Månedskommentar: Risikoappetit trækker aktier op og obligationer ned

September var som forvandlet i forhold til august, og risikoappetitten vendte tilbage i de finansielle markeder. Pengepolitikken blev lempet i både USA og Europa, men det var i Europa, at det helt tunge pengepolitiske skyts blev taget i brug med både rentesænkning, genoplivning af QE-program og mere hjælp til bankerne.

Centralbankerne svinger taktstokken

Hvor august var tynget af manglende risikoappetit og fokus på handelsretorik og recessionsfrygt, har september på flere områder vist sig at være den umiddelbare modsætning.

Den globale vækstopbremsning med fokus på fremstillingssektoren fortsætter, men i modsætning til tidligere er der spæde tegn på en stabilisering, alt imens en række af de amerikanske nøgletal faktisk har overrasket analytikernes forventninger positivt.

Udviklingen blev ligeledes omdrejningspunktet på den amerikanske centralbanks rentemøde, hvor renten blev sænket endnu engang, men hvor budskabet også var, at yderligere rentesænkninger i 2019 ikke var oplagte grundet den fortsatte styrke i amerikansk økonomi.

Budskabet på den europæiske centralbanks rentemøde, hvor man også sænkede renten og offentliggjorde en række andre pengepolitiske lempelser, var anderledes imødegående over for yderligere tiltag givet aktivitetsniveauet i europæisk økonomi. Aktiemarkedets reaktioner på de meldinger var forholdsvis moderate, og på det overordnede plan lukkede september med positive globale aktieafkast.

Amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik i fokus

Både den indenrigs- og udenrigspolitiske amerikanske agenda var ligeledes et afgørende fokusområde for de finansielle markeder. En umiddelbar bedring i handelsretorikken mellem USA og Kina, hvor Kina bl.a. indvilgede i at købe flere amerikanske landbrugsvarer, reducerede eller afviklede tolden på udvalgte områder, mens USA udskød toldforhøjelserne pr. 1. oktober, har været en af de væsentligste årsager til det understøttende miljø for aktier gennem måneden og baggrunden for, at det amerikanske aktieindeks, S&P 500, igen ligger inden for rækkevidde af all time high.

Mod udgangen af måneden dukkede endnu en politisk sag op for præsident Donald Trump om potentielt embedsmisbrug i forbindelse med et besøg hos den ukrainske præsident og drøftelserne om en undersøgelse af demokraten Joe Bidens forretningsrelationer til landet. Joe Biden var vicepræsident under Barack Obama og er med i opløbet om at blive Demokraternes kandidat til præsidentvalget i 2020. Demokraterne har i kølvandet på denne indledte undersøgelse set nærmere på mulighederne for at rejse en rigsretssag mod Donald Trump.

Selvom den politiske uro har skabt kortvarig volatilitet i aktiemarkedet, er effekterne her ved starten af oktober forholdsvis begrænset.

Rotation i de finansielle markeder

En af de væsentligste markedsmæssige begivenheder i september har været en kraftig rotation i forhold til risiko og aktivklasser. Gennem en række kvartaler har man kunnet iagttage en bevægelse væk fra risikoaktiver som aktier mod mere sikre alternativer som obligationer og guld.

Gennem dele af september har man set det modsatte flow, hvor value har outperformet vækst, small cap har outperformet large cap, cyklisk har outperformet defensiv og ikke mindst har aktier generelt outperformet obligationer.

Årsagen til denne rotation skal findes i flere forhold. Dels udmeldingerne fra centralbankerne og ikke mindst handelsretorikken har øget risikoappetitten og sendt aktieinvestorer mod billige og undereksponerede områder i aktiemarkedet. Derudover har der også været spekuleret i en ændring af den amerikanske kapitalindkomstbeskatning og de afledte fradragseffekter af disse eventuelle ændringer.  

Udviklingen i aktiemarkedet generelt og ikke mindst holdbarheden i de seneste tegn på rotation beror i høj grad på den makroøkonomiske udvikling samt de politiske impulser, der i sidste ende forplanter sig til selskabernes indtjening. Derfor vil fokus rette sig mod regnskabsrapporteringen fra de amerikanske selskaber, der starter i midten af oktober. Markedet venter en indtjeningstilbagegang i 3. kvartal på cirka 2 procent relativt til samme kvartal sidste år. Over hele 2019 forventer markedet fortsat moderat positiv indtjeningsvækst i de amerikanske selskaber.

Drama på obligationsmarkederne

På rentemarkederne var rentemødet i den europæiske centralbank (ECB) i midten af måneden det klart vigtigste pejlemærke. ECB-mødet var det næstsidste med Mario Draghi for bordenden, og der var på forhånd skyhøje forventninger til en stor pengepolitisk lempelse, om end der var stor usikkerhed om detaljerne i disse lempelser. Og Draghi leverede, om end markedet alligevel blev en smule skuffet.

De to vigtigste ændringer var, at styringsrenten blev nedsat med 0,1 procentpoint til -0,50 procent. Dernæst blev det meldt ud, at ECB igen vil købe obligationer i markedet – et såkaldt QE-program - denne gang 20 milliarder euro hver måned. QE-programmet var vel at mærke uden en udløbsdato påklistret.

For markedsdeltagerne skete der desuden det interessante, at centralbankcheferne fra bl.a. Tyskland, Frankrig og Holland offentligt meldte ud, at de havde stemt imod den pengepolitiske lempelse, og det tyske medlem af styringsrådet i ECB, Sabine Lautenschläger, opsagde sin stilling i protest mod beslutningen. I den normalt meget rolige obligationsverden er dette næsten så højt som bølgerne kan gå.

Den danske Nationalbanken fulgte trop med ECB og sænkede ligeledes sin styringsrente med 0,1 procentpoint til -0,75 procent, hvilket tangerer verdensrekorden i laveste centralbankrenter nogensinde.

Resultatet blev, at renterne generelt steg oven på tiltagene, og at de 10-årige danske renter siden begyndelsen af september er steget med 0,15 procentpoint, mens de 2-årige er steget med 0,10 procentpoint. Der har derfor også været mindre, negative obligationsbidrag i september i de Formueplejeforeninger, der har danske realkreditobligationer i porteføljen.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>