Månedskommentar: Bedste aktiemåned siden juni

For tredje måned i træk bød november på positive globale aktieafkast, og det amerikanske S&P 500-indeks satte sin 26. all time high-rekord i år. Opblødning i retorikken i handelskrigen mellem USA og Kina, aftagende vækstbekymringer og lempelig pengepolitik fra centralbankerne er de primære årsager. På rentefronten var november en meget stille måned.

November blev kendetegnet ved en fortsættelse af det positive momentum, som aktier har oplevet over de seneste måneder. Måneden blev således afkastmæssigt den bedste siden juni og den tredje i træk med positive globale aktieafkast.

Handelsretorik i fokus

Sidst i oktober sænkede den amerikanske centralbank renten for tredje gang i 2019, hvilket var fuldt på linje med forventningerne. Kombineret med generelt positive toner fra både USA og Kina i handelskonflikten var det medvirkende til at understøtte den risikoappetit, der har været under opbygning siden september.

Udmeldingerne fra USA og Kina har gennem november således været, at de to parter nu er tæt på den første delaftale af tre. Første delaftale indeholder initiativer om, at kineserne skal købe flere amerikanske landbrugsvarer, håndtere problemområder inden for IT og Finans, mens begge parter forventes at afvikle eller reducere nogle af de allerede implementerede toldsatser på kinesiske varer.

De meldinger kommer på et tidspunkt, hvor den globale vækstopbremsning, der har været et tema over de seneste 12-18 måneder, ser ud til at stabilisere sig i de primære økonomier. Kombinationen af fremskridt mellem USA og Kina og en vækststabilisering er således medvirkende til at reducere den recessionsfrygt, som har været dominerende hos mange aktieinvestorer gennem 4. kvartal 2018 og dele af 2019.

Amerikanske teknologiaktier fører an

Over den seneste måned er det globale aktiemarked steget med 3,7 procent anført af amerikanske aktier og specielt de amerikanske teknologiaktier. Regioner som Europa og Japan har præsteret afkast i niveauerne 2-3 procent.

En fornuftig regnskabssæson for de amerikanske teknologiaktier, hvor udviklingen var bedre end frygtet samt en stigende appetit på risiko, drevet af bedre toner på handelsområdet og en global vækststabilisering, har understøttet denne gruppe af selskaber.

Andre sektorer som Sundhed, Finans og Industri har på globalt plan sammen med teknologiaktierne været de bedst performende, mens Forsyning, Energi og Stabile Forbrugsgoder har været i bunden rent afkastmæssigt. 

Formueplejeforeningernes globale aktieportefølje har gennem en periode været overvægtet Communications Services/teknologi, Finans og Cykliske Forbrugsgoder. Blandt disse sektorer har de største bidragsydere til afkastudviklingen i november været selskaber som Anthem, Julius Bär og Nintendo.

26 rekorder i S&P 500

Efterårets positive udvikling i aktiemarkedet har fået det amerikanske aktiemarked til igen at sætte nye ”All-time high”-rekorder, altså rekorder hvor indeksniveauet sætter ny højeste rekord nogensinde. I alt har der været 11 kursrekorder i november og 26 for hele 2019.

Antallet af kursrekorderne fortæller alene, at indeks nu igen er i det højeste niveau nogensinde, og rekorderne er således mere symbolske end informative. Som aktieinvestorer er det i langt højere grad interessant at forholde sig til årsagen til den positive udvikling. Som omtalt tidligere har handelsretorikken og den globale vækststabilisering haft en væsentlig indflydelse på den højere risikoappetit og derigennem de højere kursniveauer for S&P 500.

Det der tidligere var en udfordring for aktieinvestorerne, ser nu med andre ord ud til at være blevet til medvind. Skiftet kan registreres tydeligt i prisfastsættelsen af aktierisiko, der over de seneste måneder er gået fra at indikere en forsigtig, tilbageholdende og afventende stemning blandt aktieinvestorerne til, at investorerne nu i langt højere grad har påtaget sig risiko og fortsat ser et positivt miljø for aktieinvesteringer.

Formuepleje er grundlæggende ikke uenige i de langsigtede muligheder for aktiemarkedet, men vi forholder os aktivt til de underliggende fundamentale forhold i aktiemarkedet samt, hvordan andre investorer agerer i markedet og ikke mindst, hvordan vi som langsigtede investorer aktuelt bliver kompenseret for at påtage os aktierisiko.

Små rentestigninger

For en gangs skyld var det ikke centralbankerne i Europa eller USA, der stjal overskrifterne på obligationsmarkederne i november. I stedet var det den ovennævnte opblødning i signalerne angående en kommende sino-amerikansk handelsaftale. Renterne steg ganske kraftigt i begyndelsen af måneden, da udmeldingerne var mest positive, men faldt en del tilbage på senere udmeldinger om, at især de allerede indførte toldforhøjelser er en knast i forhold til at få en endelig delaftale på plads.

Set over hele måneden steg de danske renter derfor omkring 0,05 procentpoint fordelt over hele rentekurven, hvorfor afkastene i Formueplejes realkreditporteføljer har været svagt negative i november.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>