Tænk dig grundigt om, før du dropper dine investeringer

Mange mennesker får instinktivt lyst til at sælge ud af porteføljen, når investeringerne har genvundet det tabte efter en tid med kursfald. ”Den holdning støder vi indimellem på i perioder med gode afkast. Folk har kursfaldene i slutningen af 2018 klart i hukommelsen, og et kvartal senere er de igen i plus. Men medmindre man står og skal bruge pengene her og nu, er det uklogt at sælge ud. Har man lagt en plan om at investere langsigtet, gælder det om at holde sig til den,” siger kundedirektør Helle Snedker.

Bratte kursfald som i 4. kvartal 2018 efterfulgt af stejle kursstigninger som i de fire første måneder af 2019 er en udfordring for mange private investorer.

Kursfaldene skaber nervøsitet og frygt for at miste værdien af sine investeringer. De efterfølgende kursstigninger, sætter til gengæld gang i overvejelserne om, at det er tid til at sælge ud, så man er sikker på en gevinst eller som minimum at få sin investering hjem.

Men det er en dårlig plan, hvis man fraviger den plan, man oprindeligt har lagt.

”Vi får ind i mellem henvendelser fra investorer, der er ramt af bekymring og derfor overvejer, om de skal sælge ud af deres investeringer, fordi de er steget igen efter at være faldet i slutningen af 2018. Nu kan man komme ud med kursgevinst, og det kan føles fristende at slå til. Man skal dog tænke sig godt og grundigt om, før man sælger ud, og i de fleste tilfælde vil det være en forhastet beslutning,” konstaterer kundedirektør Helle Snedker.

Menneskelige overvejelser

Det er den menneskelige natur og psykologi, der gør, at det kan føles som det klogeste at tage sine forholdsregler og sikre sig den gevinst, der er synlig, hvis man sælger, men i det lange løb risikerer man at gå glip af afkast.

”Adfærdspsykologien viser, at det er langt lettere at sælge noget med gevinst end med tab. Det er som om, at der etableres et ”anker” inden i os. Ankeret er den kurs, vi oprindeligt har købt til. Hvis kursen falder, har vi meget svært ved at sælge – for det er jo ensbetydende med, at vi har truffet en forkert beslutning oprindeligt. Så selvom der er meget lille sandsynlighed for stigninger, så vælger vi måske at beholde. Omvendt hvis vores investering er steget, så er vi langt mere tilbøjelige til at sælge, og dermed slå fast, at vi har truffet en god beslutning. En let lille lakmustest er at spørge sig selv om man ville have købt den pågældende investering i dag, hvis man havde kontanter? Hvis ikke – så er der vel heller ingen grund til at fastholde investeringen,” siger Helle Snedker, som dermed har konklusionen klar, hvis man går i salgstanker og først skal bruge pengene langt ude i fremtiden:

 ”Skal man ikke bruge pengene her og nu og har man oven i købet lagt en plan om, at de først skal bruges om en årrække, er det alt for kortsigtet at sløjfe planen og sælge ud før tid. Al erfaring viser, at aktieinvesteringer stiger over tid, så derfor skal man passe på med at lade sig forstyrre af de krusninger, som vi også ved kommer fra tid til anden. Her gælder det om at bevare roen og overblikket og leve op til den plan, man har udstukket sammen med sin rådgiver. Har man ikke lagt en ordentlig plan, gælder det om at få det gjort,” uddyber Helle Snedker og henviser til, at det er altid er bedre at være investeret end at være ude af markedet.

Det koster, hvis man ikke er investeret

Det kan man se ved at kigge på, hvor få dage ude af markedet, der egentlig skal til over en lang periode, før afkastet faktisk er negativt.

”Vi ved, at over en 30-årig periode, risikerer man at miste hele sit afkast, hvis blot man er ude af markedet i de 60 dage med det bedste afkast. Derfor er det en god ide, at man altid er investeret og ikke en god ide at sælge i tide og utide. Man risikerer at gå glip af meget afkast ved at forlade markedet, og det er jo en slags risiko i sig selv. Senest har vi set, at danskerne har 900 milliarder kroner stående i banken til nul renter. Det udhuler pengenes værdi, og det er jo alternativet, hvis man sælger ud af sine investeringer,” forklarer Helle Snedker.

Bedre at sænke risikoen end at sælge ud

Hun kan udmærket forstå tanken og behovet for, at man ikke vil se værdien af sine investeringer smuldre. Men dels skal man huske, at de fleste investeringer stiger over tid, og dels kan man faktisk godt forblive investeret og alligevel sove roligt om natten.

”Skal man endelig ændre på noget i sine investeringer, er det måske risikoprofilen, man skal overveje. Har man svært ved at sove om natten og kapere kursfald, når de kommer, kan man eventuelt gå ned i risiko. Det er i hvert fald bedre end at gå helt ud af markedet, selv om man jo samtidig skal gøre sig klart, at man har udsigt til at misse noget afkast, hvis man som langsigtet investor med mere end en femårig investeringshorisont reducerer risikoen,” siger Helle Snedker.

Investeringskomiteen ser fornuftige markedsudsigter

Formuepleje er en aktiv kapitalforvalter og følger situationen løbende. Senest har Formueplejes investeringskomite faktisk haft samme overvejelse om at reducere aktierisikoen, men da vækst- og markedsudsigterne stadig er ganske fornuftige, har Formuepleje i stedet købt forsikring mod store aktiekursfald i en del af porteføljen og samtidig øget aktieeksponeringen.

”Investeringskomiteens vurdering er dermed, at der er en god sandsynlighed for, at de finansielle markeder kan stige mere. Men samtidig anerkender Investeringskomiteen jo også risiciene og tager sine forholdsregler ved at forsikre sig imod store kursfald på en del af porteføljen, hvis hovedscenariet om fortsatte kursstigninger viser sig at være forkert,” slutter Helle Snedker.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>