Månedskommentar: Handelsretorik, nøgletal og regnskaber trak aktier og renter op

På aktiefronten blev oktober skåret over i to. Måneden begyndte med fald, men sluttede med mere risikovillighed og stigende aktiekurser. På rentemarkedet var den største nyhed i oktober, at ECB har fået ny chef i skikkelse af franske Christine Lagarde, mens italieneren Mario Draghi takkede af efter otte år på posten.

Udviklingen i aktier gennem oktober har i væsentlig grad været todelt. Måneden begyndte med faldende aktier og en generel afstandtagen fra at øge eksponeringen mod risikoaktiver. Anden halvdel af måneden har i langt højere grad været kendetegnet ved fremgang på aktiemarkedet med fokus på højere risiko og de konjunkturfølsomme sektorer.

Stigende appetit på risiko

Som sagt var der mod månedens afslutning en tiltagende appetit på blandt andet aktierisiko. Det var der flere årsager til, blandt andet øgede forventninger til en delaftale mellem USA og Kina på handelsområdet og tegn på stabilisering i den vækstopbremsning, der har kendetegnet den makroøkonomiske udvikling siden foråret 2018. Derudover er de amerikanske regnskaber samlet set kommet bedre ud, end markedet havde frygtet.

Gennem de seneste 4-5 uger har man kunnet registrere en gensidig velvilje mellem USA og Kina til i højere grad at diskutere handelsforholdet og de udfordringer, som gennem knap to år har været udfordrende for risikoappetitten blandt aktieinvestorer. Meldingerne fra begge sider har gået på, at man har haft en konstruktiv dialog, og at man ved APAC-mødet i Chile ville kunne underskrive en delaftale i vejen mod et tåleligt handelsforhold. Mødet i Chile er dog af andre årsager nu flyttet, uden at en ny lokation er offentliggjort.

Udmeldingerne har understøttet risikoappetitten, fordi handelskonflikten er en af de største risikofaktorer til det opsving, der gennem en længere periode er bremset op.

Netop det økonomiske opsving har over de seneste måneder vist tegn på stabilisering og i nogle områder ligefrem fremgang. Selvom det fortsat er spæde tegn, har investorer på globalt plan været villige til at øge deres porteføljerisiko gennem blandt andet opkøb af aktier.

Aktiebevægelserne har i væsentlig grad været kendetegnet ved en højere grad af risikoappetit, hvor investorer har købt konjunkturfølsomme value-selskaber modsat tidligere, hvor investorer har prioriteret større defensive aktieselskaber. Netop i det perspektiv og sammen med mindre rentestigninger har bankerne været i fokus.

Over måneden har det været de japanske og amerikanske aktier, der med afkast på 4,0 procent og 3,5 procent har ført an i udviklingen. Det amerikanske S&P 500-indeks nåede to gange at sætte ny all time high-rekord, altså en lukkekurs der aldrig tidligere har været højere. Europæiske aktier opnåede også et positivt afkast, om end niveauet her var lavere, cirka 2 procent. Over måneden faldt den amerikanske dollar 2,1 procent mod danske kroner. En bevægelse der i vid udstrækning ligger i tråd med den øgede risikoappetit. 

Regnskaberne ikke så dårlige som frygtet

Oktober var også startskuddet for aflæggelse af regnskaber for 3. kvartal. Vanen tro starter de amerikanske selskaber efterfulgt af de europæiske og over den seneste uges tid i tiltagende grad også de danske selskaber. Generelt har meldingerne fra de cirka 250 amerikanske selskaber, der har aflagt regnskab, været, at indtjeningen og omsætningen ligger over det forventede niveau. Der er dog fortsat tale om en væsentlig opbremsning i indtjeningsvæksten sammenlignet med samme periode sidste år.

Baggrunden for det er dels en højere amerikansk dollar, marginpres i de fleste sektorer og ikke mindst tiltagende negative effekter fra handelskonflikten med Kina. Specielt sektorer som Sundhed, Finans og til dels IT har været blandt de positive overraskelser, men niveauskiftet i IT- og energiselskabernes indtjening er blandt de største.

Sandsynlighed for hårdt Brexit aftaget

Afslutningsvist har udviklingen omkring Brexit understøttet investorernes appetit på risiko. Den politiske situation samt usikkerheden omkring udtrædelsesaftalen synes fortsat at være det overordnede tema, men udviklingen gennem oktober har reduceret risikoen for et hårdt Brexit.

Dette har understøttet risikotagningen med et højere britisk pund samt en outperformance til de små og mellemstore indenlandskorienterede selskaber relativt til de større britiske eksportører.

Formueplejes aktieportefølje er fortsat undervægtet britiske aktier relativt til markedet. Den britiske aktieeksponering, der indgår i aktieporteføljen, er domineret af eksportører der i langt overvejende grad afsætter produkter og serviceydelser uden for Storbritanniens grænser.

Farvel til Draghi

På obligationsmarkederne var månedens største og mest kedelige begivenhed Mario Draghis sidste rentemøde som chef for den europæiske centralbank (ECB). Selve rentemødet var begivenhedsløst, men markerer overgangen til den nye chef, Christine Lagarde, som markedet endnu ikke kender. Hvor man altid kunne regne med, at Draghi var en ’due’, bliver de næste måneder kendetegnet ved større usikkerhed, da det tager tid at lære at afkode en ny centralbankchef.

Bortset fra det var måneden kendetegnet ved stigende renter. De 10-årige danske renter steg 0,18 procentpoint, mens de 2-årige steg 0,10 procentpoint. Rentestigningerne skyldtes især udviklingen i Brexit og handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, der er beskrevet andetsteds i denne månedskommentar.

At rentestigningerne sker lige op til 1. november-terminen, er gode nyheder for ejerne af konverterbare danske realkreditobligationer, som derfor får lavere udtræk end ellers. På trods af at de endelige tal ikke er offentliggjort, tyder alt på, at konverteringsomfanget bliver lavere end til forrige termin, der dog også var rekordstor.

På den anden side af Atlanten sænkede den amerikanske centralbank sin rente med 0,25 procentpoint, hvilket var på linje med markedsforventningerne. Det havde derfor ikke den store betydning for de europæiske obligationsrenter.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>