget relateret til landets eksportafhængige industri og i særlig grad den vigtige bilindustri. Den indenlandske efterspørgsel har det fint, og de tyske forbrugere viser heller ikke krisetegn. Recessionen er overvejende af teknisk karakter og har meget begrænset betydning for Formueplejes kunder,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Der bliver talt og skrevet en del om recession i Tyskland, der er Europas suverænt største økonomi. Ofte på en måde, der giver anledning til at finde de meget bekymrende miner frem, men graver man et spadestik dybere, får man lidt flere perspektiver med. Perspektiver, der bør hjælpe til at dæmpe bekymringerne.

Tysk økonomi skrumpede i 2. kvartal med 0,1 procent, og der er mange tegn på, at væksten også er negativ i 3. kvartal. Er det tilfældet, har vi ifølge definitionerne om to kvartaler i træk med negativ vækst en teknisk recession i Tyskland.

”Teknisk recession er faktisk en meget præcis beskrivelse af problemet. Tysk økonomi er efter alt at dømme faldet to kvartaler i træk og lever dermed op til definitionen på en recession, men der er mest af alt tale om et problem af teknisk karakter, som ikke umiddelbart bør give anledning til de store bekymringer. Senest har detailsalget i Tyskland overrasket positivt, og det viser i hvert fald, at de tyske forbrugere er ved godt mod. Arbejdsløsheden er ligeledes på det laveste niveau i cirka 40 år og faldende. Problemet er således isoleret til industrien,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Tysk industri er eksportafhængig som få

Når Tyskland kan ende i teknisk recession uden, at man behøver at være alt for bekymret, hænger det meget sammen med, at Tyskland er et af verdens mest eksportafhængige lande og derfor relativt hårdere ramt af den økonomiske afmatning, der har været gældende i verdensøkonomien det seneste års tid.

”Ikke mindst er Tysklands vigtige bilindustri ramt af visse problemer, fordi efterspørgslen efter biler er faldet – især fra Kina. Efterspørgslen på SUV-biler er til gengæld steget, men de bliver ikke produceret i Tyskland, så derfor bliver hele Tysklands industriproduktion trukket ned, så vi får denne vækstnedgang og formentlig tekniske recession i 2. og 3. kvartal,” fremhæver Søren Astrup og peger på, at erhvervstillid og ordrer er faldet, mens væksten i BNP er tynget af lagernedbringelse.

Paradokset er bare, at huspriserne stiger, byggeriet vokser, forbrugertilliden er høj, og der er mangel på arbejdskraft.

Med lave vækstrater forkortes vejen til recession

Samtidig skal man gøre sig ulejligheden at kigge på, hvor beskedent det faktiske fald egentlig er. Et fald på 0,1 procent som i 2. kvartal er trods alt meget beskedent, og der er lagt op til noget tilsvarende i 3. kvartal.

”Det er ikke helt ligegyldigt at kigge på det faktiske niveau. Trendvæksten er i dag lavere end før i tiden, så der skal ikke særligt meget støj til, før vi har to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Afstanden til negativt vækstterritorium er forkortet i forhold til dengang, væksten overordnet set lå på et højere niveau,” siger Søren Astrup og tilføjer:

”Dermed er recessionstegnene i Tyskland efter vores opfattelse heller ikke noget, man som investor i Formuepleje bør tillægge alt for stor vægt, fordi det ikke er særligt afgørende for udviklingen i vores investeringsløsninger. Selvfølgelig er Tyskland som Europas største økonomi vigtig i europæisk sammenhæng, og udviklingen skal ikke negligeres, men globalt set vægter Tyskland mindre, og der er det i langt højere grad USA, man skal navigere efter. Da amerikansk økonomi generelt set kører fornuftigt, og væksten over there fortsat er solid, tillægger vi udviklingen i USA langt større betydning.”

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>