Månedsstatus for december: Markante aktieudsving, dansk realkredit forblev sikker havn

For aktiemarkedets vedkommende blev december en af de mest volatile måneder i nyere tid, samtidig med at det samlede månedsafkast for december (målt på amerikanske aktier) blev det dårligste siden 1930’erne. Kilden til de øgede kursudsving på aktiemarkedet skal findes i en tiltagende tvivl om niveauet for global vækst samt usikkerheden omkring handelskonflikten mellem USA og Kina, de italienske budgetforhandlinger og hele den politiske situation omkring brexit.

Flere vækstindikatorer og temperaturmålinger på den økonomiske aktivitet er over andet halvår af 2018 begyndt at tabe momentum. De fleste af de økonomiske nøgletal taber vel og mærke momentum fra relativt høje niveauer, men ikke desto mindre har dette været et af de altoverskyggende forhold i aktiekursfaldene gennem december. Årsagen er som også tidligere beskrevet, at et faldende vækstmomentum udfordrer en af de få kilder, der er afgørende for aktieafkastet i på dette stadie i økonomien, nemlig indtjeningen. Økonomisk vækst er afgørende for efterspørgselskomponenten og derigennem relationen til virksomhedernes omsætning, der i lyset af den seneste tids høje overskudsgrader er afgørende for at skabe indtjening.

Flere selskaber har rapporteret tab af omsætningsmomentum, samtidig med at omkostningerne påvirkes af blandt andet højere lønninger, renter og told. Kombinerer man dette med den høje værdiansættelse, der hersker i visse dele af aktiemarkedet, får man en utroligt dårlig cocktail, der som sagt er blandt hovedårsagen til nogle af de markante kursudsving, vi har set på selskabs- og indeksniveau.

Formuepleje ser fortsat et robust niveau for den globale vækst, hvor USA fortsat fører an. Vækstniveauet vil naturligt være lavere end i 2018, hvor væksten i høj grad bundede i den amerikanske ekspansive finanspolitik, herunder en række skattelettelser i USA. For nuværende ser vi en stigende om end relativt lav sandsynlighed for recession i 2019.

I løbet af december tabte amerikanske aktier knap 11%, mens Europa og Emerging Markets klarede sig bedre med fald på henholdsvis 6% og 4%. Den amerikanske underperformance kan i væsentlig grad tilskrives en kraftig opbremsning i FAANG-aktierne, særligt Apple, som netop gennem fjerde kvartal har været præget af ovenstående. Formueplejes fokus på kvalitetsselskaber i kombination med en attraktiv værdiansættelse har været afgørende for det merafkast, der blev skabt i december, men i særdeleshed også over hele 2018.

De geopolitiske forhold, som i varierende grad også har været medvirkende til at kendetegne den øvrige del af 2018, oplevede fremskridt på nogle områder. Mødet mellem USA og Kina på G20 bidrog til en forventning om, at stormagterne over tid vil nærme sig hinanden, samtidig med at udmeldinger gennem december understøttede denne forventning.

De italienske budgetforhandlinger resulterede i en aftale med EU, der blev endeligt godkendt lørdag den 29. december. Der er således enighed omkring budgettet, hvilket er afgørende for rentespændet mellem Italien og Tyskland, som i øvrigt er reduceret væsentligt i løbet af december. Den økonomiske udvikling og manglende reformer vil dog på længere sigt fortsat være en udfordring for Italien.

Sidst, men bestemt ikke mindst har det politiske kaos omkring brexit været toneangivende gennem december, specielt for de britiske (indenlandske) selskaber, men også i forhold til Europa og den generelle risikoopfattelse. Status er i øjeblikket, at en afstemning i det britiske parlament forventes gennemført den 15. januar 2019.

Modsat indgangen til 2018 går vi nu 2019 i møde med et negativt momentum på væksten. Dette har en væsentlig indflydelse på aktieudsvingene. Formuepleje forventer et robust vækstniveau og en relativ lav sandsynlighed for recession i 2019. Kursfaldene på aktiemarkedet i fjerde kvartal 2018 har resulteret i en væsentlig nedbringelse af værdiansættelsen – flere steder op imod 15-20%. Denne lavere værdiansættelse kombineret med en robust vækst og indtjeningsvækst underbygger vores forventninger om et fornuftigt aktieår, og Formuepleje ligger således aktuelt med fuld aktieeksponering. Læs mere i aktiestrategien for 2019.

Trods de store udsving på aktiemarkederne havde realkreditobligationerne endnu engang en rolig måned. De danske renter faldt ganske vist marginalt, men dette rentefald blev imødegået af milde spændudvidelser i forhold til statsobligationer. Resultatet kan bedst opsummeres gennem danskernes boligfinansieringsobligation (2% med udløb i 2050), der endte måneden i samme kurs, som den startede.

Internationalt var månedens største begivenheder på rentemarkederne centralbankmøderne i henholdsvis Eurozonen (ECB) og USA (FED). I Eurozonen blev det som ventet besluttet at afslutte det såkaldte QE-program, hvorigennem ECB har opkøbt store dele af de europæiske stats-, virksomheds- og realkreditobligationer, mens det hos FED blev besluttet (igen som ventet) at hæve renten for fjerde gang i 2018.

December kan derfor også siges at være ganske kendetegnende for realkreditobligationsmarkederne i 2018 som helhed:

  • Langt de fleste måneder har været uden ret store bevægelser
  • Ovennævnte 2% 2050 realkreditobligation endte på samme kurs, som den startede
  • Realkreditindekset endte med en stigning på 0,27%
  • ECB brugte det meste af året på at skabe så lidt bølgeskvulp på de AAA-ratede obligationsmarkeder (herunder danske realkreditobligationer) som muligt.

Det har også været et år, hvor dansk realkredit igen viste sig som en oase, når risikoaktiverne er i modvind. Eksempelvis gav Formueplejes ’rene’ realkreditfond, Formuepleje Fokus, i 2018 et afkast lige under 1,50%. Konceptet med at blande aktier og obligationer viste dermed igen sit værd.

Når vi kigger fremad mod 2019 er den forventeligt vigtigste faktor for afkastet på realkreditobligationsporteføljerne, hvad ECB beslutter at gøre med styringsrenten. I et normalt år er dette ikke noget, der er nemt at forudsige. I 2019 bliver det yderligere kompliceret af, at de tre vigtigste personer i ECB – formand Draghi, cheføkonom Praet og chefen for markedsoperationer Coeuré – alle skal udskiftes jævnfør ECB’s rotationsprincip. På nuværende tidspunkt kendes afløserne ikke, hvorfor en ydmyg tilgang til porteføljestyringen er nødvendig. Hos Formuepleje forventer vi ikke, at den europæiske rente vil blive sat op i 2019, men følger naturligvis udviklingen tæt.

Et andet spændende fokuspunkt bliver udlandets appetit på danske obligationer. Vi har siden 2016 oplevet en markant stigende udenlandsk beholdning af danske obligationer, hvilket især skyldes, at alternativerne uden for Danmarks grænser var blevet meget dyre. Udviklingen på det danske marked må derfor forventes at følge udviklingen på de øvrige europæiske markeder i endnu højere grad end tidligere.

Kilde: Formuepleje
MSCI World er det globale aktieindeks MSCI World All Countries

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>