Ordinære generalforsamlinger og orienteringsmøde i Formuepleje Ejendomme 1 og 2 afholdt

Formuepleje Ejendomme 1 P/S og Formuepleje 2 P/S afholdt onsdag d. 24. april ordinær generalforsamling. Arrangementet blev afholdt på Smedien, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C.

Nedenfor fremgår kort beretning om forløbet af de to generalforsamlinger.

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen orienterede om de forestående ejendomskøb, og direktør, Søren Astrup, berettede om markederne samt de fremtidige forventninger hertil.

Årsrapport og anvendelse af overskud eller dækning af tab
De af bestyrelserne fremlagte årsrapporter blev godkendt, og der skete dertil beslutning om at fremføre årets resultat til det kommende år.

Vedtægtsændringer
De fremlagte vedtægtsændringer blev tilbagetrukket grundet manglende majoritet til godkendelse af de opstillede vedtægtsændringer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Samtlige bestyrelsesmedlemmer i de to ejendomsfonde var på valg, og blev alle genvalgt.
Bestyrelserne i de to ejendomsfonde bestod således af Carsten With Thygesen, Børge Obel og Lars Sylvest. Umiddelbart efter generalforsamlingerne konstituerede bestyrelserne sig med Carsten With Thygesen som formand.

Valg af revisor
Der var af bestyrelsen foreslået genvalg af foreningernes nuværende revisor, Ernst & Young P/S. Ernst & Young blev genvalgt som revisor i ejendomsfondene.

Efter generalforsamlingerne blev der afholdt orienteringsmøde, hvor ejendomsdirektør, Bettina Movang, bidrog med et fagligt indlæg vedrørende de erhvervede ejendomme i Formueplejes ejendomsfonde. Dernæst deltog Erik Andresen, medlem af Advisory Board, og gav hertil flere bud på mekanismer og faktorer, der kunne have indflydelse på ejendomsmarkedet, herunder blandt andet urbanisering og renteniveau.

Der skal lyde en stor tak til de mange fremmødte investorer, som bidrog til en god og konstruktiv debat.

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>