Sådan skaber man afkast i et miljø med negative renter

Formueplejes investeringsløsninger skabte særdeles konkurrencedygtige afkast i 1. halvår, og der er udsigt til, at 2019 ender som et investeringsår af de helt gode, selv om august bød på nogen rumlen. De gode afkast kommer i hus på trods af, at en økonomisk afmatning er i gang, og mange investorer er ramt af recessionsfrygt. Det har resulteret i negative renter, som gør det sværere at skabe positive afkast. ”Negative renter har også indflydelse på vores virksomhed, men ingen af vores produkter har et forventet afkast, der ikke er værdiskabende for kunden efter alle omkostninger er opgjort. Det er vigtigt at slå fast,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Det er blevet sin sag at skabe positive afkast i et investeringsmiljø, der p.t. er præget af en helt ny pengehistorisk situation, nemlig at negative renter er blevet normalt og ikke bare et sjældent set fænomen. Det er en udfordring, der rammer både banker, pensionsselskaber og kapitalforvaltere, og det er noget som alle investorer – private som institutionelle – bør være særdeles opmærksomme på, når de placerer deres midler. Afkastene i Formueplejes investeringsløsninger har dog leveret topresultater gennem hele 2019, og der er pæne udsigter til, at Formuepleje ender med at levere afkast på den helt store klinge.

På grund af situationen med de negative renter, har vi tjekket vores investeringsløsninger en ekstra gang for at sikre, at de lever op til de afkastmålsætninger, vi stiller kunderne i udsigt og for at undgå at komme i karambolage med de krav, som Finanstilsynet stiller til god rådgivning.

”Efter de sager, der har været fremme, har vi gennemgået alle vores investeringsløsninger for at kontrollere, om nogle af disse har et forventet afkast, der er meget lavt eller ligefrem negativt. Det er heldigvis ikke tilfældet. Vi kan stå på mål for dem alle. Kunne vi ikke det, havde vi dem heller ikke med i vores palet af investeringsløsninger. Men der er ingen tvivl om, at det kræver en ekstra indsats at skulle levere positive afkast i et negativt rentemiljø. Desto mere grund til at glæde sig over, at vi i flere af vores investeringsløsninger har leveret tocifrede afkast hidtil i år,” understreger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og peger på, at Formuepleje allerede for flere år siden var på forkant med de lave renter:

”I foråret 2015, da renten endda lå i et endnu højere niveau, ændrede vi vores danske obligationsforening, så den kunne inkludere virksomhedsobligationer. Vores holdning var, at afkastet blev for lavt efter alle omkostninger. Vi øgede dermed risikoen en lille smule, men dog uden at Formuepleje Obligationer gik væk fra at være en investeringsløsning med lav risiko. Men i Investeringskomiteen har vi løbende haft meget fokus på investeringer med lav risiko, fordi det ekstremt lave renteniveau gør det vanskeligere at levere et fornuftigt afkast, selv når alternativet er have penge stående i banken til 0 procent i rente.”

Psykologien spiller et puds, når renten krydser nul

Det er nyt, at også indlånsrenterne og renterne på lange statsobligationer har bevæget sig ind i negativt terræn. Omvendt kan man sige, at renterne længe har været uhyre lave, så den største forskel er i virkeligheden, at renten har krydset 0.

Der sætter psykologien ind og skubber gang i en række spekulationer, for hvordan skal man lige håndtere det, lyder det typiske spørgsmål. Det mærker man tydeligt i Formueplejes rådgiverteam, når man er ude. Både blandt eksisterende og potentielle kunder, fortæller Formueplejes kundedirektør Helle Snedker:

”Vi kan tydeligt mærke på kunderne, at der er noget psykologisk i, at renten er gået under nul. Det gør en kæmpe forskel for dem. For os som rådgivere er opgaven i princippet den samme: Vi skal altid rådgive ud fra, hvad der er den bedste løsning for kunden. Men når man som vi er rådgivere i Formuepleje, er det samtidig meget betryggende at vide, at alle vores investeringsløsninger har bestået den lakmusprøve, det er, at de lever op til alle krav om god rådgivning og ikke stiller negative afkast i udsigt.”

Helle Snedker mener samtidig, at de negative renter stiller endnu højere krav til rådgiverrollen – krav, der kun er med til at gøre rådgivertilværelsen ekstra spændende.

