Notat fra investeringskomiteen: Aktiefald i oktober – mulighed eller trussel?

Oktober har lagt for land med aktiekursfald tirsdag, onsdag og i dag torsdag. Faldene er initieret af negative nøgletal fra USA, men der er ikke grundlag for at forvente en recession i USA. Aktier er ikke dyrt prisfastsat, 2020 er valgår i USA og centralbankerne er klar til at støtte den økonomiske vækst. 2019 kan fortsat forventes at blive blandt de bedste afkast-år igennem de seneste 10 år.

ISM-rapporten for september (på amerikansk fremstillingsindustri) overraskede markedet negativt, idet indekset over produktion, nye ordre og beskæftigelse i USA’ fremstillingsindustri alle faldt mere, end markedet forventede. Niveauerne var endvidere alle under 50, som indikerer, at fremstillingsøkonomien skrumper i USA. Eksempelvis fald indekset over produktion (PMI) til 47,8 mod 49,1 i august. De væsentligste bagvedliggende årsager hertil var nedgang i eksporten og lagernedbringelse.

De dårlige ISM-tal for amerikansk industriproduktion følger et billede, man også har set i blandt andet Europa. Selvom tallet ofte ses som en såkaldt ”kanariefugl” for, hvad der vil hænde i økonomien, vedrører det en mindre og mindre del af økonomien – faktisk kun ca. 10%. Ydermere har en strejke hos General Motors en ikke uvæsentlig del af skylden for det lave tal.

Spekulation omkring en eventuel rigsretssag mod præsident Trump har givetvis også været en medvirkende årsag til mange investorers recessionsfrygt og dermed fravalg af risikoaktiver. En rigsretssag, med den konsekvens, at præsident Trump må forlade embedet i utide, vurderes dog ikke som sandsynlig, men selvom det måtte ske, er der ikke grundlag for at antage, at det skal have langsigtede økonomiske konsekvenser for amerikansk økonomi.

Væksten i amerikansk økonomi bremser ganske vist lidt op, efter effekten af Trumps skattelettelser er brændt ud samtidigt med, at hans handelspolitiske tiltag begynder at bide ham bagi. Men centralbanken i USA (på samme måde som i EU og Japan) står klar til at understøtte væksten – og 2020 er valgår i USA. Der vil blive fyret masser af brændsel i den økonomiske ovn, så en vækst på minimum 2% i USA er ganske sandsynlig næste år. Dette vil alt sammen være en klar støtte for aktiemarkederne.

Handelskonflikten mellem USA og Kina dækker over meget mere end bare handel og vil forventeligt løbe over de næste 10 år. Men vi forventer delløsninger på handelsområdet mellem USA og Kina i god tid inden det amerikanske præsidentvalg – forventeligt indenfor 3-6 måneder, for at effekten skal nå at slå igennem på den økonomiske vækst i USA.

På det helt korte sigte noterer vi os også, at en stor del af de investor-grupper, som langsigtet skal være investeret i aktiemarkedet, generelt er underinvesteret i aktier og er klar til at samle op på lavere niveauer. Vi vurderer derfor, at det mest sandsynlige vil være, at vi ser en ganske favorabel udvikling på de globale aktiemarkeder over det næste år til et niveau, der ligger over det højeste niveau fra i sommer.

Der skal komme noget nyt for at få investeringskomiteen til at ændre denne vurdering for Formueplejes hovedscenarie. Og det kan selvfølgelig også ske. Vi er opmærksomme på de mange risikomomenter i verdensøkonomien, herunder de geopolitiske spændinger i Mellemøsten og det spændte forhold mellem Indien og Pakistan. Et hårdt Brexit er en risiko, om end ikke længere overvejende sandsynligt, men vil ikke i sig selv ændre afgørende på vores vurdering af, at aktier generelt vil prisfastsættes til et højere niveau om et år.

Vi erkender dog også at den globale vækst er mere skrøbelig end bare for et år siden, og kommer der en eller flere større begivenheder der trækker i negativ retning, kan situationen ændre sig. Vi har derfor fortsat beskyttet vores aktieportefølje mod store aktiekursfald for ca. 30% af aktieporteføljen.

Endelig skal man ikke overse, at 2019 har været et rigtig godt afkastår, hvor Formueplejes balancerede investeringsløsninger har vist deres styrke ved generelt at levere et pænt merafkast sammenholdt med vores kunders alternativ.

På vegne af investeringskomiteen

Leif Hasager, investeringsdirektør og medlem af investeringskomiteen

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>