Spørgsmål og svar til Formueplejes nye bæredygtige investeringsløsning

Den 10. oktober børsnoterede Formuepleje den bæredygtige investeringsløsning Formuepleje Better World Global Opportunities. Som investor i Formuepleje kan man nu investere i tre globale aktieporteføljer via Formuepleje. I denne artikel giver vi svar på, hvad der karakteriserer og adskiller Formueplejes aktieporteføljer. Fælles for dem alle er, at de lever op til kravene om ansvarlige investeringer.

- Hvis man vil investere i en ren global aktieportefølje hos Formuepleje, kan man enten vælge Globale Aktier, Better World Environmental Leaders eller den netop børsnoterede Better World Global Opportunities – hvad er egentlig forskellen på de tre fonde?

Formuepleje Globale Aktier er en aktieportefølje, som alene forvaltes ud fra at opnå et godt og stabilt afkast, som efter omkostninger er højere end afkastet på MSCI World All Countries-indekset. ESG-kriterier er en integreret del af udvælgelsesprocessen ved sammensætningen af porteføljen. Porteføljen er stort set regions- og sektorneutral i forhold til tilsvarende sammensætning af MCSI-indekset, og merafkast skabes ved at udvælge kvalitetsaktier. Aktieudvælgelsen i denne fond står AllianceBernstein for. Globale Aktier udgør også aktieporteføljen i LimiTTellus, der indgår som aktiebyggesten i vores balancerede fonde Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Better World Environmental Leaders (BWEL) er også en global aktieportefølje. Investeringsstrategien er tematisk baseret, idet der kun investeres i selskaber, hvor en stor del af omsætningen stammer fra minimum én af følgende aktiviteter: Ren Energi, Vand, Affaldshåndtering/ressourceanvendelse og Bæredygtig Fødevareproduktion. Det vil sige, at en række sektorer, som f.eks. Finans, Ejendomme, Telecom ikke kan indgå i porteføljen. Porteføljen er ligeledes underlagt strenge ESG-kriterier. Aktieudvælgelsen i denne fond står Impax Asset Management for.

Better World Global Opportunities (BWGO), der er Formueplejes nyeste aktieportefølje og netop børsnoteret den 10. oktober, er ligeledes en global aktieportefølje. Porteføljen sammensættes af attraktive aktier, hvor den underliggende forretning bidrager væsentligt i udviklingen mod en mere bæredygtig verden og mod at opfylde flere af FN’s 17 Verdensmål.

På regions- og sektorniveau ligner sammensætningen af Better World Global Opportunities mere MSCI og Formuepleje Globale Aktier end Better World Environmental Leaders. Better World Global Opportunities har et bredere fokus og kan investere inden for alle sektorer, mens Better World Environmental Leaders har et mere snævert fokus og er begrænset til de fire ovennævnte sektorer. Porteføljen er som de to andre porteføljer ligeledes underlagt strenge ESG-kriterier. Aktieudvælgelsen i denne fond står Impax Asset Management for.

- Hvilke konkrete eksempler er der på selskaber i de tre aktieporteføljer – nogle kan være i alle tre, andre kun i Globale Aktier, og nogle kun i Better World Environmental Leaders eller Global Opportunities?

Microsoft indgår i Formuepleje Globale Aktier og kan også indgå i Better World Global Opportunities, men kan ikke indgå i Better World Environmental Leaders, fordi den ikke hører under en af de fire sektorer, som Better World Environmental Leaders kan investere i.

VISA Card indgår i både Formuepleje Globale Aktier og Better World Global Opportunities, men kan ikke indgå Better World Environmental Leaders, fordi den ikke hører under en af de fire sektorer, som Better World Environmental Leaders kan investere i.

Waste Management indgår i Better World Environmental Leaders og kunne også indgå i de to andre, hvor der ikke er nogen sektorbegrænsning på de selskaber, der kan investeres i.

- Hvorfor lancere Better World Global Opportunities, når I allerede har Better World Environmental Leaders – og hvordan foregår screeningsprocessen?

Better World Environmental Leaders har en tematisk udvælgelsesproces inden for følgende fire kategorier: Ren Energi, Vand, Affaldshåndtering/ressourceanvendelse og bæredygtig fødevareproduktion. Fonden har desuden et højt og målbart bæredygtigheds fingeraftryk f.eks. på udledning af CO2 og Vandbesparelse.

Better World Global Opportunities udvælger aktier meget bredere i alle sektorer alene ud fra, om de bidrager væsentligt til transitionen mod en mere bæredygtig verden. Ens for begge strategier er, at de også skal have et attraktivt afkast/risikoforhold. Fokuseres på FN’s 17 bæredygtighedsmål, så følger Better World Environmental Leaders færre af disse mål, men med en højere bæredygtighedsgrad, mens Better World Global Opportunities følger flere mål, men med en lavere bæredygtighedsgrad. Det er altså to forskellige investeringsløsninger.

- I har nu to fonde i Better World-universet – skal vi forvente, at der kommer flere, eller skal disse to være meget store?

De forventes begge at blive store, og der er pt. ikke planer om nye fonde i Better World-universet. På længere sigt er det dog sandsynligt, at der vil komme flere.

- Hvor stor forskel i retning af en mere bæredygtig verden gør det egentlig, hvis man placerer sine penge i en af jeres to Better World-fonde?

Det gør en stor forskel, men løser selvfølgelig ikke i sig selv samtlige FN’s verdensmål. Vi er af den opfattelse, at private investeringer skal trække en stor del af læsset i at skabe en mere bæredygtig global økonomi, hvis de gode hensigter skal omsættes til virkelighed. Vi anerkender også, at det er en proces, der skal tages skridt for skridt i stedet for i et snuptag. I al beskedenhed mener vi, at eksempelvis Formueplejes to Better World-fonde er en konkret måde at vise, hvordan man gennem sine investeringer kan yde et bidrag til den omstilling af økonomien, som vi betragter som en global megatrend.

- Hvad skal man forvente i afkast i forhold til en investering i en 100 procent global aktieportefølje (MSCI AC)?

På alle tre fonde skal man gennemsnitligt over årene forvente et ekstra afkast på 1-2 procent efter alle omkostninger. Og så er det jo en ekstra gevinst, at man rent faktisk er med til at gøre en forskel i den bæredygtighedsagenda, der efter vores bedømmelse allerede har udviklet sig til en global megatrend. Det øger også sandsynligheden for, at der på langt sigt er et positivt merafkast at hente ved at investere bæredygtigt.

- Lever alle Formueplejes investeringsløsninger op til nutidens krav om ansvarlighed?

Ja. Formueplejekoncernen følger i alle vores investeringsløsninger UN PRI, der er FN's seks principper for ansvarlig investering. Det betyder i praksis, at vi undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i.

Formueplejes globale aktieporteføljer, der indgår helt eller delvist i fondene Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiTTellus, Globale Aktier samt de fire PensionPlanner-fonde, er desuden underlagt Norges Banks (Den Norske Oliefonds) eksklusionsliste.

I vores to Better World-fonde har vi så Impax til at stå for den positive udvælgelse af selskaber, der lever op til de krav, som Impax opstiller.

Hvis du vil læse mere om Formueplejes Better World-univers, kan du hente flere informationer via dette link.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på info@formuepleje.dk eller telefon 87 46 49 00.  

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>