Nu kan du se forventningerne til årets udbyttesatser

Forventningerne til udbyttebetalingen i Formueplejes udbyttebetalende investeringsløsninger ligger nu klar. Oversigten fremgår nederst i denne artikel.

De forventede udbytter i Formueplejes syv udbyttebetalende investeringsløsninger er klar. Året er endnu ikke helt omme, så tallene skal tages med et lille forbehold, da der fortsat mangler et par handelsdage, som kan få betydning for de endelige udbyttesatser. Året er dog så fremskredent, at der næppe sker nogen forskydning.

Acontoudbytterne bliver vedtaget i slutningen af januar 2020, og herefter sker udbyttebetalingen til investorerne. På dagen for udbyttebetalingen skal man være opmærksom på, at der sker et kursfald i de pågældende fonde, der svarer til udbyttebetalingen, fordi udbyttebetalingen bliver taget fra fondenes formue.

For at beregne det præcise afkast i en udbyttebetalende fond, bør man altså medtage udbyttebetalingen for at få det mest præcise billede.

De syv Formuepleje-investeringsforeninger, der er udbyttebetalende, er: Formuepleje Globale Aktier, Formuepleje Forbrugsaktier, Formuepleje Danske Aktier, Formuepleje Rusland, Formuepleje Global High Yield, Formuepleje EM Virksomhedsobligationer og Formuepleje Obligationer. Formuepleje Global High Yield betaler dog ikke udbytte for 2019.

Udbyttebetaling beskattes som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst. Det gælder således for aktiefondene Formuepleje Globale Aktier, Formuepleje Forbrugsaktier, Formuepleje Danske Aktier og Formuepleje Rusland, at disse beskattes som aktieindkomst, mens Formuepleje Global High Yield, Formuepleje EM Virksomhedsobligationer og Formuepleje Obligationer beskattes som kapitalindkomst.

Udbytterne er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens § 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2019. Opgørelsen er beregnet på baggrund af de:

  • Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat
  • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti
  • Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele
  • Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter
  • Afholdte administrationsomkostninger

 De endelige udbytter for 2019 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 28. april 2020, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Vil du høre mere om, hvorvidt dine Formuepleje-investeringer betaler udbytte, eller om de er akkumulerende, eller kunne du bare godt tænke dig at høre mere om Formueplejes investeringsløsninger, så tøv ikke med at kontakte en rådgiver på enten info@formuepleje.dk eller 87464900.

Oversigten over udbyttebetalingerne kan ses herunder - alle forventede udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis:

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>