Månedskommentar: Centralbanker og regnskaber dominerede udviklingen i juli

Juli bød på fortsat aktiemedvind især skabt med hjælp fra centralbankernes lempelser af pengepolitikken. I USA sluttede Fed juli af med at sænke renten for første gang i over 10 år, og i Europa har ECB gjort klar til at sænke renten til september. Den amerikanske regnskabssæson er kommet godt i gang og har overgået de godt nok temmelig lave forventninger.

En stor del af månedens fokus har været centreret omkring de ledende globale centralbanker. Den europæiske centralbank ECB har klart signaleret lempelige pengepolitiske tiltag senere på året som reaktion på den fortsatte opbremsning, man kan se i fremstillingssektoren samt fraværet af inflation.

I USA sænkede centralbanken for første gang siden 2008 renten som reaktion på den globale opbremsning i fremstillingssektoren, et inflationsniveau der fortsat ligger under bankens målsætning og ikke mindst den vedvarende usikkerhed omkring global samhandel i kølvandet på forhandlingerne mellem især USA og Kina.

Det er således ikke en rentesænkning som reaktion på en kraftigt forværret amerikansk økonomi, men i stedet en rentesænkning, som imødegår de usikkerhedsmomenter der aktuelt er gældende.

Forventningerne til rentesænkningen fra den amerikanske centralbank har været en medvirkende faktor til positive aktieafkast gennem juli, hvor det amerikanske aktiemarked igen kunne registrere rekordniveauer, om end S&P 500 faldt tilbage efter rentemeldingen den 31. juli trods indfrielsen af markedets forventninger.

Den historiske aktieperformance efter et retningsskifte fra den amerikanske centralbank gående mod lavere renter er todelt og afhænger i høj grad af baggrunden for rentesænkningen samt sandsynligheden for recession. Det tema kan du læse mere om i vores kommentar ”Boligejere og Aktieinvestorer jubler…”.

Positive overraskelser blandt de amerikanske regnskaber

Et andet væsentligt fokuspunkt gennem juli har været startskuddet for regnskabsrapporteringen for 2. kvartal. Først de amerikanske og senere de europæiske og danske selskaber.

Specielt de amerikanske regnskaber imødeså markedet med stor spænding, da forventningerne var kørt kraftigt ned efter opbremsningen i den globale fremstillingssektor og den fortsatte handelsusikkerhed, men indtil videre ser det ud til, at selskaberne som minimum formår at indfri forventningerne.

Cirka halvdelen af de amerikanske selskaber har aflagt regnskaber og cirka 76 procent af disse overgår forventningerne til indtjeningsvæksten, der samlet – på nuværende tidspunkt – forventes at lande lige under 1 procent. Det er væsentligt over forventningerne, som de så ud inden regnskabssæson – på forhånd var det forventet, at indtjeningsvæksten ville blive negativ. At forventningerne indtil videre er blevet overgået har haft en understøttende effekt på månedens aktieafkast.

Teknologiselskaberne har igen været en væsentlig bidragsyder til den samlede udvikling samtidig med, at de mere defensive områder i markedet har været ansvarlig for en større del af de positive overraskelser.

Fokus på selskabernes fremtidige overskudsgrader samt den fortsatte lave aktivitet i fremstillingssektoren vil påvirke forventningerne til 3. og 4. kvartal og ikke mindst estimaterne for 2020. 

Samlet har forventningen om fortsat lempelig pengepolitik og bedre end ventede regnskaber resulteret i positive aktieafkast over måneden anført af de amerikanske indeks, mens Europa og Japan har underperformet.

ECB har også lagt op til rentesænkninger

På obligationsmarkederne blev juli domineret af centralbankerne på begge sider af Atlanten. I Europa lovede centralbankchef Mario Draghi næsten, at ECB til september vil sænke renterne og påbegynde en ny runde af obligationsopkøb. Det sker på baggrund af, at inflationsforventningerne i eurozonen ligger på det laveste niveau nogensinde, hvilket er en rød klud for ECB, hvis primære mål er at styre inflationen.

I Washington leverede centralbankchef Jeromw Powell fra den amerikanske centralbank (FED) noget så sjældent som en rentesænkning, den første i over 10 år, og standsede samtidig FED’s neddrosling af bankens obligationsbeholdning.

Så alt i alt en måned, hvor centralbankerne lempede, hvilket også kan ses i de danske renter, der er faldet over en bred kam. En konsekvens heraf er, at realkreditindfrielserne op til terminen den 1. august slog alle hidtidige rekorder.

Måneden har derfor også budt på positive afkast i obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>