Månedsstatus for april: Regnskaber trækker aktierne

April har budt på pæne kursstigninger i aktier efter en regnskabssæson, der har overrasket positivt. Formueplejes obligationsporteføljer gav positivt afkast trods negative afkast i de danske realkreditindeks.

Årets påskemåned har været kendetegnet ved fornuftige stigninger i det globale aktieindeks anført af positiv udvikling i både USA og Europa. Emerging markets og Japan har oplevet en mere moderat udvikling, men dog med positive afkast. Dollaren slutter perioden stort set uforandret efter kortvarigt at have været over 6,7 kroner pr dollar.

Det amerikanske aktieindeks S&P 500 oplevede således den bedste aprilperformance siden april 2009 og satte fire nye kursrekorder over måneden. Amerikanske aktier er dermed over niveauet fra september 2018 og trækkes i øjeblikket af en højere appetit på risiko i markedet.

Regnskaber svinger taktstokken

Som vi har skrevet om ved tidligere lejligheder var aktieudviklingen i første kvartal i høj grad præget af den amerikanske centralbanks retoriske U-vending med hensyn til ikke at hæve renterne foreløbigt.

Fokus har nu rettet sig mod selskabernes regnskabsrapportering, hvor de amerikanske selskaber i april har lagt ud. Analytikerne havde forud for de amerikanske regnskaber reduceret forventningerne kraftigt i kølvandet på den vækstbekymring, der specielt herskede i 4. kvartal 2018 og i starten af 2019.

Samlet set har de selskaber, der har aflagt regnskab i USA, gjort det bedre end ventet både på omsætning og indtjening. Særligt indtjeningen er på indeksniveau væsentlig bedre end forventet og afkræfter dermed noget af den frygt, analytikerne og markedet på forhånd havde op til regnskabssæsonen. Det har været en af de væsentligste drivkræfter i forhold til den udvikling primært amerikanske aktier har oplevet i april. 

Skuffelser bliver straffet

Kursreaktionen på dagen for regnskabsaflæggelsen viser i øjeblikket en højere grad af straf for dårlige regnskaber, end tilfældet har været i forhold til det historiske gennemsnit. Selskaber bliver generelt belønnet mindre for gode regnskaber, mens selskaber der leverer dårligere end ventet i øjeblikket oplever en kraftigere negativ kursreaktion, end tilfældet har været tidligere.

Forklaringen er, at indtjeningsdynamikkerne i det nuværende konjunkturforløb har en afgørende indflydelse på afkastdannelsen. Med øget sårbarhed i forhold at drive aktieafkastet er markedets reaktion egentlig blot en reaktion på dette forhold.

Formueplejes aktieportefølje fastholder sit langsigtede fokus på kvalitet, der er prisfastsat attraktivt og har over årets første 4 måneder opbygget et væsentligt merafkast sammenlignet med aktiemarkedet som helhed.

Obligationskurser faldt

Uden de store skelsættende begivenheder i april, var der kun små rentebevægelser på det danske obligationsmarked. De lange renter steg en smule i løbet af måneden, mens de korte renter var uændrede.

Netto betød det, at kursen på de danske realkreditobligationer faldt i løbet af måneden, hvorfor det kun var i ganske kort tid omkring forrige månedsskifte, at det 30-årige boliglån med 1,5% i kuponrente var lukket for udstedelser, og boligkøbere derfor måtte bruge en 30-årig obligation med 1% i kuponrente.

Rentestigningerne betød også, at realkreditobligationsindeksene gav et negativt afkast i april, hvorfor det selvsagt er tilfredsstillende at observere, at Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer har bidraget positivt til afkastene i april.

Udviklingen i april har ikke givet anledning til ændringer i den overordnede strategi, hvor vi fortsat beskytter porteføljerne mod moderate stigninger i de lange renter.


 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>