Sådan opererer Formuepleje i et negativt rentemiljø

Negative renter er ved at blive normalen, og det gør det vanskeligere at hente positivt afkast uden at øge risikoen. Her kan du læse, hvordan Formuepleje ser på udfordringerne og griber dem an.

Det er naturligt, at det optager mange med kontante indeståender i banken, at de risikerer at skulle betale penge for at have sine egne penge stående i banken. Mange af Formueplejes kunder er lige så naturligt optaget af renteudviklingen, som selvfølgelig også påvirker deres indestående og investeringer.

Negative indlånsrenter er en helt ny og pengehistorisk situation og en mental barriere, som skaber udfordringer for både indskyderne, banker, pensionskasser og kapitalforvaltere, der skal investere pengene og opnå et positivt afkast i et negativt rentemiljø.

Ikke mindst påvirker det den primære bankdrift, fordi bankerne traditionelt har skabt meget indtjening på forskellen mellem ind- og udlånsrenter, men nu er forskellene fladet ud. Blandt andet derfor har Formuepleje stort set ingen eksponering til europæiske banker i vores aktieportefølje.

I virkeligheden er der dog ikke den store principielle forskel på, at renterne nu er negative over en bred kam frem for tidligere, hvor renterne ”blot” har været historisk lave, men dog positive. Begge dele er hidtil usete situationer, så der er også en god del psykologi gemt i, at indlånsrenten krydser nul i nedadgående retning. Før man fik ingenting for sit kontante indestående i banken, og nu risikerer man at betale lidt. I begge scenarier udhuler man sådan set værdien af pengene, men under nul er alligevel en mental barriere.

Det ligger dog nogenlunde fast, at man ikke skal regne med, at det negative rentemiljø ophører lige foreløbig. Markedet har eksempelvis indpriset en forventning om negative nationalbankrenter de næste seks år, og i lande som Danmark, Tyskland og Holland handler samtlige statsobligationer til negative renter, mens kun få lande som USA, Storbritannien og Italien handler til positive renter. Mange af de bedste kreditvurderede virksomhedsobligationer (investment grade) ligger også med negative renter for øjeblikket. Samlet set er der verden over investeret 16.400 milliarder dollars i obligationer med negative renter.

Det er i erkendelse af det, at vi nu ser banker åbne for negative indlånsrenter til private. Foreløbig isoleret til velhavere, men fænomenet kan sagtens sprede sig. Det er tæt på at blive den nye normal og er det sådan set allerede for virksomheder.

Negativt rentemiljø gør det svært at skabe afkast

For Formueplejes vedkommende kan det også være en god ting i og med, at vi kan låne på attraktive vilkår, der gør det muligt at skabe afkast også i det negative rentemiljø. Men generelt er der ingen tvivl om, at det er en udfordring at hente positive afkast hjem uden at påtage sig en øget risiko.

I Formuepleje har vi allerede for flere år siden taget visse forholdsregler. For flere år siden, da renten endda lå i et højere niveau, ændrede vi vores danske obligationsforening, så den kunne inkludere virksomhedsobligationer, fordi vi mente, at afkastet blev for lavt efter alle omkostninger. Dermed øgede vi risikoen en lille smule, men uden at Formuepleje Obligationer gik væk fra at være en investeringsløsning med lav risiko.

Med det endnu lavere renteniveau i dag er der stort set ingen danske obligationsforeninger, der kan levere et forventet positivt afkast efter alle omkostninger, med mindre man inkluderer virksomhedsobligationer, hvilket indebærer let forhøjet risiko.

For den forsigtige investor er der derfor stadig muligheder for at placere sine penge. Man kan for eksempel pege på løsninger, der indeholder en moderat andel af virksomhedsobligationer, udløbsfonde baseret på virksomhedsobligationer eller obligationsbaserede løsninger med anvendelse af gearing, da det betyder, at det er renteforskellen mellem lån og obligationsrente, der er det vigtige. Det er for eksempel det, som vi tilbyder via Formuepleje Fokus, der er en gearet obligationsportefølje bestående af primært realkreditobligationer.

I Investeringskomiteen har vi løbende været særligt opmærksomme på vores produkter i kategorien ”Lav risiko”, da det ekstremt lave renteniveau har gjort det til en udfordring at levere et fornuftigt obligationsafkast, når alternativet for almindelige retailkunder mange gange er en rente på 0 procent.

Negative renter går ikke over med det samme

Det negative rentemiljø er som nævnt noget, man skal være beredt på i en rum tid endnu. Det er også forventeligt, at flere og flere vil blive præsenteret for at skulle betale negative indlånsrenter, ikke kun velhavere og virksomheder. Bankernes indtjening er stærkt under pres, så de kan være tvunget til at bevæge sig yderligere ned ad den vej. Det sætter samtidig pensionskasserne under et heftigt pres, fordi de ude i fremtiden har forpligtet sig at levere et positivt afkast til pensionskunderne. Det bliver svært for dem at nå i et negativt rentemiljø.

For Formueplejes vedkommende gælder det, at ingen af vores produkter har et forventet afkast, der ikke er værdiskabende for kunden efter alle omkostninger er opgjort.

Langsigtet er det fortsat Investeringskomiteens vurdering, at risikoaktiver vil give et attraktivt afkast fremadrettet, men har dog som tidligere annonceret reduceret halerisikoen betragteligt for aktieinvesteringerne.

Med venlig hilsen

Investeringskomiteen

Leif Hasager (formand), Niels B. Thuesen, Henrik Franck og Søren Astrup

Hvis du er en dem, der bliver ramt af negative renter, er du meget velkommen til at kontakte en rådgiver i Formuepleje.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>