Nu bliver det nemmere at vælge den rigtige Formuepleje-investering

Bestyrelsen i Formuepleje A/S har i samråd med Formuepleje besluttet at tilpasse og præcisere kommunikationen vedrørende målsætningen for kapitalforeningerne Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Ønsket er, at der bliver sat endnu større fokus på risikoegenskaberne ved alle Formueplejes investerings- og kapitalforeninger, og at investorerne mere tydeligt kan sammenligne deres investeringsalternativer i forskellige risikokategorier fra lav risiko til høj risiko.

”Vi har fra flere sider erfaret, at investorer kan opfatte de konkrete afkastmål således, at Formuepleje må tage høje risici på investorernes vegne, for at kunne nå de tidligere kommunikerede afkastmål. Det er jo på ingen måde tilfældet og meget ærgerligt, såfremt det ikke tydeligt fremgår, hvilken risikokategori de enkelte porteføljer befinder sig i," siger Søren Astrup, der er direktør og partner i Formuepleje, og tilføjer: 

"Faktum er, at vores porteføljer netop i den grad har leveret branchens højeste risikojusterede afkast. For eksempel har Penta, som kan sammenlignes med en ugearet aktieportefølje, indtil videre givet et afkast på 32,4% (opgjort pr. 17. december 2019) i 2019, mens Safe i samme periode har givet et afkast på 22,6%. Derfor er der ingen ændringer i vores bestræbelser på at levere de bedste afkast, men det er vigtigt for os at undgå forvirring, og vi vil frem for alt ikke beskyldes for at tage for høje risici på investorernes vegne – heller ikke i de porteføljer hvor der anvendes gearing."  

Af den grund vil foreningerne ikke som hidtil anvende et fastsat forventet akkumuleret afkastmål over en investeringshorisont på 5 år. Tilsvarende vil de hidtidigt anvendte risikomål, hvor risikoen måltes over tre år med en sandsynlighed på 95 procent, ikke længere blive brugt i kommunikationen.   

Derimod vil der fremadrettet blive lagt vægt på at:

  • Optimum er en investering, som egner sig bedst til investorer, som befinder sig i risikokategorien ”lav”.  
  • Pareto er en investering, som egner sig bedst til investorer, som befinder sig i risikokategorien ”under middel”.  
  • Safe er en investering, som egner sig bedst til investorer, som befinder sig i risikokategorien ”middel”.  
  • Epikur er en investering, som egner sig bedst til investorer, som befinder sig i risikokategorien ”over middel”.
  • Penta er en investering, som egner sig bedst til investorer, som befinder sig i risikokategorien ”høj”.    

Det er dog vigtigt at understrege, at investeringsstrategien er ikke ændret, og alle kapitalforeningerne helt som hidtil vil søge at levere det bedste risikojusterede afkast inden for hver deres risikokategori.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>