”Det er ekstra interessant at være rådgiver på et tidspunkt som nu, hvor tingene hele tiden skifter. Her kan de dygtigste virkelig skille sig ud, og kunderne kan mærke forskellen ved at vælge rigtigt,” siger Helle Snedker, der konstaterer, at opgaven heldigvis bliver hjulpet på vej af, at Formuepleje leverer konkurrencedygtige afkast, hvor både markedet som helhed og konkurrenterne distanceres.

Fænomenale Formuepleje-afkast i 1. halvår

Søren Astrup fremhæver desuden, at det jo ikke er nyt, at renterne er lave. Sådan har det været i lang tid efterhånden.

”De ekstremt lave og endda negative renter er en del af en ny virkelighed, der kan vare ved i mange år. Men på trods af de lave renter bidrager vores obligationsinvesteringer ganske positivt til afkastet i vores balancerede porteføljer, selvom afkastbidraget fra aktier naturligvis er det største,” fremhæver Søren Astrup og peger på, at både Safe og Penta (pr. 18. september) begge ligger over 4 procentpoint foran deres sammenlignelige middel- og højrisikoindeks.

Det er værd at bemærke oven på en urolig august med kursfald over hele linjen, at årets afkast fortsat ligger på tocifrede procentsatser – og i Penta på 25,83 procent.

”Der er flere gode forklaringer på, at vi kan levere så godt et afkast. Dels selvfølgelig, at aktieporteføljen består af nøje udvalgte kvalitetsselskaber, men også at vi i vores kapitalforeninger, hvor vi kan anvende gearing, har gavn af lave renter og kan udnytte dem til at låne meget billigt. Den gennemsnitlige lånerente er nu nede i niveauet -0,55 procent inklusiv alle omkostninger. Som det eneste sted i markedet har vores investorer dermed gavn af de negative renter. Beviset på det ser man i vores obligationsforening Fokus, der siden årsskiftet har givet et afkast på 1,46 procent,” siger Søren Astrup.

I top hos Morningstar

Han fremhæver tillige, at Formuepleje gang på gang har opnået topplaceringer i ratingerne fra det uafhængige analysehus Morningstar i år.

”Vi ligger med helt forrest i feltet hver måned som enten nummer et eller to ud af mere end 20 investeringsforeninger, og det viser, at vi er, hvor vi skal være i forhold til at levere konkurrencedygtige afkast. De placeringer er vel at mærke kommet i hus uden, at vores balancerede fonde, der leverer de bedste afkast for os, er med i ratingerne, fordi Morningstar ikke opgør kapitalforeninger,” konstaterer han.

Søren Astrup medgiver, at det er sin sag at læse markedet lige for tiden. Der skal ikke meget til at ryste det, fordi vi befinder os i en økonomisk afmatning. Det skaber en tendens til, at et enkelt dårligt nøgletal kan skabe stor nervøsitet, mens visheden om, at store dele af den globale økonomi faktisk er i god gænge, pludselig fylder mindre.

”Vi ved godt, at der fra tid til anden er noget markedsuro foranlediget af handelskrig, brexit, dårlige nøgletal og den slags markedspåvirkende ting, der er med til at skabe frygt for en hård økonomisk opbremsning. Men der er det jo vores opgave at navigere uden om de værste stød,” fastslår Søren Astrup og bemærker, at Formuepleje allerede tidligere på året har taget sine forholdsregler ved at forsikre sig imod store kursfald:

”Vores opfattelse er fortsat, at risikoaktiver som eksempelvis aktier vil give et positivt afkast fremover – og om et år fra nu ligge på et højere niveau end i juli, som var det hidtidige toppunkt i 2019. Vi anerkender selvfølgelig risikoen for, at vi tager fejl og læser markedet forkert, og at de mange bekymrede investorer får ret i, at opbremsning bliver meget skarp. Det er derfor, at vi har tegnet den forsikring imod store kursfald i vores største aktieportefølje. Men det er ligesom med en brandforsikring. Det er godt at være dækket, men man forventer jo heller ikke, at huset brænder, så vores hovedscenarie er stadig, at aktierne bør stige mere,” siger Søren Astrup og understreger igen, at alle bør være beredt på, at tiden med negative renter ikke forsvinder lige foreløbig.

Flere end blot velhavere og virksomheder skal derfor forvente at opleve at blive præsenteret for negative indlånsrenter i banken.

Artiklen er fra den seneste udgave af Magasinet FORMUE, 4. kvartal 2019

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>