Myndigheder godkender fusion mellem Formuepleje og Absalon Capital

Fusionen mellem Formuepleje A/S og Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S er nu godkendt af myndighederne.

Myndighederne har godkendt fusionen mellem Formuepleje A/S og Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S. 

I forbindelse med fusionen er Henrik Franck, der hidtil har været adm. direktør i Absalon Capital Fondsmæglerselskab, indtrådt i direktionen for Formuepleje A/S. Direktionen består således af Henrik Franck, Henry Høeg og Søren Astrup.

”Hensigten med at fusionere Absalon Capital ind i Formuepleje A/S er at optimere  koncernens forretningsaktiviteter, så vi arbejder "smartere" og skaber endnu bedre sammenhængskraft i vores organisation,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Investorer mærker ikke fusionen i praksis

Fusionen medfører navneændringer på formuepleje.dk, i faktaark, netbank etc., men har ellers ingen betydning for investorerne.

”Investorerne vil ikke opleve, at fusionen i praksis ændrer noget for dem overhovedet, da ingen afdelinger i foreningerne ændres,” forklarer Søren Astrup, som også nævner, at fusionen giver en række administrative besparelser blandt andet til revision og bestyrelse.

I udlandet vil man dog fortsat kunne støde ind i navnet Absalon Capital, da der gennem de seneste år er brugt en del ressourcer på markedsføring til institutionelle investorer under det navn. For at sikre, at disse ressourcer ikke er brugt forgæves, er det besluttet, at de udenlandske kundeaktiviteter fortsat benytter navnet Absalon Capital.